Overslaan en naar de inhoud gaan

Guillain-barre syndroom

GUILLIN-BARRE SYNDROOM

 Active Image

Definities:
 
     POLYRADICULONEUROPATHIE
 
-    subacuut ziektebeeldreactief
     ->  zelf limiterende auto-immuunziekte
     ->  soms voorafgegaan door:
          *    operatie
          *    maligniteit
          *    infectie:    viraal/ bacterieel
 
-    symmetrisch opstijgende inflammatie vd motorische ruggemergwortels
     met:
          *    demyelinisatie
          *    axondegeneratie
 
-    kliniek:
     ->  vaak voorbijgaande:  
          *    spierverlammingen
          *    ademnood
          *    ataxie
          *    gestoorde sensibiliteit
               -    tast
               -    vibratiezin
               -    paresthessieën
          *    autonome dysfunctie
               -    cardiovasculair
               -    blaas
     ->  genezing:
          *    door remyelinisatie (vaak volledige genezing)
          *    soms chronisch beloop

 

 

1. Incidentie

 
-    jaarincidentie:     1-2/ 100.000
-    ouderdom:          alle leeftijden
                              zelden zeer jonge kinderen

 

2. Kliniek

1.  VERLOOP
 
-    voorafgaand soms infectie (viraal/ bacterieel)
-    onset: subacuut tot acuut
-    piek:   2-4 weken
-    genezing: spontaan: weken tot maanden
 
2.  WELK DEEL ZENUWSTELSEL?
->  niet centraal
 
->  wel:    
     -    perifeer:    
                    *    paralyse:       snel evaluerend
                                             symmetrisch
                                             opklimmend
                    *    verlies:          peesreflexen
                    *    pijn:              bekken
                                             schoudergordel
     -    autonome dysfunctie:
                    *    bloeddruk:     hypertensie
                                             orthostatische hypotensie
                                             ileus
                                             ritmestoornissen 
                                             urineretentie
                    *    Miller Fishersyndroom:  
                                             verlammming ogen
                                             ataxie
                                             areflexie
 
3.  WANNEER DENKEN AAN ANDERE DIAGNOSE?
     -    koorts
     -    normale reflexen
     -    asymmetrie
     -    scherp afgelijnd sensorisch niveau
     -    lange baan activiteit

 

3. Diagnostiek

1.  KLINISCH BEELD
 
2.  LABO
     ->  elektrolyten
 
3.  LUMBAAL PUNCTIE
     ->  normale druk
     ->  WBC:           weinig tot geen
     ->  proteïnes:      toegenomen: 55-250
     ->  albuminocytologische dissociatie (soms pas na 7-10 dagen)
 
4.  CT OF MRI
     ->  om ruggemergcompressie uit te sluiten
 
5.  SPIROMETRIE
     ->  Forced Vital Capacity (FVC)
               ->  helpt voor evaluatie nood beademing:  
                         ->  opname IZ indien < 20 ml/kg
                         ->  intubatie indien < 15 ml/kg

 

4. Therapie

1.  EERSTE OPVANG
     -    ABC
          ->  soms snelle evolutie naar ademnood
 
2.  E.R.
     -    ademhaling
          ->  33 % hebben beademing nodig
          -> intubatie: soms binnen de 24-48h
          ->  zie spirometrie
 
3.  BEHANDEL AUTONOME DYSFUNCTIE
     -    bloeddrukschommelingen
     -    advies neurologie
     -    steroïden (geen voordeel aangetoond)
 
4.  OVERWEEG PLASMAFERESE
5.  OVERWEEG IMMUUNGLOBULINE

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren