Overslaan en naar de inhoud gaan

Ferritine

WAT ZIJN GOEDE INDICATIES VOOR FERRITINEBEPALING?

-        Om ferriprieve toestanden op te sporen (de concentratie van ferritine
          in het serum is vaak reeds verlaagd voor het ontstaan van anemie en voor
          de daling van de concentratie van ijzer)

-        Om de diagnose van een hemochromatose te stellen of om de etiologie
          van een cirrose op te helderen.

 

WANNEER IS FERRITINE IN HET BLOED VERLAAGD?

  De voornaamste oorzaken zijn:

-        malnutritie
-        malabsorptie
-        chronisch bloedverlies

 

WANNEER IS FERRITINE IN HET BLOED VERHOOGD?

  De voornaamste oorzaken zijn:

-        hemochromatose (recessieve genetische aandoening
          gebonden aan het HLA-systeem): ferritine >300mcg/L en/of transferrine verzadiging >45% => verder onderzoek (bloedname voor opzoeken C282Y en de H63D mutatie) en als therapie aderlatingen
-        hemoseridose (veelvuldige transfusies, overmatige
          parenterale toediening van ijzer)
-        hepatocellulaire necrose en chronisch ethylisme
-        hemolyse
-        neoplastische aandoeningen
-        chronische inflammatoire aandoeningen

 

FYSIOLOGISCHE BASIS VAN FERRITINE

 

          -        na resorptie in het proximale gedeelte van de dunne darm wordt    
                    ijzer in het bloed gebonden aan een eiwit, het transferrine
          -        Dit  transferrine transporteert het ijzer naar de verschillende
                    organen:
                    *        beenmerg:      
                              -        ijzer is belangrijk in de synthese van hemoglobine
                                        (70% van het aanwezige ijzer)
                    *        bepaalde cellen:
                              -        om deel te nemen aan de synthese van myoglobine en
                                        cytochromen (10% van het aanwezige ijzer)
                    *        het reticulo-endotheliaal weefsel, de lever en de milt voor opslag
                              van ijzer.  In deze organen is ijzer intracellulair gebonden aan een
                              eiwit dat apoferritine wordt genoemd.
                              =>  door de binding van ijzer + apoferritine onstaat het ferritine
          -        de concentratie van ferritine in het bloed is gecorreleerd met de
                    hoeveelheid opgeslagen ijzer.

WIJZE VAN AFNAME
          -        droge buis

REFERENTIEWAARDEN VAN FERRITINE
          -        mannen: 20 - 300 ng/ ml of 20 - 300  µg/ l
          -        vrouwen: 10 - 150 ng/ ml of 10 - 150  µg/ l

 

Bijkomende nota ivm hemochromatose:

De klachten en verschijnselen van chronische ijzerstapeling (hemochromatose) zijn meestal vrij algemeen van aard: chronische vermoeidheid, gewrichtsklachten, diabetes, buikklachten, impotentie, hart- en vaatziekten, verhoogde leverenzymen concentraties en huidpigmentatie.

Omdat de verschijnselen weinig specifiek zijn wordt vaak een onvolledige diagnose gesteld (bijvoorbeeld artritis, suikerziekte of een hartaandoening).

Onvolledig, omdat een arts soms niet of onvoldoende let op de achterliggende oorzaak van de klachten.

Er wordt in die gevallen wel een diagnose gesteld van reuma, diabetes of hartziekte, maar de oorzaak (hemochromatose) wordt niet gevonden. 

In deze gevallen zullen de klachten, ondanks de behandeling, steeds erger kunnen worden. De ijzerstapeling (de veroorzaker van de klachten) gaat immers door.

Het is daarom van het grootste belang om bij klachten van vermoeidheid/malaise, gewrichtspijnen en afwijkende levertesten ook te denken aan ijzerstapeling als mogelijke oorzaak en te onderzoeken of er sprake is van hemochromatose. 

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren