Overslaan en naar de inhoud gaan

Anticholinergica intoxicatie

Anticholinergica intoxicatie

 Active Image

- mechanisme
- Anticholinergica zijn stoffen met een centrale en perifere cholinergische blokkage. 
-Ze werken als parasympatholytica
- afhankelijk van het ingenomen preparaat worden de muscarineachtige,  de nicotineachtige of beide cholinerge receptoren geantagoniseerd.  Blokkage van de muscarineachtige cholinerge receptoren komt het meest voor.
- oorzaken
- sommige medicamenten hebben anticholinerge eigenschappen.  Deze zijn meestal mild in therapeutische doses maar kunnen levensbedreigend zijn in overdosis.
- anticholinerge stoffen
- antihistaminica
     cetirizine (Zyrtec)
     loratadine (Claritine)
     meclozine
     difenhydramine
     ketotifen
     promethazine (Phenergan)
 
-middelen voor COPD (chronic obstructive pulmonary disease)
     ipratropium
                    atrovent,
                    duovent,
                    combivent,
                    atronase neusspray
     tiotropium
                    spiriva
 
- bella donna-alkaloiden en synthetische afgeleiden
- anti-parkinson medicatie
          orphenadrine = Disipal
- tricyclische antidepressiva
- antipsychotica
- mydriatica
- skeletspier-relaxantia (bijv voor blaasspasmen)
                              oxybutynine
                                        Ditropan,
                                        Merck-Oxybutynine HCL,
                                        Oxybutynin-Ratiopharm,
                                        Oxybutynine EG
          tolterodine
- anti-spasmodica
- paddestoelen (Amanita Muscaria =vliegenzwam , Amanita pantherina = panteramaniet,...)
- planten (nachtschade, bilzekruid, alruin)
- (zaadjes van de) doornappel (datura stramonium)
- varia

- scopolamine oogdruppels, opgelost in een drankje, is beschreven als middel om onschuldige slachtoffers te beroven.

 

1. kliniek

- klassiek toxidroom
- "mad as a hatter" : veranderen van de mentale toestand
- "hot as a hare" : hyperthermie
- "red as a beet" : rode huid
- "dry as a bone" : droge huid en droge mucosa
- "blind as a bat" : troebel zicht als gevolg van uitgesproken mydriase
- algemene verschijnselen
- hyperthermie
- veranderd bewustzijn
- ophtalmologische verschijnselen
- niet reactieve mydriase
- accomodatieproblemen
- cardiovasculaire verschijnselen
- sinus tachycardie
- arritmieen (zeldzaam, in principe enkel bij grote innames)
- hypo- of hypertensie
- cardiogeen longoedeem
- respiratoire verschijnselen
- tachypnee
- respiratoir falen
- gastro-intestinale verschijnselen
- verminderde of afwezige darmgeluiden
- moeilijk slikken
- verminderde gastro-intestinale motiliteit
- verminderde speekselproductie
- urinaire verschijnselen
- urinaire retentie
- verschijnselen ter hoogte van de huid
- verminderd zweten
- rood aangelopen huid
- droge huid en droge mucosa
- verschijnselen ter hoogte van het centrale zenuwstelsel
- veranderd bewustzijn
- audititieve en visuele hallucinaties
- coma

- stuipen

 

2. diagnose

- diagnose wordt gesteld op basis van klinisch beeld en accurate anamnese.
- labo
- toxicologische screening om mogelijke andere ingenomen producten uit te sluiten
- electrolieten
- ureum, creatinine
- glycaemie
- complet (volledig bloedbeeld)
- CK indien vermoeden ven rhabdomyolyse
- andere testen
- EKG
- sinys tachycardie (meest frequent)
- QRS verbreding
- AV dissociatie
- bundeltakblok

- aritmieen

 

3. DD

- intoxicatie met sympathomimetica
- dervingssyndromen
- acute psychiatrische ziektebeelden
- sepsis

 

4. behandeling

PREHOSPITAAL
 
- neem alle pillen, flesjes, verpakkingen en parafernalia mee naar het ziekenhuis voor identificatie.
- plaats een IV-lijn
- geef extra zuurstof
- monitoring van vitale parameters
- vrije luchtwegcontrole
 
OP DE SPOEDDIENST
 
- initiele behandeling
- ABC
- zuurstoftoediening
- IV lijn
- cardiale monitoring en pulseoxymetrie
- denk aan naloxone (2mg IV initieel --- pediatrie: 0,1mg/kg), hypertone glucose (1 amp 50 ml 50% -- pediatrie: 25% oplossing 2-4 ml/kg) en thiamine (100mg IV - -- pediatrie:50mg IV) indien gedaald bewustzijn.
- decontaminatie
- geen ipecasiroop gebruiken omwille van gevaar voor aspiratie
- dien actieve kool toe (1-2 gr PO)
- oogspoeling indien anticholinerge oogdruppels gebruikt zijn
- indien intoxicatie met doornappel(zaadjes): maagspoeling aan te raden tot 24u na ingestie omwille van vertraagde gastro-intestinale motiliteit. Toediening van een peroraal darmreinigingsproduct (PEG: polyethyleen glycol electrolyte) kan nuttig zijn
- het gebruik van physostigmine (Anticholium)
- physostigmine is een reversiebele acetylcholinesteraseinhibitor die de bloed- hersenbarriëre passeert.  Het herstelt zowel de centrale als perifere anticholinerge effecten.
- Het gebruik staat ter discussie.  Zeker gebruiken met omzichtigheid omwille van gevaar op aritmieen (zelfs asystolie), stuipen en cholinerge crisissen.  Enkel aan te wenden indien zeer nauwlettende montoring mogelijk is.
- dosering: 0,5 - 2,0 mg IV over 5 minuten.  eventueel te herhalen na 30-60 min --- pediatrie: 0,02 mg/kg
- indicaties
- stuipen die niet reageren op de conventionele therapie
- niet controleerbare agitatie
- hemodynamisch onstabiele aritmieen, niet reagerend op conventionele therapie.
- hypertensie, niet reagerend op conventionele therapie
- contra-indicaties
- intoxicatie met cyclische antidepressiva (potentialisering van toxiciteit)
- cardiovasculaire aandoeningen
- astma/bronchospasmen
- gastro-intestinale obstructie
- hart block
- perifeer vasculair lijden
- blaas obstructie
- behandel complicaties
- standaard afkoelingsmethoden voor hyperthermie
- behandeling van hypertensie is meestal niet nodig.  Voor extreme hypertensie kan conventionele antihypertensieve therapie aangewend worden.
- behandel stuipen met benzodiazepines en barbituraten
- aritmieen: gebruik de standaard anti-aritmica.  Vermijd anti-aritmica van klasse 1a omwille van het quinidine-achtig effect van meerdere anticholinergica.  Natriumbicarbonaat kan de quinidine-achtige effecten voorkomen.

- behandel agitatie met benzodiazepines.  Vermijd het gebruik van phenothiazines (antipsychotica) omwille van anticholinerge effecten

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren