Overslaan en naar de inhoud gaan

Cerebraal aneurysma

CEREBRAAL ANEURYSMA

 Active Image

 

Een aneurysma is een zak- of spoelvormige verwijding van een slagader welke in de volksmond vaak slagaderbreuk wordt genoemd.
 
Indien een aneurysma voorkomt in het hoofd (vaak van de arteria communicans anterior of van een carotisarterie), kan dit aanleiding geven tot ernstige subarachnoidale bloedingen.

 

1. Kliniek

In de kliniek van een cerebraal aneurysma maken we onderscheid tussen symptomen die optreden alvorens een ruptuur optreed, of nadat een subarachnoidale bloeding is ontstaan.

 

Alvorens ruptuur optreed

Vaak asymptomatisch
 
In 30-60% zijn er toch symptomen van compressie van de omliggende weefsels aanwezig:
 
Algemene symptomen:
 
-    hoofdpijn (soms unilateraal)
-    syncopes
-    stuipen
-    bewustzijnsdalingen
 
Gelocaliseerde symptomen:
 
-    A. communicans anterior (ACA)
     ->  compressie thv: 
          *    N. opticus: unilateraal amblyopia
                    = "lui oog"
                    Visuele hersenen aan die zijde minder ontwikkeld
          *    Chiasma opticus: bitemporale hemianopsie:  
                    blindheid helft vd netvliezen
          *    Tractus opticus: of
                    verlies bovenste deel van beeld
                    hemianopsie aan dezelfde zijde
                    (= blindheid helft vh netvlies)
 
-    Thv overgang tussen:
     *    A. Carotis Interna
     *    A. Communicans posterior
     *    Compressie thv:
          -    N. Oculomotorius:
               ->  dwangstand oog: naar lateraal
                                             onmogelijk te bewegen
               ->  pupil: gefixeerd:  ptose
                                             myose
               ->  diplopie
          -    cerebrale cortex: focale uitval:  
               ->  hemiparese
               ->  hemisensibel verlies
               ->  visusstoornissen
               ->  afasie

               ->  Stuipen        

 

Bij ruptuur ontstaat een subarachnoidale bloeding

-    Hoofdpijn: plots ontstaan (als slag op hoofd)
                   Vaak door de patiënt omschreven als "ergste hoofdpijn ooit"
-    Nekstijfheid
-    Vaak geen focale uitval
-    zie ook bij subarachnoidale bloeding

 

2. Oorzaken van cerebrale aneurysmata en subarachnoidale bloedingen

Statistische gegevens:
 
-    Voorkomen aneurysma:
     ->  5 - 10 % vd populatie
     ->  bij CVA beelden (in 5-15% door aneurysma)
 
-    Kinderen:
     ->  zelden voorkomend
     ->  indien toch aanwezig:    
          *    vaak erg groot (> 25 mm)
          *    vooral in posterieure circulatie
          *    hoge kans op ruptuur (best vroeg opereren)

 

Voorkomen van een congenitaal aneurysma

-    Meest voorkomend 90 %
-    Incidentie neemt meestal toe met de leeftijd
-    Multipel in 20-30 %
-    Risicofactoren:
     *    Polycystische nieren
     *    Cerebrale arterioveneuse malformatie
     *    Collageendeficiëntie type III
     *    Fibromusculaire dysplasie
     *    Ehlers-Danlos syndroom
     *    Syndroom van Marfan
     *    Pseudoxanthoma elasticum
     *    Neurofibromatosis
     *    Moyamoya
     *    Coarctatie aorta
     *    Tubereuse sclerose
     *    Sikkelcel ziekte
     *    Osler-Weber-Rendu
     *    Alfa 1 antitrypsine deficiëntie
     *    SLE systemische Lupus Erythematosus

 

Arteriosclerotische oorzaken van een cerebraal aneurysma

-    7%
-    meer in perifere arteriën

 

Inflammatoire oorzaak van een cerebraal aneurysma

-    Mycotisch
-    komt voor bij bacteriële endocarditis (10% van pat. met      bact.endocarditis)

 

Traumatische oorzaak van een subarachnoidale bloeding en/of een (pseudo-)aneurysma

-    Zwaar stomp hoofdtrauma

 

Neoplastische oorzaken van subarachnoidale bloeding

-    Geëmboliseerde tumorfragmenten

 

3. Diagnostiek bij een cerebraal aneurysma

-    L.O.: volledig neurologisch onderzoek
-    Dringende CT schedel
     *    zonder contrast (diagnose in 90-95%)

 Active Image

-    Lumbaalpunctie (als CT negatief)
-    Lab:
     *    Stolling
     *    CBC
     *    elektrolyten
     *    Nierfunctie
     *    Leverfunctie
     *    Arteriële bloedgassen
-    Verdere beeldvorming:
     *    cerebrale angiografie vd 4 vaten
          ->  blijft gouden standaard!
     *    Angio MRI
     *    Dupplex transcraniaal
          ->  kan vasospasmen aantonen

 

4. differentiaaldiagnose

-    Neoplasma
-    Arterioveneuze malformatie
-    Neuritis opticus
-    Migraine
-    Meningitis
-    Encefalitis
-    Hypertensieve encephalopathie
-    Glycemie:     Hyper
                         Hypo
-    Arteritis temporalis
-    Acuut glaucoom
-    CVA:  hematoom:    subduraal
                                   intracerebraal
                                   epiduraal
               thrombo-embool
               luchtembool
-    Sinusitis

 

5. Therapie

    ABC
-    Monitoring:
          *    Hartritme
          *    Bloeddruk
          *    Pulse oximetrie
-    Perifere glucosemeting
-    Behandel ernstige hypertensie zonder deze te sterk te doen dalen.

Een streefwaarde van systolische bloeddruk tussen 120 en 140mmHg

kan hier een goede consensus zijn.

-    Preventie stijging intracraniële druk
          *    Beperken braken ->  Antiemetica
          *    Epilepsie  ->  Benzodiazepines     
                              ->  Fenytoïne
 
-    Dringend neurochirurgisch consult
     *    definitieve behandeling
          ->  Clipping:   chirurgisch
          ->  Coiling:    interventionele radiologie 
 
 

-    bij ruptuur: cfr therapieblad SAB

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren