Overslaan en naar de inhoud gaan

Braken volwassene

Braken volwassene

synoniemen voor braken: emesis, vomitus

 

Braken is een natuurlijke reflex die

zowel bij dieren als bij mensen vaak

voorkomt om het lichaam te beschermen

tegen inname van giftige stoffen of

vervallen voedingsmiddelen. Bij sommige

diersoorten is het een fysiologische reactie

die vaak voorkomt, bijvoorbeeld om

voorverteerd voedsel aan te bieden aan

hun jongen (vooral bij vogels) of om

onverteerbare voedselbestanddelen weer

uit te braken (bijvoorbeeld bij uilen).

Braken kan bij mensen wijzen

op een banale aandoening

als gastro-enteritis, maar ook op een

meer ernstige aandoening van het

centrale zenuwstelsel of van het maagdarmstelsel.

Herhaald braken kan leiden tot uitdroging.

 

Symptomen

Voorafgegaan door nausea

diaphorese

bleekbheid

hartritme

 • snel
 • traag

oorzaakgebonden symptomen

 • koorts
 • thoracale pijn
 • ademhalingsmoeilijkheden
 • buikpijn
 • diarree
 • neurologisch
  • hoofdpijn
  • papiloedeem
  • nekstijfheid
  • gelocaliseerde neurologische aandoeningen
  • nystagmus

 

Oorzaken

Gastro-intestinaal

Metabool-endocrien

 • Keto-acidose
 • Diabetische ontregeling
 • Thyreotoxicose
 • Uremie
 • Metabole alkalose
 • Bijnierinsufficiëntie

Toxicologisch

 • Antibiotica
 • Opioïden
 • NSAID
 • Chemotherapie
 • Digoxine
 • Anticholinergica
 • Alcohol
 • delirium
 • methanol
 • Isopropyl

Neurologisch

 • Centraal zenuwstelsel
 • massa
 • bloeding
 • oedeem
 • infectie
 • hydrocephalie
 • commotio cerebri
 • fossa posterior
 • vasculaire hoofdpijn

myocardlijden

 • ischemie
 • infarct

mesenteriale ischemie

torsio testis of ovaria

oftalmologisch

 • glaucoom
 • postoperatief

oor

 • labyrinthitis
 • ziekte van Meniere

Psychiatrisch

 • Boelemie
 • Anorexia nervosa
 • Angststoornis

Urolithiasis

zwangerschap

reisziekte

 

 

Complicaties van braken

Hypovolemie

Metabole alkalose

Hypokaliëmie

Mallory-Weiss syndroom

=Scheurtjes aan de maagingang

Boerhaeve syndroom

=Scheurtjes in de slokdarmwand

 

 

 

 

Anamnese

Bij de anamnese moeten we vooral te weten komen:

 • Wanneer het braken begonnen is
 • Wat de bijhorende symptomen zijn
 • Of er mogelijk bedorven voedsel werd genuttigd
 • Of een patiënte zwanger kan zijn
 • Hoeveel de patiënt reeds gebraakt heeft
 • Hoe het braaksel eruit ziet

In de meeste gevallen kunnen we

de oorzaak te weten komen door een goede anamnese.

 

 
Laboratoriumonderzoeken

Metabole testen

 • glucose
 • electrolieten

Infectieparameters

In functie van de verwachte diagnose

Zwangerschapstest niet vergeten!

 

 
ECG

Braken kan voorkomen bij cardiale ischemie en intoxicaties.

Daarom is het aangeraden steeds een ECG te nemen.
 
CT hersenen

Indien men bij braken denkt aan een intracraniële

bloeding, dient men zeker een CT scan

van de hersenen uit te voeren.

Zie ook "subarachnoidale bloeding".
 
Differentiaaldiagnose bij braken
 • Regurgitatie
 • Hemoptesis
 • De verschillende oorzaken van braken
 
 
Eerste opvang

Intraveneuse toegangsweg

Zuurstof

Voorkom aspiratie

door goede positionering van de patiënt:

 • rechtop bij een wakkere patiënt
 • bij bewustzijnsdaling
 • zijligging
 • Overweeg intubatie

Verdere behandeling

 

Spoeddienst

Corrigeer volgende indien afwijkend:

Vloeistofbalans

Electrolieten

Overweeg het plaatsen van een maagsonde indien:

 • Het abdomen is opgezet
 • De patiënt persisterend braakt

Bij een acute buik: vraag dringend chirurgisch advies

Bij een infectieus beeld: overweeg antibiotica

Overweeg het gebruik van middelen tegen braken:

 • Metoclopramide (Primperan)

  1 tablet = 10mg

  bij siroop 5ml = 5 mg

  IV ampulen: 1 ampule = 10mg

  Suppo

  Posologie: Volw=20 mg, kind=10mg

                  Geef elke 6 uren een dosis van 0,1 mg/kg

   

 • Ondansetron (Zofran)

  Verpakkingswijze:

  1co=8mg

  1 suppo = 16mg

  1 IV ampule = 4mg of 8mg

  Posologie:

  4-8mg (0,1 mg/kg/dosis) elke 6h

 • DHBP (dehydrobenzperidol)

             =een neurolepticum

             IV ampule = 2,5 mg

             IM ampule = 5 mg

 

 Opnamecriteria

bij een ernstige oorzaak

bij onbehandelbaar braken

bij deshydratatie

indien onmogelijk om te eten

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren