Overslaan en naar de inhoud gaan

Vloeibare ecstasy (GHB) intoxicatie

intoxicatie met gamma-hydroxyboterzuur

= GHB 

= Vloeibare ecstasy

= 4-hydroxybutaanzuur

liquid E, liquid X, everclear en g-riffic

 

- is een natuurlijk voorkomende analoog van GABA

- medisch gebruik voor narcolepsie
- gebruik buiten de medische discipline
- body building milieu
- euforiserend middel
- als 'date-rape' middel
- begin van de werking 15 - 30 min na ingestie
- duur van de werking 2 - 6 uur

 

1. kliniek

- effecten thv het centrale zenuwstelsel
- depressie van het centrale zenuwstelsel
- ataxie, duizeligheid
- verstoord beoordelingsvermogen
- agressief gedrag
- clonische bewegingen van de ledematen
- coma
- stuipen
- respiratoire effecten
- respiratoire depressie
- apnee
- laryngospasme (zeldzaam)
- gastro-intestinale effecten
- nausea
- braken
- cardicovasculaire effecten
- bradycardie
- AV - block
- hypotensie
- andere effecten
- nystagmus
- hypothermie
- effecten bij derving van GHB
- hypertensie
- tachycardie
- agitatie
- overmatig zweten
- tremoren
- nausea, braken
- gastro-intestinale krampen

- hallucinaties, psychose, waanideeen

 

2. diagnose

- basisidee
- diagnose is gebaseerd op klinische verschijnselen en een zo accuraat mogelijke anamnese.
- sluit uit of er andere producten terzelfdertijd ingenomen zijn, indien de symptomatologie niet volledig overeenstemt met GHB-intoxicatie
- labo
- toxicologietesten op bloed en urine kunnen de aanwezigheid van GHB opsporen, maar de gemeten waarden zijn geen leidraad voor de behandeling.
- urinescreening geeft wel uitsluitsel over eventuele andere ingenomen producten
- alcoholaemie
- indien rhabdomyolyse (door langdurig onbeweeglijk liggen) vermoed wordt is het raadzaam dit te bevestigen met urineonderzoek en bepaling van CK op serum.
- andere onderzoeken
- EKG (sinusbradycardie?  AV-block?)
- Rx Thorax (om aspiratiepneumonie uit te sluiten)

- CT schedel (indien een occult hoofdtrauma)

 

3. DD

- alcohol intoxicatie
- barbituraat overdosis
- benzodiazepine overdosis
- overdosis neuroleptica
- overdosis opiaten
- derving van alcohol
- derving van sedativa/hypnotica

 

4. behandeling

PREHOSPITAAL
 
- neem alle pillen, verpakkingen mee naar het ziekenhuis voor identificatie van de producten
- precursors van GHB zijn ook op de markt als drugs.  Het betreft dan GBL en 1,4-BD, beiden heldere vloeistoffen.  Deze hebben dezelfde effecten als GHB.
- lok geen braken uit, owv kans op aspiratie
- voorzie respiratoire ondersteuning.  Zuurstof en/of intubatie.
- voorzie een IV lijn. 
- monitor de vitale parameters
 
OP DE SPOEDDIENST
 
- initiele stabilisatie
- ABC
- overweeg de toediening van volgende producten: naloxone (2mg IV -- pediatrie: 0,1 mg/kg), thiamine (100mg IV -- pediatrie:50mg IV) en hypertone glucose (50ml van een 50% oplossing -- pediatrie: 25% oplossing 2-4ml/kg IV) bij een gedaald bewustzijn.
- verdere behandeling
- ondersteunende therapie afhankelijk van de klinische verschijnselen
- decontaminatie: overweeg actieve kool bij zeer recente ingestie. (1-2 gr/kg PO)
- bradycardie: atropine en eventueel temporaire pacing
- hypotensie: NaCl 0,9% IV bolus, trendelenburg, Dopaminetitrering in functie van de bloeddruk (2-20 microgram/kg/min)
- stuipen: initieel enkel behandelen met benzodiazepines. (volw: Diazepam 5- 10mg IV -- pediatrie: 0,2mg - 0,5mg IV, elke 10-15 min)  Indien de stuipen herhaaldelijk terugkeren kan Phenobarbital (10 - 20 mg/kg IV oplaaddosis) overwogen worden.

- dervingsverschijnselen: behandel agressief met benzodiazepines.  Behandel met phenobarbital indien hoge doses benzodiazepines niet effectief blijken. (voor dosages c.s.)

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren