Overslaan en naar de inhoud gaan

Acuut respiratoir falen

Diagnose en management van acuut respiratoir falen

A. doelstellingen
    A. respiratoir falen definieren en kunnen indelen
    B. de kenmerken en pathofysiologie van acuut respiratoir falen beschrijven
    C. strategieën voor zuurstoftoedieningen bekijken

B. welke bevindingen suggereren respiratoir falen?
    1. tachypnee
    2. gebruik van accesoire ademhalingsspieren
    3. matige distress
    4. eventueel ook
        bewustzijnsveranderingen
            agitatie
            verwardheid
        paradoxale ademhaling
        tachycardie
        cyanose
        hypertensie
        diaferese

C. welke evaluatie is nodig om vast te stellen of respiratoir falen bestaat?

    1. Wat is de rol van onze ademhaling?
        verwijderen van overtollig CO2
        oxygeneren van het bloed
    2. de vormen van respiratoir falen
        A. hypoxemie
            1. kamerlucht PaO2: </= 50-60 mmHg
            2. abnormale pO2: FIO2 ratio
            3. voorbeelden van klinische oorzaken
                ARDS
                pneumonie
                congestief hartfalen
                interstitiele longziekte
            4. Op Rx thorax: frequent infiltraten

            5. oorzaken van hypoxemie
                A. mismatch ventilatie/perfusie (meest frequent)
                    1. shunt: ventilatie naar de alveoli is geblokkeerd
                        pneumonie
                        atelectase
                    2. dode ruimte: wel voldoende zuurtsof in de alveoli maar problemen in het capillair bed zodat er geen uitwisseling plaats kan vinden
                        wat veroorzaakt toegenomen dode ruimte?
                            1. hypovolemie
                            2. verlaagde cardiac output
                            3. pulmonaire embolen
                            4. hoge druk in de luchtwegen: Bijvoorbeeld hoge beademingsdrukken van een beademde patiënt

                B. verminderde diffusie
                    1. interstitiele fibrose
                    2. amyloidose
                C. alveolaire hypoventilatie
                    1. hypercapnie
                    2. sedativa
                    3. alcohol
                    4. hersenletsel
                    5. neuromusculaire ziekte
                D. hoogte

 

        B. hypercapnie
            1. PaCO2 >/= 50mmHg met pH<7.36
            2. voorbeelden van klinische oorzaken
                traumatisch hersenletsel
                sedative medicatie
                neuromusculaire ziekte (bijv myastenia gravis, Giant Barré syndroom)
                slaapapnee
                metabole stoornissen
            3. Op Rx thorax eerder beeld van hyperinflatie
            4. Hoe kunnen we weten of hypoxemie enkel veroorzaakt is door hypoventilatie (en stijging van de PCO2)?
                Wat moeten we hiervoor weten? De alveolaire-arteriele O2 gradient
                Hiervoor moeten we exact weten hoeveel zuurstof de patiënt krijgt. Dat is vaak niet mogelijk en varieert in functie van het middel waarmee de patient zuurstof krijgt
                Een normale gradient is <20 mm Hg.  Indien deze gestegen is weten we dat enkel hypoventilatie niet verantwoordelijk kan zijn voor de hypoxemie. Er is dan ook een lokaal proces aanwezig.

        C. mixed: voorbeelden
            1. COPD
            2. ernstig congestief hartfalen
            3. multifactorieel bij kritische patient

Behandeling van acuut respiratoir falen:

                A. behandeling van de onderliggende oorzaak van hypoxemie
                    1. vochttherapie
                    2. verbetern van de cardiac output
                    3. verminderen van de beademingsdruk
                    4. oplossen van de vaatobstructie (embolen)

                B. zuurstoftoediening
                    Welke hulpmiddelen bestaan er om extra zuurstof toe te dienen? Hoe deel je ze in?
                        A. naar zuurstofconcentratie
                            1. laag: neusbril
                            2. gecontroleerd: venturi masker
                            3. hoog: masker met nonrebreathing zakje
                        B. naar flow
                            1. hoog
                            2. gemiddeld
                            3. laag

                C. Welke geneesmiddelen kunnen we gebruiken?

                      - beta2 agonist inhalatiemiddelen: werken sneller dan  ipratroprium
                            1. aerosol (vernevelaar of nebuliser)
                            2. dosisingestelde inhalator (puffer):  
                    - inhalatie van ipratroprium:  werken langer dan  beta2 agonist inhalatiemiddelen
                            1. aerosol (vernevelaar of nebuliser)
                            2. dosisingestelde inhalator (puffer)
                       - steroiden
                        - antibiotica
                    - antagonisten voor een eventuele intoxicatie toedienen

                D. intubatie en mechanische ventilatie (overweeg ook CPAP (Continues Positive Airway Pressure) voor hypoxemie en NIV (Niet invasieve ventilatie) voor hypercapnie.

D. Samenvatting
    A. Acuut respiratoir falen kan worden ingedeeld in
        1. hypoxie
        2. hypercapnie
        3. mixed
    B. Ventilatie/perfusie mismatch is de meest frequente oorzaak van hypooxisch acuut respiratoir falen
    C. Hypercapnisch acuut respiratoir falen wordt veroorzaakt door een verminderd minuutvolume
    D. Zuurstoftoediening wordt gebruikt om hypoxemie te behandelen
    E. Medicatieaanpassingen kunnen nodig zijn in acuut respiratoir falen

REFERENTIES:

 1. Parshall MB, Schwartzstein RM, Adams L, et al. An official American Thoracic Society statement: update on the mechanisms, assessment, and management of dyspnea. Am J Respir Crit Care Med 2012; 185:435.
 2. Pratter MR, Curley FJ, Dubois J, Irwin RS. Cause and evaluation of chronic dyspnea in a pulmonary disease clinic. Arch Intern Med 1989; 149:2277.
 3. Martinez FJ, Stanopoulos I, Acero R, et al. Graded comprehensive cardiopulmonary exercise testing in the evaluation of dyspnea unexplained by routine evaluation. Chest 1994; 105:168.
 4. Simon PM, Schwartzstein RM, Weiss JW, et al. Distinguishable sensations of breathlessness induced in normal volunteers. Am Rev Respir Dis 1989; 140:1021.
 5. Banzett RB, Lansing RW, Reid MB, et al. 'Air hunger' arising from increased PCO2 in mechanically ventilated quadriplegics. Respir Physiol 1989; 76:53.
 6. Banzett RB, Lansing RW, Brown R, et al. 'Air hunger' from increased PCO2 persists after complete neuromuscular block in humans. Respir Physiol 1990; 81:1.
 7. Brack T, Jubran A, Tobin MJ. Dyspnea and decreased variability of breathing in patients with restrictive lung disease. Am J Respir Crit Care Med 2002; 165:1260.
 8. Simon PM, Schwartzstein RM, Weiss JW, et al. Distinguishable types of dyspnea in patients with shortness of breath. Am Rev Respir Dis 1990; 142:1009.
 9. Elliott MW, Adams L, Cockcroft A, et al. The language of breathlessness. Use of verbal descriptors by patients with cardiopulmonary disease. Am Rev Respir Dis 1991; 144:826.
 10. Mahler DA, Harver A, Lentine T, et al. Descriptors of breathlessness in cardiorespiratory diseases. Am J Respir Crit Care Med 1996; 154:1357.
 11. O'Donnell DE, Bertley JC, Chau LK, Webb KA. Qualitative aspects of exertional breathlessness in chronic airflow limitation: pathophysiologic mechanisms. Am J Respir Crit Care Med 1997; 155:109.
 12. Moy ML, Lantin ML, Harver A, Schwartzstein RM. Language of dyspnea in assessment of patients with acute asthma treated with nebulized albuterol. Am J Respir Crit Care Med 1998; 158:749.
 13. Killian KJ, Gandevia SC, Summers E, Campbell EJ. Effect of increased lung volume on perception of breathlessness, effort, and tension. J Appl Physiol Respir Environ Exerc Physiol 1984; 57:686.
 14. Taguchi O, Kikuchi Y, Hida W, et al. Effects of bronchoconstriction and external resistive loading on the sensation of dyspnea. J Appl Physiol (1985) 1991; 71:2183.
 15. Moy ML, Woodrow Weiss J, Sparrow D, et al. Quality of dyspnea in bronchoconstriction differs from external resistive loads. Am J Respir Crit Care Med 2000; 162:451.
 16. Clark AL, Piepoli M, Coats AJ. Skeletal muscle and the control of ventilation on exercise: evidence for metabolic receptors. Eur J Clin Invest 1995; 25:299.
 17. Clark A, Volterrani M, Swan JW, et al. Leg blood flow, metabolism and exercise capacity in chronic stable heart failure. Int J Cardiol 1996; 55:127.
 18. Killian KJ, Leblanc P, Martin DH, et al. Exercise capacity and ventilatory, circulatory, and symptom limitation in patients with chronic airflow limitation. Am Rev Respir Dis 1992; 146:935.
 19. Melzack R, Torgerson WS. On the language of pain. Anesthesiology 1971; 34:50.
 20. Melzack R. The McGill Pain Questionnaire: major properties and scoring methods. Pain 1975; 1:277.
 21. Hunter M, Philips C. The experience of headache pain--an assessment of the qualities of tension headache pain. Pain 1981; 10:209.
 22. Melzack R, Terrence C, Fromm G, Amsel R. Trigeminal neuralgia and atypical facial pain: use of the McGill Pain Questionnaire for discrimination and diagnosis. Pain 1986; 27:297.
 23. Scano G, Stendardi L, Grazzini M. Understanding dyspnoea by its language. Eur Respir J 2005; 25:380.
 24. Banzett RB, Pedersen SH, Schwartzstein RM, Lansing RW. The affective dimension of laboratory dyspnea: air hunger is more unpleasant than work/effort. Am J Respir Crit Care Med 2008; 177:1384.
 25. Yorke J, Moosavi SH, Shuldham C, Jones PW. Quantification of dyspnoea using descriptors: development and initial testing of the Dyspnoea-12. Thorax 2010; 65:21.
 26. Williams M, Cafarella P, Olds T, et al. The language of breathlessness differentiates between patients with COPD and age-matched adults. Chest 2008; 134:489.
 27. Gui P, Ebihara S, Kanezaki M, et al. Gender differences in perceptions of urge to cough and dyspnea induced by citric acid in healthy never smokers. Chest 2010; 138:1166.
 28. Hardie GE, Janson S, Gold WM, et al. Ethnic differences: word descriptors used by African-American and white asthma patients during induced bronchoconstriction. Chest 2000; 117:935.
 29. Phankingthongkum S, Daengsuwan T, Visitsunthorn N, et al. How do Thai children and adolescents describe asthma symptoms? Pediatr Allergy Immunol 2002; 13:119.
 30. Han J, Zhu Y, Li S, et al. The language of medically unexplained dyspnea. Chest 2008; 133:961.
 31. Manning HL, Shea SA, Schwartzstein RM, et al. Reduced tidal volume increases 'air hunger' at fixed PCO2 in ventilated quadriplegics. Respir Physiol 1992; 90:19.
 32. Binks AP, Moosavi SH, Banzett RB, Schwartzstein RM. "Tightness" sensation of asthma does not arise from the work of breathing. Am J Respir Crit Care Med 2002; 165:78.
 33. Lam LL, Cameron PA, Schneider HG, et al. Meta-analysis: effect of B-type natriuretic peptide testing on clinical outcomes in patients with acute dyspnea in the emergency setting. Ann Intern Med 2010; 153:728.
 34. Maisel AS, Krishnaswamy P, Nowak RM, et al. Rapid measurement of B-type natriuretic peptide in the emergency diagnosis of heart failure. N Engl J Med 2002; 347:161.
 35. Maisel A. B-type natriuretic peptide levels: diagnostic and prognostic in congestive heart failure: what's next? Circulation 2002; 105:2328.
 36. Zanobetti M, Poggioni C, Pini R. Can chest ultrasonography replace standard chest radiography for evaluation of acute dyspnea in the ED? Chest 2011; 139:1140.
 37. Epler GR, McLoud TC, Gaensler EA, et al. Normal chest roentgenograms in chronic diffuse infiltrative lung disease. N Engl J Med 1978; 298:934.
 38. Wells AU, Hansell DM, Rubens MB, et al. The predictive value of appearances on thin-section computed tomography in fibrosing alveolitis. Am Rev Respir Dis 1993; 148:1076.
 39. Klein JS, Gamsu G, Webb WR, et al. High-resolution CT diagnosis of emphysema in symptomatic patients with normal chest radiographs and isolated low diffusing capacity. Radiology 1992; 182:817.
 40. Penicka M, Bartunek J, Trakalova H, et al. Heart failure with preserved ejection fraction in outpatients with unexplained dyspnea: a pressure-volume loop analysis. J Am Coll Cardiol 2010; 55:1701.
 41. Rosser R, Guz A. Psychological approaches to breathlessness and its treatment. J Psychosom Res 1981; 25:439.
 42. Bredin M, Corner J, Krishnasamy M, et al. Multicentre randomised controlled trial of nursing intervention for breathlessness in patients with lung cancer. BMJ 1999; 318:901.
 43. Burns BH, Howell JB. Disproportionately severe breathlessness in chronic bronchitis. Q J Med 1969; 38:277.
 44. Dales RE, Spitzer WO, Schechter MT, Suissa S. The influence of psychological status on respiratory symptom reporting. Am Rev Respir Dis 1989; 139:1459.
 45. Nishino T, Shimoyama N, Ide T, Isono S. Experimental pain augments experimental dyspnea, but not vice versa in human volunteers. Anesthesiology 1999; 91:1633.
 46. Livermore N, Butler JE, Sharpe L, et al. Panic attacks and perception of inspiratory resistive loads in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 2008; 178:7.

 

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren