Overslaan en naar de inhoud gaan

Slikklachten dysfagie

SLIKKLACHTEN DYSFAGIE

Active Image

 Active Image

 

 

Orofarynx
 
  Moeizame start slikken
 
  Gevoel dat de voedselbrok niet zakt in het bovendeel slokdarm
 
  Regurgitatie
 
  Nasaal
 
  Oraal
 
  Hoesten na slikken
 
  Wijst op inspiratie
 
  =verslikken
 
  Gorgelend geluid na slikken
 
  Denk aan divertikel van Zenker
 
  Stemverandering met slikklachten
 
  Door spierzwakte

 

Oesofagus
 
  Retrosternale scherpe pijn na slikken
 
  10-15 seconden
 
  Nachtelijke regurgitatie
 
  Regurugitatie van onvermengd eten of drinken

 

 

Dysfagie
 
  Vertraagd slikken
 
  Komt meer voor bij hogere leeftijd
 
  Oorzaak
 
  Neuromusculair
 
  Mechanisch
 
  Classificatie
 
  Orofaryngeaal
 
  Meestal neuromusculair
 
  Spierzwakte
 
  Verminderde coördinatie
 
  Oesofagaal
 
  Meestal obstructief
 
  Soms motiliteitsstoornissen
 

 

Odynofagie
 
  Pijn tijdens slikken
 
  Vaak samen met dysfagie

 

 

Anamnese
 
  3 belangrijke vragen
 
  Wat veroorzaakt klachten ?
 
  Vast voedsel en drinken
 
  Eerder neuromusculaire oorzaak
 
  Alleen vast voedsel
 
  Eerder structurele oorzaak
 
  Zijn de klachten intermittent of progressief?
 
  Intermittent
 
  Suggereert
 
  Ringen
 
  Webben
 
  Progressief
 
  Suggereert
 
  Maagingang strictuur
 
  Maligniteit
 
  Motiliteitsstoornissen kunnen zowel intermittent zijn als progressief
 
  Zijn er bijkomende symptomen?
 
  Pijn bij slikken
 
  Thoracale pijn
 
  Chronische hoest
 
  Nachtelijke wheezing

 

L.O.
 
  Orofaryngeale inspectie
 
  Thoraxauscultatie
 
  Neurologisch onderzoek craniale zenuwen

 

ECG 

 

Lab
 
  Cbc
 
  Chemie

 

Beeldvorming
 
  X thorax
 
  Oesofagale dilatatie door voedsel
 
  Aspiratiepneumonie
 
  Compressieve massa
 
  X hals weke delen
 
  Barium slikradiografie
 
  Niet voor endoscopie doen
 
  CT schedel

 

Oesofagoscopie

Om obstructie op te heffen
 
  Om wand te inspecteren

 

 

Orofaryngeaal
 
  Neuromusculair
 
  CVA
 
  Multiple sclerose
 
  Amyotrofe lateraalsclerose
 
  Parkinson
 
  Chorea van Huntington
 
  Myastenia gravis
 
  Inflammatoir
 
  Dermatomyositis
 
  Infectieuse faryngitis

 

Oesofagaal
 
  Mechanisch
 
  Vreemd lichaam
 
  Strictuur maagingang
 
  Tumor
 
  Ring van Schatzki
 
  Divertikels
 
  Motorisch
 
  Scleroderma
 
  Achalasie
 
  Diffuse oesofagale spasmen
 
  Nootkraker oesofagus
 
  Aspecifieke motorische stoornissen

 

 

Patiënt in meest comfortabele positie
 
Laat de patiënt zo veel mogelijk zelf kiezen

 welke positie het meest comfortabel is. 

Zo reduceerd men de stress en de ademarbeid 

en voorkomt met aspiratie.

 

Aspiratie klaarhouden
 
Indien de patiënt begint te braken en te aspireren 

kan het soms nodig zijn hem te sederen en te intuberen 

om de vrije luchtweg te vrijwaren. 

Zorg in ieder geval dat het aspiratietoestel 

in de buurt staat en test of het werkt.

 

Iv lijn
 
plaats een perifere lijn om 

zo nodig in urgentie medicatie te kunnen toedienen.

 

Opheffen oesofagale spasmen

Nitroglycerine
 
  Nitrolingual
 
  1 dosis = 0,4mg
 
  Elke 5 min
 
  Max 3x

 

Vreemd lichaam verwijderen
 
   
 
Let op dat je het vreemd voorwerp niet dieper 

door duwt of braken uitlokt. Bij twijfel dient een ORL arts te worden 

geconsulteerd om via nasolaryngoscopie met een kleine fibercamera een 

goede visualisatie te verkrijgen.

 

Therapie vd complicaties
 
  Luchtwegobstructie
 
  Aspiratiepneumonie
 
  Malnutritie
 
  Dehydratatie

 

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren