Overslaan en naar de inhoud gaan

Bekkenfracturen

FRACTUURINDELING:
-    stabiele fracturen (ramus inferior en/of superior os pubis) zijn alle fracturen, waarbij de bekkenring slechts op één plaats doorbroken is
-    instabiele fracturen: letsel van de bekkenring op twee plaatsen, meestal aan de voorzijde èn aan de achterzijde. Van belang is het ongevals mechanisme. Is er sprake van compressie letsel dan is er sprake van het zgn. "open book injury" met een matig ernstige instabiliteit. Bij sterk inwerkend geweld in verticale richting (val van hoogte) is er een zgn. "verticle shearing injury" met een zeer sterke instabiliteit.
    localisatie:
    - symfyseolyse    - SI luxatie
    - ramus os pubis    - fractuur sacrum
    - voorste peiler acetabulum    - fractuur os ilium
        - fractuur achterste peiler acetabulum
-    indeling fractuurtypen volgens AO/Tile:

A    stabiele fracturen
A1    avulsie fractuur, ring niet aangedaan:
    •    spina iliaca anterior superior (sartorius avulsie)
    •    spina iliaca anterior inferior (rectus femoris avulsie)
    •    tuber os ischii (hamstrings avulsie)
A2    stabiele fractuur os iliumvleugel
    stabiele fractuur os pubis, zonder dislocatie van betekenis
A3    transversale fractuur os sacrum/os coccygis, ring niet aangedaan

B    Rotationeel instabiele fracturen
B1    Open book injury, exorotatie, AP compressie
    B1.1: <2,5 cm diastase: geen letsel achterzijde
    B1.2: >2,5 cm diastase: letsel achterzijde, evt. bilateraal
B2    Lateral compression injury: endorotatie, zijdelings compressie
    B2.1: ipsilateraal letsel os pubis en achterzijde
    B2.2: controlateraal letsel os pubis en achterzijde (Bucket-handle)

C    Rotationeel en verticaal instabiele fracturen
C1    Vertical shearing unilateraal letsel achterzijde
    C1.1: met fractuur os ilium
    C1.2: met SI dislocatie
    C1.3: met fractuur os sacrum
C2    Vertical shearing bilateraal letsel achterzijde
C3    met letsel van het acetabulum

THERAPIE:
conservatief:
-    alle stabiele fracturen: bedrust, mobilisatie op geleide van de pijn
operatief:
-    alle instabiele bekkenfracturen: fixateur en/of plaatosteosynthese
    de meest stabiele fixatie is een plaatfixatie ventraal en SI-schroeven dorsaal (die percutaan kunnen worden ingebracht in buikligging).

NABEHANDELING:
-    bij operatieve behandeling: 2-6 weken onbelast, vooral asymmetrische belasting vermijden (d.w.z. staan en afsteunen met het been is toegestaan, afhankelijk van het fractuurtype en de stabiliteit van de reconstructie)
 
CONTROLE:
klinisch:    na 1, 3 en 6 weken, zo nodig na 12 weken
radiologisch: alleen bij operatieve behandeling na 6, 12 weken

COMPLICATIES:
bij instabiele bekkenfractuur:
-    bij binnenkomst letten op c.q. vragen naar spontane mictie! en bloed a/d meatus externus! Altijd rectaal toucher (prostaat is bij volledige urethraruptuur bij de man niet meer palpalbel) en inspectie van perineum i.v.m. haematomen.
    Nooit routinematig catheteriseren! Bij twijfel altijd retrograad urethrocystogram op de shock-room maken!
-    bij letsel blaas/urethra (consult uroloog)
-    letsel rectum (rectaal toucher)
-    verbloedingsshock! (snelle stabilisatie bekken,  tamponnade kleine bekken bij open reductie + plaatfixatie, selectieve angiografie en embolisatie)
-    letsel plexus lumbosacralis
-    pengatinfectie fixateur (vaak tractie op de huid)
-    wortelletsel bij SI-schroeffixatie posterieur

VERWIJDEREN OS MATERIAAL:
-    fixateur externe na 6 weken verwijderen

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren