Overslaan en naar de inhoud gaan

Cyanose

CYANOSE

 

1. Kliniek

 
 Blauwe kleur van  zowel de huid als de slijmvliezen
 

 Locatie :

centraal

 • lippen
 • nagelbed
 • oren
 • borstregio

perifeer

 • alleen extremiteiten
 • gedifferentieerde cyanose

alleen de onderste extremiteiten

 

 

 Trommelstokvingers 

 

 Dyspnee 

 

 Vermoeidheid 

 

 Hoofdpijn 

 

 Gebruik v bepaalde medicatie 

 

 Asymptomatisch: Suggereert methemoglobine 

Centrale cyanose

met gedaalde saturatie

 • gedaalde longfunctie
 • hypoventilatie
 • pneumonie
 • copd
 • longoedeem
 • storing in de ventilatie/perfusie
 • asthma
 • longembolen
 • diffusieproblemen
 • interstitieel longlijden
 • anatomische shunt
 • aangeboren cardiale oorzaken
 • transpositie
 • tetralogie
 • pulmonale arterioveneuse fistel
 • verworven "cardiopulmonale" oorzaken
 • hereditaire hemorrhagische teleangiectasieën
 • daling van de atmosferische druk door hoogte

hemoglobinemutaties die weinig zuurstofaffiniteit hebben

 • Hb Cansas
 • Beth Israël
 • St. Mande

methemoglobine afwijkingen

 • methemoglobinemie
 • congenitaal
  • cytochroom b5 reductase deficiëntie
  • hemoglobine-M ziekte
 • hereditair (meeste gevallen)
  • chloroquine
  • primaquine
  • aniline dyes
  • dapsone
  • locale anesthetica
  • hoge dosis methyleenblauw
  • naftaleen
  • nitroglycerine
  • sulfonamiden
  • sulfhemoglobinemie

 

 

Perifere cyanose
 
  Vasoconstrictie
 
  Koude
 
  Arteriele obstructie
 
  Embolen
 
  Raynaud fenomeen
 
  Veneuse obstructie
 
  Thromboflebitis
 
  Compensatoire vasoconstricti
 
  Op gedaalde cardiac output

 

 

Gedifferentieerde cyanose
 
  Patente truncus arteriosus
 
  Pulmonale hypertensie

 

 

Cyanose bij kinderen

cardiaal

 • cyanotische congenitale defecten
 • tetralogie van Fallot
 • transpositie van de grote vaten
 • truncus arteriosus atresie
  • pulmonaal
  • tricuspidaal
 • ebstein anomalie:

totale abnormale pulmonale veneuse return

 • pulmonalisstenose

elke rechts naar links shunt

 • respiratoir

  bovenste luchtwegaandoening

 • valse kroep
 • bacteriële tracheïtis
 • epiglotittis
 • abces retrofaryngeaal
 • vreemd lichaam
 • trauma

onderste luchtwegaandoening

 • asthma
 • bronchiolitis
 • pneumonie
 • mucoviscidose (cystische fibrose)
 • longoedeem
 • longembolen

thoraxwandletsels

 • pleurale letsels
 • pneumothorax
 • hernia diafragmatica
 • neurologisch

centrale zenuwstelsel letsels

 • infectie
 • stuipen
 • toxines
 • inhouden van adem

hemoglobinopathie

 

Eerste workup
 
  Airway management
 
  Zoek oorzaken van hypoxemie
 
  Overweeg methemoglobinemie

 

Lab
 
  Arterieel bloedgas
 
  Bij normale PO2
 
  Denk aan
 
  Methemoglobinemie
 
  Bepaal methemoglobine
 
  CBC
 
  Bij pasgeborene
 
  Als na toedienen 100% O2
 
  PO2 niet boven 100 mmHG komt
 
  Denk aan congenitaal hartfalen

 

Beeldvorming

 • RX thorax
 • bij inspiratie
 • bij expiratie:

diagnose occulte pneumothorax

 • RX hals weke delen
 • kroep
 • steeple sign
 • vreemd lichaam
 • prevertebrale zwelling
 • retrofaryngeaal abces
 • zwelling epiglottis

ecg

 • arrhytmie
 • trauma
 • ischemie

echocardiografie

 • septumdefect
 • shunt
 • mobiliteit van de wand
 • klepafwijkingen
 • pericardvocht

 

 

4. Differentiaaldiagnose bij cyanose
 
Hyperpigmentatie

metalen

chronisch gebruik van bepaalde medicatie

 • chlorpromazine
 • minocycline
 • zilverdepots

tattoeages

Polycytemie

 
Eerste opvang
 
  Vrije luchtweg
 
  Zuurstof 100%
 
  Bij trauma: halskraag
 
  Iv lijn
 
  Monitoring
 
  Pulse oximetrie
 
  Aerosol duovent
 
  Ev adrenaline aerosol
 
  Bij kroep
 
 

Longoedeem behandeling

 

Specifieke oorzakelijke therapieën
 
Specifieke oorzakelijke therapie
 
  Cardiopulmonale oorzaak
 
  Bij methemoglobinemie >30%
 
  Geef methyleenblauw
 
  1-2 mg/kg
 
  In 1% oplossing
 
  Over 5 minuten

 

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren