Overslaan en naar de inhoud gaan

Streptococcen serologie

WANNEER IS HET AANGEWEZEN OM DE SEROLOGIE VAN STREPTOCOCCEN OP TE SPOREN IN HET BLOED?

 

        -      Bij vermoeden van een streptokokkeninfectie in de

                  *NKO-regio

                  *huid

                  *longen

                  *genitalien
 

        -        ontdekken van een nieuw hartgeruis of klepafwijkingen

          -        nierinsufficientie, proteinurie of hematurie

          -        erythema nodosum

          -        chorea

          -        artralgie

 

HOE MOET JE EEN STREPTOCOCCEN SEROLOGIE INTERPRETEREN?

 

-        ASLO negatief, anti-DNAse B negatief:
          ->  geen streptokokkeninfectie aanwezig

-        ASLO positief, anti-DNAse B negatief:      
          ->    recente infectie < 3 weken of vals-positief
          ->    controle < 15 dagen

-        ASLO positief, anti-DNAse B positief:
          ->    infectie < 4 maanden

-        ASLO negatief, anti-DNAse B positeif:
          ->    infectie 4-12 maanden oud of vals-positieve waarde
          ->    controle na 2 weken

 

DE FYSIOLOGISCHE BASIS VAN STREPTOCOCCEN-SEROLOGIE

 

        -        De serologische diagnose van een infectie met streptokokken berust op
                    het aantonen van antistoffen in het serum tegen antigene enzymen
                    afgegeven door streptokken.

          -        de meest frequent opgezochte antistoffen zijn:

                    *        antistreptolysinen O (ASLO):
                              ->    zijn gericht tegen het enzym streptolysine O dat door
                                        streptokokken van de groepen A, C en G wordt afgegeven:
 

                                      -        streptokokken van groep D geen streptolysine O afgeven

                                        -        de ASLO-titer binnen 7 - 10 dagen na de infectie stijgt,
                                                  tussen de 3de en 4de week een maximum bereikt en daarna
                                                  langzaam daalt om rond de 4de week normale waarden te
                                                  bereiken.

                                        -        een bepaling van de ASLO positief is in 80% van de gevallen
                                                  van streptokokkenangina, in 70% van de gevallen van AGR en
                                                  in 55% van de gevallen van
                                                  post-streptokokkenglomerulonefritis.
                                                  Er is dus een een zeker percentage vals-negatieven waardoor
                                                  een AGR, een carditis of een glomerulonefritis gemist kan
                                                  worden.

                                        -        vals-positieven doen zich voor in geval van:
                                                  *        recente amygdalectomie
                                                  *        contaminatie van het serum met bêta-lipoproteinen
                                                  *        monoklonale gammopathie
                                                  *        infectie met stafylokokken

                    *        anti-deoxyribonuclease B-antistoffen:
                              ->    zijn gericht tegen het deoxyribonuclease van streptokokken:

                                        -        antistoffenzijn specifiek voor streptokokken van groep A

                                        -        blijven langer aanwezig dan de ASLO: de antistoffen
                                                  verschijnen op dag 7, bereiken een maximum na 6 weken,
                                                  blijven gedurende verschillende maanden hoog en worden weer
                                                  normaal na 9 - 12 maanden.  Ze kunnen dus oudere infecties
                                                  aantonen.

                                        -        zijn postitief in 80% van de gevallen van AGR en in 85% van de
                                                  gevallen van post-streptokokkenglomerulonefritis en impetigo

                                        -        vals-positieve waarden kunnen voorkomen bij monoklonale
                                                  gammopathie of infectie met stafylokokken

                    *        antistreptokinase-antistoffen:
                              ->    zijn gericht tegen streptokinase van groep A

                                        -        titers zijn relatief laag, zelfs bij aangetoonde infectie

                                        -        tijstippen van het verschijnen en verdwijnen zijn vergelijkbaar
                                                  met die van ASLO

                    *        Streptozyme:
                              ->    eenvoudige hemagglutinatietest op een objectglaasje
                                        waarmee 5 verschillende antistoffen tegen streptokokken
                                        kunnen worden opgespoord

                                    -ASLO

                                    -anti-DNAse B

                                        -antistreptokinase

                                    -antihyaluronidase

                                            -antinicotinamide-adenine-dinucleotidase

 

                                        -        80 - 90 % positief in geval van streptokokkeninfecties
                                                  (zowel NKO als ter hoogte van de huid)

                    *        DUS:
                              ->    het opzoeken van antistreptokinase in de dagelijkse praktijk
                                        is van weinig nut

                              ->    bij een vermoeden wordt aanbevolen een ASLO + Anti-DNAse B
                                        op te sporen (95-98%) van de recente of oudere infecties worden
                                        dan opgespoord.

STAALNAME VOOR DE STREPTOCOCCEN-SEROLOGIE

          -      veneuse bloedname met een droge buis

 

REFERENTIEWAARDEN
 

        -        ASLO:                                        < 200 EI/ ml
 

        -        anti-DNAse B:                  < 200 EI/ ml
 

        -        antistreptokinase:        < 80 E ASK/ ml

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren