Overslaan en naar de inhoud gaan

Traumaopvang van een kind

TRAUMA BIJ KINDEREN

 Active Image

WAT ZIJN DE NORMALE WAARDEN VAN DE VITALE PARAMETERS BIJ KINDEREN?

 
          *    < 6 maanden:
               -    gewicht: 3-6 kg
               -    pols: 160-180
               -    bloeddruk: 60-80
               -    ademfrequentie: 60/ min
               -    urinaire output in ml/kg/h: 2
          *    6 maanden - 2 jaar:
               -    gewicht: 12 kg
               -    pols: 160
               -    bloeddruk: 80
               -    ademfrequentie: 40/ min
               -    urinaire output in ml/kg/h: 1.5
          *    2-6 jaar:
               -    gewicht: 16 kg
               -    pols: 120
               -    bloeddruk: 90
               -    ademfrequentie: 30/ min
               -    urinaire output in ml/kg/h: 1
          *    > 6 jaar:
               -    gewicht: 35 kg
               -    pols: 100
               -    bloeddruk: 100
               -    ademfrequentie: 20/ min
               -    urinaire output in ml/kg/h: 0.5

 

1. Airway management bij kinderen

1.  RAPID SEQUENCE INTUBATIE
     -    preoxygentie
     -    atropine: 0.1-0.5 mg
     -    sedatie keuze medicatie:
          *    hypovolemie: midazolam HCl (DORMICUM):
               -    0,1 mg/kg
               -    max  mg
          *    normovolemie: thiopental (PENTOTHAL):
               -    4-5 mg/kg
     -    cricoiddruk
     -    paralytica: succinylcholine: kind < 10 kg: 2 mg/ kg
                                                  kind > 10 kg: 1 mg/ kg
     -    intubatie
     -    controle positie tube
 
2.  MAYO CANULE
     -    enkel als onbewust
     -    verschillen tov volw:
          *    best niet omgekeerd inbrengen: beschadiging gehemelte
          *    eventueel laryngoscoop gebruiken
 
3.  INTUBATIE
     -    < 12 jaar: zonder cuff:
          ->  vermijden: -    oedeem subglottis
                              -    ulceratie
                              -    scheuren luchtweg
          ->  nooit nasotracheale intubatie
     -    maat tube = dikte pink kind
     -    herhaalde evaluaties: mbt snel verplaatsen tube (zonder cuff)
 
4.  CRICOTHYROITOMIE
     -    zelden of nooit < 11 jaar
     -    naaldcricoitomie heeft voorkeur voor tijdelijke opvang

 

2. Beademing bij kinderen

-    frequentie:
     *    baby:  40-60x /min
     *    ouder kind: 20x /min
-    thoraxdrain:
     *    zelfde locatie als bij volwassene
     *    dikte tube kleiner

 

3. Circulatie en shock

REACTIE VAN KINDEREN OP HYPOVOLEMIE
     -    meer compensatiemechanismen
     -    eerste tekens:
          *    tachycardie
          *    bewustzijnsdaling
          *    koude klamme huid
     -    bloeddruk:
          *    normale waarde: systolisch: 80 mmHg + 2 x leeftijd
                                        diastolisch: 2/3 van de systolische bloeddruk
          *    hypotensie: enkel als > 45% verlies bloedvolume
 
VOCHTTHERAPIE BIJ KINDEREN
     -    wat is het normaal bloedvolume?
          ->  80 ml/kg
     -    bij shock:
          ->  geef bolus
          ->  zo nodig tot 3x bolus van 20 ml/kg
          ->  bij start 3e bolus: overweeg bloedtransfusie: 10 ml/kg packed cells
          ->  steeds opgewarmde vochttoediening
     -    evalueren gewicht kind:
          ->  moeilijk
          ->  snelst = Broselow pediatric resuscitation measuring tape:
          ->  verband lengte en gewicht kind
     -    urinaire output:
          *    < 1 jaar oud: 2 ml/kg/h
          *    peuter: 1.5 ml/kg/h
          *    ouder kind: 1 ml/kg/h
          *    blaascatheter: kind < 15kg => geen blassonde met ballon
 
 VENEUSE TOEGANGSWEG BIJ KINDEREN
     -    perifeer
     -    intraosseus: als kind < 6 jaar
     -    vena saphena vrijleggen
     -    centrale catheter:     v. femoralis
                                        v. subclavia
                                        v. jugularis: externa/ interna
 
 THERMOREGULATIE BIJ KINDEREN
     -    houd kind warm:
          *    omgevingstemperatuur
          *    infuusvloeistoffen
          *    beademingsgassen

 

SPECIFIEKE LETSELS BIJ KINDEREN

 Active Image

THORAXTRAUMA
ABDOMINAAL TRAUMA
HOOFDTRAUMA
SPINALE LETSELS

 

Thoraxtrauma

-    ribfracturen:
     ->  minder frequent
     ->  als toch aanwezig: grotere impact nodig wegens elasticiteit
-    longcontusie
-    tensiepneumothorax
-    zelden:
     ->  diafragmaruptuur
     ->  aortaruptuur
     ->  grote tracheobronchiale scheuren
     ->  hartcontusie
     ->  fladderthorax
-    penetrerend trauma:
     ->  meestal > 10 jaar
     ->  idem als volwassene

 

Muskuloskeletale letsels

!    Femurfractuur kan bij kind hypovolemie veroorzaken

 

 Abdominaal trauma bij kinderen

1.  LICHAMELIJK ONDERZOEK
     -    moeilijke L.O. vanwege angst
 
2.  MAAGDISTENTIE
     -    vanwege angst vaak luchthappen in maag
          ->  maagsonde
 
3.  DIAGNOSTISCHE ONDERZOEKEN
     -    CT:
          ->  vaak sedatie vereist
          ->  best met dubbel of triple contrast
          ->  !    enkel bij stabiele patiënten
     -    peritoneale lavage:
          ->  kan ook worden gebruikt
          ->  zelfde principe als bij volwassenen:
               => spoeling met vocht: 10 ml/kg
 
4.  CONSERVATIEF BELEID
     -    bloed in abdomen betekent niet steeds heelkunde: vaak zelflimiterend
     -    indicatie heelkunde:
          *    zuiver beslissing van chirurg
          *    best in kinderziekenhuis
          *    vaak enkel als hemodynamisch onstabiel
 
5.  SPECIFIEKE LETSELS VOOR KINDEREN
     -    duodenaal hematoom:
          ->  conservatief beleid:
               *    maagsonde
               *    sondevoeding
     -    stompe pancreasletsels
     -    dundarmperforatie:
          ->  meer dan volwassenen
     -    scheuren:
          *    mesenterium
          *    dundarm
          *    blaas
          => !    Steeds operatief herstel
     -    chance fracturen LWK:
          *    autoongeval met gordel
          *    vaak snel gips: risico opvolging abdomen
     -    scheuren:
          *    milt
          *    lever
          *    nieren
          *    vaak conservatief:
               ->  geen operatie
               ->  geen bloedtransfusie
               ->  soms tijdelijk onstabiel en corrigeerbaar met cristalloïden
               ->  CT scan
               ->  intensieve zorgen observatie:
                    => zelden secundaire bloedingen

 

Hoofdtrauma bij kinderen

1.  ZWARE SCHEDELTRAUMA
     -    betere outcome bij kinderen
     -    wel minder goed bij kinderen < 3 jaar in vergelijking met oudere kinderen
 
2.  ZWAARSTE RISICO VOOR HERSENEN
     -    door hypovolemie:
          *    is hypoxie
          *    en hypoperfusie
     -    daarom hypovolemie agressief behandelen
 
3.  BLOEDING HERSENEN
     -    jonge kinderen kunnen hypovolemisch worden bij bloeding in hersenen
          ->  vanwege weke schedel en open fontanellen
          ->  komt zeer zelden voor
 
4.  VAKER BRAKEN BIJ KINDEREN
     -    indicatie CT:
          ->  persisterend braken
          ->  toenemend braken
     -    indicatie maagsonde:
          ->  wegens risico aspiratie
 
5.  STUIPEN
     -    frequenter na hoofdtrauma:
          ->  vaak zelflimiterend
          ->  herhaalde stuipen: indicatie CT
 
6.  GLASGOW COMA SCALE
     -    indien kind < 4 jaar verbaal deel wel aanpassen:
          ->  1:  geen reactie
          ->  2:  agitatie en rusteloosheid
          ->  3:  persistent geirriteerd
          ->  4:  huilen
          ->  5:  normale aandacht:
                    *    lachen
                    *    geconcentreerd volgen
 
7.  INTRACRANIËLE DRUKMETING
     -    indicatie:
          *    vroeger dan bij volwassenen:
                    ->  want meer risico op verhoogde drukken
          *    GCS < 9 of motorische score < 3
          *    ernstige geassocieerde letsels
 
8.  MEDICATIE BIJ KINDEREN MET HOOFDTRAUMATA
     -    Fenobarbital: 2-3 mg/kg
     -    Diazepam: trage IV bolus: 0,25 mg/kg
     -    Fenytoine:
          *    ladingsdosis: 15-20 mg/kg:
               ->  snelheid: 0.5 - 1.5 ml/kg/minuut
          *    onderhoudsdosis: 4-7 mg/kg/dag
     -    Mannitol:
          *    zelden noodzakelijk
          *    0,5 - 1 g/kg
 
9.  MANAGEMENT HERSENTRAUMATA KINDEREN
     -    snelle evaluatie en correctie ABCDE
     -    vanaf begin neurochirurg betrekken
     -    continu monitoren alle parameters
     -    sneller intuberen dan bij volwassenen:
          *    beleid ter preventie van hypoxie en hypoperfusie

 

Spinale letsels bij kinderen

->  komen minder voor
 
-    pseudosubluxatie C2 C3:
     ->  fysiologisch bij 40% van alle kinderen < 7 jaar
     ->  dient wel te worden gedifferentieerd van Hangman fractuur: 
               => differentieel diagnose door klinisch onderzoek:
                    -    neurologisch
                    -    zwelling in de hals
-    verhoogde afstand tussen dens en C1 anterieure arcus:
     ->  fysiologisch in 20% bij jonge kinderen
-    soms letsels niet zichtbaar op radiografie:
     *    bij twijfel:
          ->  immobiliseer
          ->  vraag consult neurochirurgie
-    behandeling:
     *    idem als volwassene
     *    corticoïden omstreden maar wel gegeven

 

5. Kindermishandeling

1.  ARGWANEND ZIJN ALS
     -    discrepantie: anamnese - ernst letsel
     -    verlengd interval tussen onstaan letsel - opzoeken medische hulp
     -    herhaalde traumata vaak in verschillende ziekenhuizen verzorgd
     -    ouders handelen tegen medisch advies in bv. weigeren observatie
     -    anamnese verschilt tussen verschillende ouders of oppassers
 
2.  RISICOLETSELS
     -    multiple subdurale hematomen: vooral indien zonder recente schedelfractuur
     -    retinale bloeding
     -    periorale letsels
     -    ruptuur inwendige organen zonder zwaar trauma
     -    traumata perianaal/ genitaal
     -    tekens van meerdere letsels: oude littekens/ oude fracturen op RX
     -    fracturen lange beenderen bij kind < 3 jaar
     -    bizarre letsels:
          *    bijtwonden
          *    cigaretten brandwonden
          *    snoerletsels van touw
          *    diepe brandwonden op gekke plaatsen

 

6. Pitfalls

-    intubatie:
     *    kleine tube: kan verstoppen met fluimen
     *    tube zonder cuff: kunnen verplaatsen
-    hemodynamische inschatting: vaak onderschatting door compensatie-
     mechanismen
-    orthopediche letsels: vaak gemist
-    kindermishandeling: verhaal klopt niet met letsels

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren