Overslaan en naar de inhoud gaan

Q-fever

Q-koorts is een zoönose en wordt veroorzaakt door de intracellulair levende,
gram negatieve bacterie Coxiëlla burnetii. 

Theoretisch kan het gebruikt worden als biologisch oorlogsagens om een bevolking op korte tijd te verzwakken.

Door het inademen van besmet stof van stallen en weilanden,

het opwaaien van uitgestrooide en opgedroogde mest 
ontstaat er steeds vaker verspreiding van de bacteriën naar de mens.
Eén enkele bacterie is voldoende om besmet te raken en kan lang buiten de gastheer in leven blijven.

De ziekte komt over de hele wereld voor.

In Nederland stijg het aantal besmettingen van mensen de laatste jaren zeer ernstig.

Tot 2007 waren er gemiddeld 15 besmettingen van de mens per jaar.
In 2007 waren dat er 168.
In 2008 waren er in Nederland meer dan 1000 besmettingen
In 2009 midden augustus reeds 2026.
Sinds april 2009 wordt het vee in Nederland verplicht gevaccineerd.

In Belgie zijn volgens het voedselagentschap 60-70% van de voedselbedrijven besmet.

Nochtans treden er bij de Belgische bevolking  nog geen medische problemen op.

De mens kan ook rechtstreeks besmet worden door contact met besmette dieren
koeien, schapen en geiten, honden, katten en vogels.

Besmetting kan ook optreden door inademing van stof van ruwe wol en dierenhuiden,

door eten van besmette rauwe melk of onvoldoende verhitting van besmet vlees.

Besmetting van de mens gaat gepaard met griepverschijnselen
Na 1 tot 2 weken treedt gewoonlijk herstel op.

1. ziekteverloop
 
    3-6 dagen na inhalatie: Plots beeld van
            koorts 3-6 dagen
            malaise
            anorexie
            hoofdpijn
    kan verder ontwikkelen naar
        milde leverfunctiestoornissen
        milde primaire atypische pneumonie
    risico op late verwikkelingen
        osteomyelitis
        chronische infectieuse endocarditis (aortaklep)
    typische radiologie
        opaciteiten met halo of matglas aspect
        alveolaire infiltraten
            lobair
            segmentair
            verspreid
    meningitis
        CZS symptomen
        nekstijfheid

2. behandeling = chemoprofylaxe
    doxycyline 100mg bid
    minstens 7 dagen

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren