Overslaan en naar de inhoud gaan

Stuipen bij kinderen

STUIPEN BIJ KINDEREN

 Active Image

 

1. Oorzaken

1.  KOORTSSTUIPEN
-    meest frequente oorzaak:
     *    tussen 6 maanden en 5 jaar
     *    vooral tussen 1,5 - 2 jaar
-    risicofactoren:
     *    algemeen:
          -    kan voorkomen bij normale kinderen met virale infectie
          -    familiale belasting koortsstuipen
          -    jongens
          -    vertraagde neurologische ontwikkeling
     *    risico voor recidieven:
          -    1/3 van de patiënten
          -    familiale belasting stuipen
          -    eerste stuipen:    op zeer jonge leeftijd
                                        bij koorts < 40°C
     *    risico ontwikkelen epilepsie:
          -    familiale belasting
          -    abnormale neurologische ontwikkeling
          -    eerste aanval complex
          -    geen invloed door profylactische medicatie
-    onderverdeling:
     *    simpele koortsstuipen:
          -    < 10-15 minuten
          -    spontaan gestopt
          -    geen gelocaliseerd beeld
     *    complexe koortsstuipen:
          -    > 15 minuten
          -    focaal beeld
          -    meer dan 1 aanval binnen 24u
 
2.  INFECTIE
-    gewone infecties bij kinderen:
     *    bovenste luchtweginfectie
     *    otitis media
     *    roseola
     *    gastro-intestinale infecties
     *    shigella gastroenteritis
 
3.  IDIOPATHISCH
 
4.  TRAUMA
 
5.  TOXICOLOGISCH
-    medicatie
-    vergif
-    delirium
 
6.  METABOOL
-    hypoglycemie
-    hypocalcemie
-    natrium:
     *    hypo
     *    hyper
 
7.  PERINATALE HYPOXIE
 
8.  INTRACRANIALE BLOEDING
 
9.  CZS MALFORMATIE
 

10. DEGENERATIEVE AANDOENING

 

2. Kliniek

1.  NEONATI
     variërend:
     -    subtiele motorische afwijkingen:
          *    gelaatstrekkingen
          *    oogdeviatie
          *    ooglidtrillingen
          *    lip: smakken, zuigen
     -    activiteit spieren:
          *    tonisch
          *    clonisch
     -    ademhaling
          *    variërende ademhaling
          *    apnoe
 
2.  ZUIGELINGEN EN KINDEREN
     -    veralgemeende aanval:
          *    tonisch:    spasmen: trage, langdurige, spastische, abnormale                               houding
          *    clonisch:  snelle spiersamentrekkingen bv. tremor
          *    beide
          *    atoon: "drop"
          *    absence
     -    gelocaliseerde aanval:
          *    simpel:     
               ->  intact bewustzijn
               ->  gelocaliseerde symptomen:
                    -    spasmen
                    -    sensorisch:   uitval
                                             metaalsmaak
                                             hallucinaties: visueel
                                                                 auditief
          *    complex:
               ->  bewustzijn verminderd
               ->  gelocaliseerde symptomen
               ->  kan uitbreiden naar veralgemeende aanval
     -    status epileticus:
          *    meestal gegeneraliseerde aanval
          *    langdurig beeld:
               ->  gegeneraliseerd
               ->  gelocaliseerde aanvallen blijven
               ->  absences
               ->  verwardheid

 

3. Diagnostiek

1.  ANAMNESE
-    voorgeschiedenis
-    thuismedicatie
-    ontstaan
-    aard van aanval:
          *    bewegingen
          *    duur
          *    bewustzijn
 
2.  LICHAMELIJK ONDERZOEK
-    uitvoerig neurologisch onderzoek
 
3.  LABO
-    perifere glycemiemeting (zo snel mogelijk)
-    bloedname:
          *    CBC
          *    elektrolyten
          *    glucose
          *    creatinine
          *    calcium & magnesium
          *    dosering anticonvulsiva
-    urine:
          *    toxico screening
-    oude resultaten opzoeken
 
4.  BEELDVORMING
-    CT schedel:
          *    bloedingen
          *    tumor
          *    bij 1e aanval zonder duidelijke oorzaak
-    MRI:
          *    zelden eerste lijn
 
5.  LUMBAALPUNCTIE
-    vermoeden:
          *    meningitis
          *    encephalitis
-    opletten:
          *    indien vermoeden gestegen intracraniële druk (of lateralisatie):
               eerst CT schedel nemen
 
6.  EEG
-    risico recidieven
-    classificeren type epilesie

 

4. DD

1.  NEONATI
-    apnoe door andere oorzaak
-    gastrooesofagale reflux
-    tremor
 
2.  ZUIGELING EN KLEUTER
-    adem inhouden
-    nachtelijke angst
 
3.  KINDEREN EN ADOLESCENTEN
-    migraine
-    syncope
-    nerveuse tik
-    pseudostuipen => hysterie
 
4.  ALGEMEEN
-    infectie:
     *    meningitis
     *    encephalitis
     *    gastroenteritis met dehydratatie

 

 5. Therapie

1.  EERSTE OPVANG
-    ABC, IV lijn en O2 =>    zo nodig intubatie
-    vermijd verdere letsels
     ->  bij trauma immobiliseer hals en rug
-    perifere glycemiemeting:
     ->  zo nodig: Glucose IV
 
2.  E.R.
-    bij status epilepticus:
     *    neonati:
          ->  Fenobarbital (GARDENAL):
               -    bolus IV over 20 min: 20 mg/kg
               -    onderhoudsbehandeling IV: 1-3 mg/kg/h
                    => plasmaconcentratie tussen 15 - 40 µg/ml
     *    kinderen:
          ->  Diazepam (VALIUM):
               -    best IV: 0,2 - 0,3 mg/kg
               -    anders rectaal: 0,5 mg/kg
          ->  Fenytoïne (DIPHANTOINE): indien valium onvoldoende
               -    bolus over 30 - 45 min: 20 mg/kg
          ->  indien nog steeds onvoldoende: Fentobarbital (GARDENAL):
               -    risico ademhalingsdepressie
               -    bolus IV over 20 min: 20 mg/kg
               -    onderhoudsbehandeling IV: 1 - 3 mg/kg/h
                    => plasmaconcentratie tussen 15 - 40 µg/ml
     *    alternatieve therapieën:
          ->  paraldehyde rectaal
          ->  algemene anesthesie:
               -    met continu EEG
               -    eventueel met barbituraten:
                    ->  Fenobarbital (GARDENAL)
                              *    bolus IV over 1 - 2 uur: 10 - 15 mg/kg
                              *    onderhoudsbehandeling IV: 1 - 3 mg/kg/h
                                        => plasmaconcentratie tussen 15 - 40 µg/ml
-    bij koortsstuipen:
     *    antipyretica:
          ->  paracetamol: 15 mg/kg P.O. of rectaal
          ->  ibuprofen: 10 mg/kg PO
     *    zelden medicamenteuse onderbreking nodig
     *    antibiotica indien nodig

 

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren