Overslaan en naar de inhoud gaan

Metabole alkalose

  Bij metabole alkalose is de HCO3- toegenomen
  Hierdoor stijgt de pH en het Base Excess

  Oorzaken van metabole alkalose zijn
    Verlies zuren
        Via nieren:
            Hyperaldosteronisme
            Bepaalde renale tubulopathieën
        Via maag- darmstelsel
            Braken
            Maagsonde
            Diarree
        Inname van medicatie
            Inname basische stoffen
        Patiënten met
            Overdreven maagzuursecretie
            Gastro-oesofageale reflux
            Abuse laxativa
            Koolhydraatinname na vasten
            Diuretica
            Glucocorticosteroiden
    Hypercorticisme (Cushing syndroom) met toegenomen aanmaak van steroïden
    Frequent ook hypokaliemie (tgv diuretica)

Men kan metabole alkalose indelen in functie van hypovolemie of hypervolemie (door meten van het chloride in de urine)

    Hypovolemie: chloride tekort: Urinair chloride <20 mmol/L
        R/ vochttherapie
    Hypervolemie: chloride overschot: Urinair chloride >20 mmol/L
        R/ nazicht vd nier-bijnier-as

    Typische bloedgaswaarden van metabole alkalose zonder respiratoire compensatie zijn
        PH 7.55
        PaCO2 40mmHg
        HCO3- 33mEq/L
        BE +7 mEq/L
        PaO2 100mmHg

    Respiratoire compensatie van metabole alkalose
        Hypoventilatie door daling van de respiratoire drive
        Stijging van de PaCO2
        Daling van de pH naar een meer normale waarde
        Typische bloedgaswaarden zijn dan
            PH 7.43
            PaCO2 50mmHg
            HCO3- 33mEq/L
            BE +7mEq/L
            PaO2 90mmHg

 

 Behandeling van metabole alkalose
    Indien ernstige alkalemie:
        Hoge mortaliteit
        Agressief behandelen
            Vermindering van het verlies van H+
            Voortdurend braken: H2 blokker of protonpompremmer
            Verhoging van HCO3-- excretie door de nieren
                Bij hypovolemie: vochttherapie
                NaCl
                    Oraal
                    IV NaCl infuustherapie
                        Werkt niet bij
                            Hartfalen: kan longoedeem geven
                            Levercirrose
                            Nierfalen: Kan de oedemen verergeren
                            Nefrotisch syndroom
                            Hypokaliemie
                            Overmaat aan mineralocorticoïden
                Diuretica
                Dialyse
            Corrigeer hypokaliemie
            Bij adrenale adenoom: heelkundige ingreep

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren