Overslaan en naar de inhoud gaan

Bronchiolitis

BRONCHIOLITIS

 Active Image

Bronchiolitis is een virale ontsteking van de fijnere luchtpijpvertakkingen of bronchioli.
Synoniemen:
     bronchitis capillaris
     catarrhe suffocant
 
1.  MECHANISME
-    virale lage luchtweginfectie,
     meestal beginnend als bovenste luchtweginfectie
-    met inflammatie luchtwegen en bronchoconstrictie:
     ->  wheezing
     ->  tachypnee
     ->respiratoire distress
 
2.  KIEMEN   
->  VIRAAL
-    RSV: 85-90 %
     =   respiratoir syncitaal virus
-    influenza
-    parainfluenza
-    adenovirus

 

1. Kliniek

-    leeftijd < 2 jaar
-    koorts < 39,5
-    verstopte neus
-    hoest
-    wheezing
-    crepitaties
-    respiratoire distress:
     *    neusvleugelademen
     *    kreunen
     *    huidretractie bij inspiratie
-    zelden cyanose

 

2. Diagnostiek

1.  KLINISCHE DIAGNOSE
-    < 2 jaar
-    verhaal:    eerst bovenste luchtwegeninfectie, nu uitbreiding onderste
                    luchtwegen
-    lichte koorts
-    niet toxisch
 
2.  PULSE OXIMETRIE
 
3.  NASOFARYNGEAAL ASPIRAAT/ WASH
-    indicaties:
     *    mogelijk andere oorzaak: bacterieel
     *    ernstig ziek kind
     *    voorafbestaande ziekten: longen/ hartlijden
     *    prematuur kind
-    testen:
     *    virale culturen
     *    fluorescent antilichamen
 
4.  RX THORAX
-    indicaties:
     *    andere diagnoses uitsluiten:
          -    chronisch hartfalen
          -    aspiratie
          -    congenitale luchtwegafwijkingen
     *    > 7 dagen bezig zonder verbetering
     *    ernstig ziek kind: toxisch

 

3. differentiaaldiagnose

-    asthma: bij recidiverende bronchiolitis aan denken
-    kinkhoest (pertussis):
     *    bij niet gevaccineerden: 2-6 jaar
     *    hoestbuien:   gierend geluid (krampachtig vernauwing stemspleet)
                              dik, taai slijm
-    bacteriële pneumonie:
     *    toxisch uiterlijk
     *    geen wheezing
     *    soms negatieve RX
-    vreemd lichaam aspiratie:
     *    zeer acuut ontstaan
     *    geen koorts
-    chronisch hartfalen:
     *    reeds eerder medische problematiek

 

4. Therapie

1.  EERSTE OPVANG
-    monitoring:
     *    hart
     *    pulse oximetrie
-    zuurstof als saturatie < 93%
-    bij apnee pauzes:
     *    masker beademing tijdens pauzes
     *    vooral als < 6 maanden of prematuur
-    pediatrisch ALS: zo nodig intubatie
 
2.  SPOEDDIENST
-    als saturatie < 93 %
-    IV lijn: rehydratatie zo nodig:
     *    bij ernstige respiratoire distress
     *    bij dehydratatie
-    aerosol bronchodilatoren:
     *    enkel niet bij zeer milde gevallen
     *    2-3 x gebruiken en herevalueren
     *    welke?
          ->  kortwerkende betamimetica (VENTOLIN)
               posologie:
               ->  dosering voor vernevelapparaat:
                    *    kind < 12 jaar: 0,03 ml/kg/dosis, 3-4x/dag
                         ->  in praktijk:
                              *    </= 5 jaar:     best met baby inhalator,
                                                       in 2 ml fysiologisch water: 10 druppels,
                                                       zo nodig herhalen met 6 druppels
                              *    5-7 jaar:        in 2 ml fysiologisch water: 15 druppels,
                                                       zo nodig herhalen met 8 druppels
                              *    > 7 jaar:        in 2 ml fysiologisch water: 20 druppels,
                                                       zo nodig herhalen met 10 druppels
                    *    > 12 jaar en volwassene:
                         ->  0,5 - 1 ml Ventolin = 2,5 - 5 mg salbutamol
                              + 2-4 ml fysiologisch water
               ->  frequentie:
                    *    lichte vorm:    bij opvang: elke 20 minuten
                                             daarna: 3-4 X/dag: ampules verneveling:
                                             1 amp = 50mg/ 10 ml
                    *    ernstig: continue toediening
          ->  Epinefrine: verdunnen tot 1:1000, dan in aërosol 2 ml doen
-    steroïden?
     *    omstreden
     *    indicatie: matig tot ernstig ziek kind
-    antibiotica:
     *    meestal geen indicatie (viraal)
     *    indicaties:     -    beeld van bacteriële infectie: bv. otitis
                              -    radiografische lobair infiltraat
                              -    sepsis
                              -    toxisch kind
-    antivirale middelen:
     *    geen plaats op spoedgevallen
     *    indicatie:       -    bij opname met ernstig chronisch longlijden
     *    Ribavirine:     -    continue inhalatie gedurende 4 dagen: 12-24h/24h
 
3.  OPNAMECRITERIA
-    sneller opnemen: kind < 8 weken
-    blijvende ademnood na therapie, tot 4h na corticoïden en herhaalde aërosols
-    onderliggende aandoeningen:
     *    chronisch longlijden/ hartlijden
     *    immuungecomprimeerde patiënt
-    onzekere diagnose
-    nood aan: zuurstof, rehydratatie
-    bij weigeren voedselinname
-    apnee aanvallen

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren