Overslaan en naar de inhoud gaan

Creatinine

1.    FYSIOLOGISCHE GEGEVENS
          -        oorsprong:
                    *        exogene bron: voeding
                    *        endogene bron: lever
          -        het grootste gedeelte van het creatine bevindt zich in
                    de gestreepte spieren (140 mg creatine/ 100g verse spier)
          -        in spier:
                    ->    creatinefosfaat (door CPK) + ADP <-> creatine + ATP
          -      creatine wordt in de spieren afgebroken tot creatinine en langs de nier
                    geelimineerd
                    ->    wordt door de glomeruli gefilterd  maar niet geresorbeerd door
                              de tubuli
          -        de creatinemie is een parameter voor de spiermassa,
                    de creatininemie voor de nierfunctie
          -        bij myopathieen:
                    ->    de hoeveelheid van creatine kan verminderd zijn met verhoging
                              van de creatinemie en van de creatinurie en dalin van de creatininemie
                              en van de creatininurie.
          -        bij nierpathologie:
                    ->    exponentieel verband tussen aantal niet-functionele nefronen en
                              de serumcreatininewaarde
                    ->    een vermindering van 50% van de functionele nefronen veroorzaakt
                              een geringe stijging van de creatinine ( van 1 naar 2 mg/dl).
                              Bijkomende aantasting van de nefronen (> 50%) leidt tot snelle
                              stijging van de creatinine..
                              =>  serumcreatinine is dus een niet zeer gevoelige parameter en kan
                                        geringe veranderingen van de nierfunctie niet aantonen.
                              =>  daarom creatinineklaring bepalen:
                                        -        kan gemeten worden op grond van de urinaire concentratie van
                                                  creatinine (U creat), het 24-uurs-urinevolume (V) en de
                                                  plasmaconcentratie van creatinine (P creat)
                                                  met de volgende formule:
                                                  ->    creatinineklaring = U creat x V/P creat                                    
                                                  ->    nadeel: 24-uurs-urinecollectie die vervalst kan
                                                            door fouten van de patient
                                        -        kan berekend worden op basis van de plasmaconcentratie
                                                  van creatinine, de leeftijd en het gewicht van de patient
                                                  met de formule:
                                                  ->    berekende creatinineklaring
                                                            = (140-leeftijd) x gewicht (kg) 7.2 x creatininemie in mg/l
                                                            (bij vrouwen x 0.85)

2.    AFNAME
          -        plasmacreatinine: droge buis
          -        urinaire creatinine: 24-uurs-urine
          -        creatinineklaring:
                    *        droge buis
                    *        24-uurs-urinecollectie
          -        plasmacreatinine: droge buis

3.    REFERENTIEWAARDEN
          -        plasmacreatinine:
                    *        mannen:      0.7 - 1.3 mg/dl of 62 - 115  µmol/l
                    *        vrouwen:      0.5 - 1.0 mg/dl of 44 - 88  µmol/l
                    *        kinderen:    0.3 - 1.0 mg/dl of 26 - 88  µmol/l
          -        urinaire creatinine:
                    *        mannen:      1 - 2 g/ 24 uur of 20 - 25 mg/kg/ 24 u
                    *        vrouwen:      0.8 - 1.5 g/ 24 uur of 15 - 20 mg/kg/ 24 u
          -        creatinineklaring:
                    *        mannen:      80 - 120 ml/ min
                    *        vrouwen:      70 - 110 ml/ min
                    *        patienten ouder dan 70 jaar: 50 - 90 ml/ min
          -        plasmacreatine:    O.2 - 0.9 mg/ dl of 15 - 69  µmol/l
          -        urinaire creatine:  2 - 5 mg/ kg/ 24u
          -        verhouding serumcreatine/ serumcreatinine:
                    *        < 5 jaar: > 1
                    *        5 jaar: 1
                    *        6 jaar: 0.4
                    *        16 jaar: 0.1
                                    
-        onderzoek in geval van:
          *        nausea, braken
          *        verwardheid
          *        coma
          *        lumbale pijnen
          *        hematurie
-        patienten behandeld met:
          *        aminoglycosiden
          *        diuretica
          *        ACE-inhibitoren
          *        cisplatine
          *        fenacetine
          *        glafenine
-        patienten met:
          *        hypertensie
          *        diabetes
          *        lupus erythematosus
          *        hyperurikemie
          *        hypercalciemie
          *        urinaire lithiase
          *        pyelonephritis
          *        myeloom
          *        hydronefrose
          *        tumor van de urinewegen

 

 

De voornaamste oorzaken zijn:
-        nierinsufficientie van prerenale oorsprong:
          *        hartdecompensatie
          *        dehydratatie, hypovolemie
          *        toediening diuretica, of hypotensiva
          *        hemorragie
          *        stenose van de arteria renalis
-        nierinsufficientie van renale oorsprong:
          *        aantasting van de glomeruli:
                    -        hypertensie
                    -        diabetes
                    -        amyloïdose
                    -        glomerulonephritis
                    -        lupus erythematosus
                    -        behandeling met ACE-inhibitoren
                    -        afzettingen van IgA (ziekte van Berger)
          *        aantasting van de tubuli:
                    -        acute of chronische pyelonephritis
                    -        lithiase
                    -        myeloom
                    -        hypercalciemie
                    -        hyperurikemie
                    -        necrotische diabetes pappilitis
                    -        toxische stoffen: aminoglycosiden, glafenine, fenacetine, rifampicine,
                              amfotericine B, cisplatine, lood, kwik, fosfor, CCl4
-        postrenale nierinsufficientie:
          *        lithiase
          *        adenoom of kanker aan de prostaat
          *        neoplasie van de blaas
          *        tumor van de uterus (fibroom, adenocarcinoom)
          *        retroperitonale fibrose
 

De voornaamste oorzaken zijn:
-        hemodilutie
-        S.I.A.D.H.
-        ernstige ondervoeding
-        myopathieen

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren