Overslaan en naar de inhoud gaan

Hematocriet

WAARVOOR IS DE BEPALING VAN HET HEMATOCRIET NUTTIG?

 

-        aantonen van een toestand van hemodilutie of hemoconcentratie
-        vermoeden van polycythemie (samen met de verhoging van de hemoglobine,
          het aantal rode bloedcellen en van de totale celmassa)
-        diagnose van verschillende vormen van anemie:
          *        het gemiddelde celvolume geeft aan of het om een macrocytaire,
                    normocytaire of microcytaire anemie gaat
          *        de gemiddelde hemoglobineconcentratie in de cellen geeft aan of het om
                    een hypochrome of normochrome anemie gaat

 

WANNEER IS HET HEMATOCRIET VERHOOGD?

 

De voornaamste oorzaken zijn:

-        hemoconcentratie (dehydratie, hypovolemie)
-        primaire of secundaire polycythemie

 

WANNEER IS HET HEMATOCRIET VERLAAGD?

 

  -        aantonen van een toestand van hemodilutie of hemoconcentratie
-        vermoeden van polycythemie (samen met de verhoging van de hemoglobine,
          het aantal rode bloedcellen en van de totale celmassa)
-        diagnose van verschillende vormen van anemie:
          *        het gemiddelde celvolume geeft aan of het om een macrocytaire,
                    normocytaire of microcytaire anemie gaat
          *        de gemiddelde hemoglobineconcentratie in de cellen geeft aan of het om
                    een hypochrome of normochrome anemie gaat

 

FYSIOLOGISCHE GEGEVENS
-        hematocriet is de verhouding van het volume van de gecentrifugeerde
          elementen in het bloed tot het totale volume (in percentage uitgedrukt)
-        hematocriet is in feite een aanduiding van het volume van de rode bloedcellen
          (de leukocyten en de plaatjes nemen een verwaarloosbaar volume in)

AFNAME
-        hematologiebuis (met EDTA)

 

REFERENTIEWAARDEN
-        mannen: 40 - 52%
-        vrouwen: 37 - 47%
-        kinderen: 35 - 40%
-        pasgeborenen: 40 - 60%

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren