Overslaan en naar de inhoud gaan

Cva

CVA

 Active Image

CVA of cerebraal vasculair accident is een benaming voor een groep van aandoeningen waarbij het bewustzijn en/of de perifere neurologie van een patiënt verstoord worden door beschadiging van de hersenen op basis van een verminderde doorbloeding (herseninfarct). Alhoewel strikt genomen bloedingen hierbij horen worden in de praktijk vaak alleen de infarcten bedoeld.
De oorzaken zijn enerzijds gelocaliseerde klontervorming in de hersenarteriën, en anderzijds klonters welke vanaf het hart de hersenen bereiken en daar de bloedvaten verstoppen (embolen).

 

 

Algemeen

-    Neurologisch defecit:
     *    sensibel:       visus:       -    daling
                                             -    diplopie
                                             -    fotofobie
 
     *    motorisch:     paresen:   -    hemiparese
                                             -    hemiplegie
                                             -    facialisparese
                                             -    ademhaling
                                                       ->  apnoe
                                                       ->  Cheynes Stokes AH
     *    Ataxie
     *    Afasie
     *    Bewustzijnsveranderingen
 
-    Hoofdpijn
-    Nausea, braken
-    Vertigo
-    Hypertensie

 

Ngl uitgevallen gebied

1.  A. CEREBRI ANTERIOR
     ->  hemiplegie: contralateraal
     ->  hemianopsie: patiële visus uitval
     ->  dyslexie: leesstoornissen
     ->  agnosie: coördinatiestoornissen
     ->  dysfagie: spraakstoornissen
     ->  inschattingsvermogen: gedaald
 
2.  A. CEREBRI MEDIA
     ->  hemiplegie: contralateraal
     ->  hemianopsie: patiële visus uitval
     ->  dyslexie: leesstoornissen
     ->  agnosie: coördinatiestoornissen
     ->  dysfagie: spraakstoornissen
 
3.  A. CEREBRI POSTERIOR
     ->  visueel:    corticale partiële visusuitval
                         visuele agnosie
     ->  mentale stoornissen
     ->  geheugenstoornissen
     ->  derde zenuw palsy ->    motoriek oogbewegingen gestoord
 
4.  VERTEBROBASILLAIR SYSTEEM
     ->  visueel:    visusveld defecten
                         diplopie
                         nystagmus
     ->  vertigo
     ->  facialisparese:    dysartrie
                                   paresen craniale zenuwen
     ->  contralaterale pijn
     ->  temperatuurschommelingen

 

 

Def

=   onderbreking doorbloeding bepaald hersengedeelte
 
     *    ischemisch:
          ->  thrombotisch
          ->  embool
     *    bloeding:  
          -    intracranieel
          -    subarachnoidaal

 

Risicofactoren

1.  VERHOOGDE KLONTERVORMING
     -    deficiënties:
                    ->  antitrombine 3
                    ->  proteïne C
                    ->  proteïne S
     -    polycythemia vera
     -    sikkelcel anemie
     -    orale contraceptiva
     -    roken
     -    perifere vaatziekten
     -    coronaire vaatziekten
     -    hypertensie
     -    diabetes
 
2.  EMBOOLVORMING CARDIAAL
     -    kleplijden
     -    atherosclerotische plaques:     aorta
                                                       carotiden
     -    atriaal myxoom
     -    ventriculair aneurysma
     -    atriumfibrillatie
     -    AMI
     -    congestief hartfalen

 

3. Diagnostiek

1.  ECG
     -    ritmestoornissen
     -    AMI
 
2.  LABO
     -    CBC
     -    elektrolieten
     -    nierfunctie
     -    leverfunctie
     -    stolling
     -    CRP
     -    hartenzymen
 
3.  URINE
     -    hematurie
          ->  denk aan subacute bacteriële endocarditis met embool
 
4.  BEELDVORMING
     -    CT schedel
          ->  lumbaal punctie indien CT negatief met kliniek van SAB
     -    RX thorax
     -    echocardio
     -    echo carotiden
     -    MRI

 

4. DD

-    Bloeding:
     *    intracraniaal
     *    subduraal
-    Hypoglycemie
-    Epilepsie
-    Cardiaal:
     *    AMI
     *    chronisch hartfalen
-    Psychisch:
     *    paniekaanval
     *    depressie
-    Meningitis
-    Migraine
-    Luchtembolen
-    TIA
-    Hypertensieve encephalopathie
-    Neoplasma
-    Giant cell arteritis

 

5. Therapie

1.  EERSTE OPVANG
     -    ABC
          ->  zo nodig intubatie
     -    IV lijn
     -    zuurstof
     -    perifere glycemiemeting 
     -    neurologisch onderzoek ten velde
          ->  GCS
          ->  spraak
          ->  motorisch deficit
          ->  faciale assymetrie
 
2.  E.R.
     -    behandel hypertensie:
          wanneer?
          ->  systolisch > 220 mmHg
          ->  diastolisch >130 mmHg
     -    stuipen
          ->  benzodiazepines 
          ->  dan fenytoïne
     -    behoud     normale volume
                         lichaamstemperatuur
     -    cerebrale reperfusie:
          ->  thrombolytica
               *    contraindicaties:
                    -    hersenbloeding
                    -    recent CVA
                    -    hoofdtrauma
                    -    ernstige hypertensie
                              ->  systolisch > 185
                              ->  diastolisch >  110
               *    indicatie:
                    ischemisch CVA < 3h geleden
     -    cerebrale overdruk ( en oedeem):
          ->  hoofdeinde bed 30° naar boven
          ->  bij kunstmatige beademing -> houd pCO2 35-40
          ->  Mannitol infuus
          ->  zo nodig decompressie bij:   GCS < 8
                                                       hersenstamcompressie

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren