Overslaan en naar de inhoud gaan

Aptt

APTT: geactiveerde partiele tromboplastinetijd of cefalinetijd

 

->  synoniemen:

          -    cefalinetijd    

          -    geactiveerde cefalinetijd (ACT)

          -    kaoline-cefaline tijd (KCT)

          -    geactiveerde partiele tromboplastinetijd (APTT)

          -    activated partial tromboplastin time (APTT)

          -    partial tromboplastin time (PTT)

 

-    Het is een test voor de beoordeling van het intrinsieke systeem en het gemeenschappelijk
     systeem van de stolling.

Wanneer is het nuttig om de APTT te bepalen?

Het is vooral nuttig bij:
     *    onderzoek van een hemorragische diathese
     *    preoperatief onderzoek
     *    volgen van patienten die met heparine worden behandeld
     *    de ernst van een aandoening van de lever of een D.I.C. te beoordelen

 

WAT ZIJN MEESTAL DE OORZAKEN VAN EEN VERLENGDE APTT?

De voornaamste oorzaken:

-    een geisoleerd tekort aan een bepaalde factor: XII, IX, VIII (hemofilie A),
     IX (hemofilie B), X, V of II
-    een tekort aan fibrinogeen
-    de zieke van von Willebrand
-    de aanwezigheid van een circulerend anticoagulans
-     behandeling met anticoagulantia
-    aandoeningen van de lever(cirrose, ernstige acute of chronische hepatitis)
-    gedissemineerde intravasculaire stolling (D.I.C, ...)

OPMERKING
->  de oorzaken van een verkorte cefalinetijd heeft geen klinische pathologische
     betekenis

 

FYSIOLOGISCHE ACHTERGROND
     -    De bloedstolling bestaat uit 2 systemen (het intrinsieke systeem en het
          extrinsieke systeem.
     ->  het intrinsieke systeem bestaat uit:
          -    prekallikreine (Fletcher factor)
          -    hoogmoleculair kininogeen ( Fitzgerald-factor)
          -    factor XII (Hageman-factor)
          -    factor XI (PTA, plasma-tromboplastineantecedent)
          -    factor IX (PTC, plasma-tromboplastinecomponent)
          -    factor VIII (AHF, anti-hemofilie A-factor)
     ->  het extrinsieke systeem bestaat uit:
          -    factor III (weefseltromboplastine)
          -    factor VII (proconvertine)
     ->  de gemeenschappelijke weg bestaat uit:
          -    factor X (Stuart-Prower-factor)
          -    factor V (pro-accelerine)
          -    factor II (protrombine)
          -    fibrinogeen
=> De cefalinetijd wordt verkregen door het bepalen van de stollingstijd
     van een plaatjesarm plasma in aanwezigheid van calcium en fosfolipiden
     (cefaline) en van een activator van het prekallikreine en van factor XII.
=> De cefalinetijd is een test voor de beoordeling van het intrinsieke systeem
     en het gemeenschappelijke systeem
        
     ->  synoniemen:
          -    geactiveerde cefalinetijd (ACT)
          -    kaoline-cefaline tijd (KCT)
          -    geactiveerde partiele tromboplastinetijd (APTT)
          -    activated partial tromboplastin time (APTT)
          -    partial tromboplastin time (PTT)

AFNAME
     -    stollingsbuisje met citraat 3.8% (1 volume citraat voor 9 volume bloed)
          Citraat fungeert als anticoagulans.
          ->  buisje voldoende vullen
          ->  paar keer voorzichtig omkeren

REFERENTIEWAARDEN
     -    30 - 45 sec
     -    hogere waarden bij kinderen, lagere waarden bij oudere patienten
     -    bij behandeling met een anticoagulantia: 1.5 - 2 maal de normale waarde

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren