Overslaan en naar de inhoud gaan

Fosfor

WANNEER KAN HET ZINVOL ZIJN OM DE FOSFORCONCENTRATIE IN HET BLOED TE BEPALEN?

  -        nuttig bij:
          *        nierinsufficientie
          *        malabsorptie
          *        parenterale voeding
          *        hyper- of hypocalciemie
          *        hyper- of hypoparathyroidie

 

-        bij renale aantasting wijst een hyperfosfatemie naar een aantasting van de    
          glomeruli terwijl een hypofosfatemie met hyperfosfaturie op een tubulaire
          oorsprong wijst.

 

WANNEER VERWACHT MEN EEN VERHOOGDE FOSFORCONCENTRATIE IN HET BLOED?

 

De voornaamste oorzaken zijn:

-        hypocalciemie
-        ernstige acute of chronische nierinsufficientie
-        intoxicatie met vitamine D
-        hypoparathyroidie
-        pseudo-hypoparathyroidie (ongevoeligheid van de niertubuli voor PTH)
-        weefselnecrose

 

WANNEER VERWACHT MEN EEN VERLAAGDE FOSFORCONCENTRATIE IN HET BLOED?

 

De voornaamste oorzaken zijn:

-        onvoldoende inname (bv. door parenterale voeding)
-        malabsorptie
-        inname van antacida met aluminiumhydroxide
-        hypercalciemie
-        hyperparathyroidie
-        hypovitaminose D
-        aantasting van de niertubuli
-        infusen met glucose of toediening van insuline bij diabetici

 

FYSIOLOGISCHE GEGEVENS VAN FOSFOR

          -        fosfor bevindt zich in de volgende verschillende vormen:
                    *        fosfaten
                    *        fosfolipiden
                    *        nucleoproteinen
          -        bevindt zich hoofdzakelijk intracellulair en de RBC bevatten grote
                    hoeveelheden
          -        speelt een belangrijke rol :
                    *        in de mineralisatie van het bot
                    *        in de fosforylatie en het transport van energie:
                              ATP        ->    ADP + P
                    *        thv de plaatjes
          -        de plasmaconcentratie is afhankelijk van:
                    *        de inname met de voeding
                    *        digestieve resorptie:
                              -        malabsorptie gaat gepaard met hypofosfatemie
                              -        bepaalde antiacida zoals aluminiumhydroxide verminderen
                                        de gastro-intestinale resorptie van fosfor
                                        ->    wordt overigens gebruikt om hyperfosfatemie ten gevolge van
                                                  ernstige nierinsufficientie te behandelen
                    *        calciemie
                              -        er bestaat een omgekeerd verband tussen de calciemie en de
                                        fosfatemie: hypocaliemie gaat gepaard met hyperfosfatemie en
                                        omgekeerd
                    *        de overgang naar het intracellulaire compartiment:
                              -        insuline en glucose zijn in staat extracellulair fosfor en kalium
                                        naar het intracellulaire compartiment te drijven met hypofosfatemie
                                        als gevolg.
                    *        de nierfunctie:
                              -        fosfor wordt in de glomeruli gefilterd en voor 85% in de tubuli
                                        gereabsorbeerd.
                                        *        aantasting van de glomeruli gaat gepaard met hyperfosfatemie
                                        *        aantasting van de niertubuli gaat gepaard met hypofosfatemie
                                                  en hyperfosfaturie
                                        *        de tubulaire reabsorptie van fosfor:
                                                  ->    gestimuleerd door vitamine D en calcitonine
                                                  ->    geinhibeerd door parathormoon
                    *        vitamine D:
                              -        verhoogt de gastro-intestinale resorptie van fosfor en stimuleert de
                                        tubulaire reabsorptie van fosfor
                    *        calcitonine:
                              -        verhoogt eveneens de tubulaire reabsorptie van fosfor
                    *        parathormoon:
                              -        inhibeert de tubulaire reabsorptie van fosfor

AFNAME
          -        bloed: droge buis, nuchter
          -        urine: 24-uurs-urine

REFERENTIEWAARDEN
          -        bloed:
                    *        kinderen: 3.5-6.5 mg/ dl of 1.1-2.1 mmol/l
                    *        volwassenen: 2.5-5 mg/ dl of 0.8-1.6 mmol/l
          -        urine:
                    *        300-1500 mg/ 24u

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren