Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorarm: diafysaire fracturen

Diafysaire voorarmfracturen (BE) of antebrachifracturen (NL)

Indeling vh hoofdstuk:
1. Fractuurindeling
2. fracturen A, B en C1
3. Monteggiafractuur
4. Galleazifractuur

1. FRACTUURINDELING: volgens AO

A1     éénvoudige fractuur van de ulnaschacht, radius intact
A2    éénvoudige fractuur van de radiusschacht, ulna intact
A3    éénvoudige fractuur van beide botten (antebrachii fractuur)

B1    fractuur met vlinderfragment van de ulnaschacht, radius intact
B2    fractuur met vlinderfragment van de radiusschacht, ulna intact
B3    combinatie van twee fracturen met vlinder fragment, of één
    met vlinderfragment
    bij fractuur van beide botten (antebrachii fractuur)

C1    comminutieve fractuur van de ulnaschacht, evt. met type A of B
    fractuur van de radius
C2    comminutieve fractuur van de radiusschacht, evt. met type A of B
    fractuur van de ulna
C3    comminutieve fractuur van beide botten (antebrachii fractuur)
..1.3    Monteggiafractuur , met een luxatie van de radiuskop
..2.3    Galleazifractuur, met luxatie distale radioulnaire gewricht.
..3.1     Antebrachii
    sub 1 geen luxatie
    sub 2 Monteggia
    sub 3 Galleazi    

2. fracturen A, B en C1

THERAPIE:
conservatief:
-    kinderen:
    onbloedige repositie, eventueel onder narcose een röntgendoorlichting. Hoekstand tot 10˚ kan geaceepteerd worden en er dient minimaal 1/3 schachtbreedte contact te zijn tussen de fractuurdelen.
    bovenarmsgips 90˚ flexie, middenstand (indien distaal pronatiestand)

operatief:
-    kinderen: onbloedige instabiele repositie: percutane snaarfixatie ulna met K-snaar 2 mm (vanuit olecranon) en percutane fixatie met titanium pennetje 2 mm volgens Prevot van de radius (vanuit proc. styloideus radiï)
-    volwassenen:
    oefenstabiele plaatosteosynthese radius en ulna (DCP klein fragment)

NABEHANDELING:
conservatief:
-    gips 6 weken bovenarmsgips (bij kinderen 4 weken + 2 weken onderarmsgips)
operatief:
-    kinderen: 6 weken bovenarmsgips    
-    oefenstabiel, 6 weken onbelast

CONTROLE:
klinisch: 1, (2, 4), 6, 12 weken, bij operatieve behandeling tot consolidatie bereikt is
radiologisch: 1, 2(cons), 6, 12 weken

COMPLICATIES:
-    verminderde functie (pro- en supinatie)
-    uitval diepe tak n. radialis (bij osteosynthese)
-    pseudoarthrose
-    missen Galleazi-fractuur (Distal Radio Ulnar Joint DRUJ bij antebrachiifractuur goed beoordelen!!)

VERWIJDEREN OS MATERIAAL:
-    niet routinematig geindiceerd: ulna na 6-12 maanden indien klachten, radiusplaat in situ laten (n. radialisletsel!)
 
 
3:Monteggiafractuur:

FRACTUURINDELING:
= pareerfractuur:
    fractuur ulnaschacht, met luxatie van de radiuskop uit het elleboogsgewricht
    
THERAPIE:
operatief:
-    bloedige repositie en plaatosteosynthese ulna, radiuskop reponeert bijna altijd spontaan na repostie van de ulna (radiologisch controleren!)

NABEHANDELING:
-    oefenstabiel, gedurende 6 weken onbelast

CONTROLE:
klinisch:
-    na 2 (HV), 6, 10 en 16 weken
radiologisch:
-    2, 6 en 10 weken
    N.B. na 2 weken moet een secundaire dislocatie van de radiuskop uitgesloten worden

COMPLICATIES:
-    verminderde pronatie/supinatie
-    pseudoarthrose ulna

VERWIJDEREN OS MATERIAAL:
-    niet routinematig geindiceerd, bij klachten na 6-12 maanden

 
4.Galleazifractuur

FRACTUURINDELING:
-    fractuur radiusschacht met luxatie in het distale radioulnaire gewricht (DRUJ)
NB    kan óók voorkomen bij fractuur van radius + ulna!!
    
THERAPIE:
operatief:
-    bloedige repositie en plaatosteosynthese, ulna reponeert  meestal spontaan
-    indien geen  spontane stabiele repositie van de distale ulna in het gehele pro-en supinatie traject optreedt, moet gipsimmobilisatie gegeven worden in die stand qua pro-supinatie, waarin het gewricht gereponeerd blijft. (snaarfixatie percutaan + gips is een goed alternatief)

NABEHANDELING:
-    oefenstabiel, 6 weken onbelast

CONTROLE:
klinisch:     na 2 (HV), 6, 10 en 16 weken
radiologisch: na  6 en 10 weken
    N.B. bij gipsnabehandeling na 2 weken gipswissel, met controlefoto van het distale radioulnaire gewricht, eventuele K-snaar na 6 weken verwijderen

COMPLICATIES:
-    uitval diepe tak n. radialis

VERWIJDEREN OS MATERIAAL:
-    niet routinematig i.v.m. gevaar voor uitval n. radialis

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren