Overslaan en naar de inhoud gaan

Corona virus

Inhoudstafel

Voor informatie voor patienten en de bevolking in België verwijzen we naar de website van de Federale overheid FOD Volksgezondheid van België

Voor informatie aan alle zorgverleners in België inzake corona virus / Covid-19 verwijzen we naar de pagina op de website van het WIV / Sciensano (the Belgian institute for health).

Voor wereldwijde data kan u terecht op https://www.datagraver.com/case/tracking-the-worldwide-covid-19-pandemic en om uw eigen land te vergelijken op https://datagraver.com/corona/#/

Wat kan u zelf doen om uzelf te beschermen naast de gekende veiligheidsvoorschriften (masker, handhygiëne, handschoenen, afstand houden,...) ?

Ter preventie of bij beginnende virale infectie kunnen volgende huis- tuin en keuken middeltjes eventueel nog helpen:

-2x per dag neusspoeling met hypertone zoutoplossing via neusspray 2x/d

-2x per dag mondspoeling en keelgorgelen met ontsmettende oplossing (verdunde zuurstofwater, keukenzout, baksoda (natriumbicarbonaat) of azijn

-Voldoende hydratatie door veel te drinken (meer dan 2 liter per dag)

Voor de diensten spoedgevallen en intensieve zorgen: Onderstaande informatie is informatief en onvoldoende op evidentie gebaseerd:

Ernstige Covid-19 infectie:

Het grootste deel van de patiënten vertoont een griepaal beeld.
Bij een deel van de patiënten (meestal oudere patiënten met risicofactoren, soms ook bij jongere actieve bevolking  gaat het na een kleine week even beter, met plotse verdere achteruitgang, vermoeidheid, vage klachten op de borstkas, hoest en meestal koorts. Een medisch nazicht is dan noodzakelijk om complicaties uit te sluiten of vast te stellen en te behandelen.

Risicofactoren voor verhoogde mortaliteit
-Cardiovasculair ziekte: is hoogste risicofactor: risico stijgt 10,6%
-longziekte: risico mortaliteit stijgt met 7,3%
-diabetes
-oncologische aandoeningen (niet gespecieerd): 5,6% hoger
-Ouderdom: vanaf 60jaar bijna exponentiele stijging van de mortaliteit in functie van de leeftijd

Welke afwijkingen in het bloed zien we die een verband houden met gestegen morbiditeit (en mortaliteit)?

-hypoxemie (arterieel)
-lymfopenie

Stijging van:
-CRP
-D-dimeren
-LDH
-ferritine
-CK-MB
-troponines

Complicaties van Covid-19 virale infectie:
- Virale pneumonie, vaak met daar bovenop extra infecties, ook bacterieel
- ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome)
- septische shock
- MOF  (Multi Orgaan Falen).

Therapiemogelijkheden bij bewezen ernstige covid-19
-Strikte druppelisolatie
-IV vocht: voorkom deshydratatie maar...: matig vochtbeleid om longoedeem te voorkomen
-Behandel koorts: (paracetamol)
-Zuurstoftherapie

Medicamenteuse ondersteuning:

-Er zijn kleine maar veelbelovende studies in China en Australië over behandeling van virale Covid-19 pneumonie met een combinatie van chloroquinine en Kaletra. Chloroquinine wordt momenteel niet meer geproduceerd omdat er nieuwere antimalariamiddelen zijn. Hydrochloroquinine (plaquenil) werkt gelijkaardig, maar is niet meer bestelbaar. de meeste ziekenhuizen hebben nog enkele honderden tabletten beschikbaar. De bevoorrading van patiënten met lupus erythematosus  is ook nodig. In België is off-label chloroquinine hydrochloroquinine (plaquenil) en Kalitra voorzien voor de ziekenhuizen

Momenteel gebruikte medicatie doch zonder grote studies ivm effectiviteit:
-Chloroquine of hydrochloroquinine (plaquenil): inhibeert het binnenkomen van het virus in de cel
-Kaletra (De werkzame stoffen in Kaletra zijn lopinovir en ritonavir. Beide zijn virusremmers en remmen de groei van het virus. Ritonavir inhibeert proteinase die de specifieke eiwitten aanmaken voor virusreproductie-Tocilizumab (Actemra) : Alveolaire macrofagen in de long maken cytokines aan (Interleukine 6). Hierdoor ontstaat interstitieel en alveolair oedeem door lekkage van vocht
Dit vocht trekt leucocyten aan. Tocilizumab blokkeert IL-6 receptoren waardoor de inflammatoire respons vermindert. Het wordt bij reumatoïde artritis toegediend als onderhuidse injectie of per infuus
-corticosteroiden verminderen ook de inflammatie: niet ondubbelzinnig of het nuttig is dan wel de afweer verder kan verzwakken.
-Vaccinatie: voorlopig niet beschikbaar

-Remdesivir: is een nieuw antiviraal geneesmiddel in de klasse van nucleotide-analogen. Het is ontwikkeld als behandeling voor ebola en marburg-virusinfecties.Het inhibeert reproductie van nieuwe virussen in de cel. Het compassionate use programma van Gilead voor het verkrijgen van remdesivir ter behandeling van COVID-19 in Nederland is helaas tijdelijk gestaakt eind maart 2020. Remdesivir is een experimenteel, intraveneus middel voor virale infecties, waarvan de fase 1 veiligheidsdata nog niet zijn gepubliceerd. Er loopt ook nog geen registratieprocedure. Bij individuele patiënten met COVID-19 was Gilead bereid te beoordelen of remdesivir kan worden toegediend via compassionate use vanuit één buitenlands distributiecentrum (https://rdvcu.gilead.com).  Door de grote vraag vanuit heel Europa en logistieke problemen daarbij is dit niet meer mogelijk. Er wordt gewerkt aan een transitie naar een expanded access programma. Het is nog niet bekend wanneer het mogelijk wordt toegang te krijgen tot een dergelijk programma op nationaal niveau en onder welke condities.

Kunstmatige beademing
Volgende therapiën kunnen helpen doch worden afgeraden omwille van het risico op creëren van een aerosol van viruspartikels met potentiële toename van infectie van zorgverleners:
-aerosol therapie
-Niet Invasieve Beademingsvormen (oa bipap vision) (alhoewel momenteel CPAP en NIV BIPAP wel frequent gebruikt worden in Italië met NIV-helm)
-hyperflow zuurstof (creert aerosol van virussen)

Instelling van beademingsmodi bij endotracheale beademing:
-pressure controle, of bilevel of APRV beademing
-lage volumes om overdistentie van gezonde alveolen te voorkomen (4-6ml/kg)
-hogere ademfrequentie (meer dan 20/min)
-peep toevoegen: bij ards meer dan 5

Extra hulpmiddelen tijdens invasieve beademing:
-inhalatie prostacycline
-paralyseren
-buikpositie (hart weg laten duwen om meer opp vrij te maken)
-streef naar een arteriële pO2 van minstens 55

De informatie voor zorgverleners en patienten van de overheid werd bewust niet overgenomen op onze website medics4medics vermits de procedures en informatie van de overheid dagelijks kunnen worden aangepast!

De hier weergegeven informatie is dan ook sterk onder voorbehoud gezien de snel veranderende situatie.

 
Voor Huisartsen:
*Procedure voor patiënt met verdenking van COVID-19 infectie:  
*Vragenlijst voor alle patiënten met verdenking van COVID-19 infectie:
*Aanvraagformulier voor diagnostische test bij het nationale referentie centrum:
Poster voor huisartsen:
 
Informatie voor ziekenhuizen: 
*Procedure voor patiënt met verdenking van COVID-19 infectie: 
*Vragenlijst voor alle patiënten met verdenking van COVID-19 infectie:
*Aanvraagformulier voor diagnostische test bij het nationale referentie centrum:
*Ambulanciers: Procedure voor patiënt met verdenking van COVID-19 infectie
 
 Patiënten:
Patiënten: Algemene basishygiëne maatregelen
Patiënten: Poster 
  
  Moleculaire diagnostiek:
*Aanvraagformulier voor diagnostische test bij het nationale referentie centrum:
*De beslissing om een test aan te vragen gebeurt in overleg met de arts infectieziektebestrijding uit uw provincie of regio.

Gelieve voor het opsturen van stalen eerst contact op te nemen met het NRC op de nummers 016/34.40.06 of 0475/51.01.58. 

Richtlijn biologische veiligheid voor diagnostiek en onderzoek (inzake SARS-CoV-2): 

 
  
  Tandartsen en Apothekers:
 
*Tandartsen - Brief:
*Apothekers - Brief:
*Apothekers - Poster:
 
Achtergrond van de infectie (bron: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx)
De uitbraak startte in Wuhan bij patiënten met longontsteking van onbekende oorzaak. Ze hadden de voedselmarkt van de stad (met vis, levende dieren, ...) bezocht. Deze markt werd gesloten op 1 januari 2020. Bij onderzoek bleek dat de eerste cluster 41 personen telde, die symptomen ontwikkelden tussen 8 december en 2 januari.
 
Pathogeen
Whole genome sequencing resultaten wijzen op een nieuw coronavirus (SARS-CoV-2) als de causale pathogeen.
 
Besmettingswijze
De transmissie verloopt door druppeltjes van mens naar mens.
 
Symptomen
De meest frequente symptomen zijn koorts, hoest en dyspnee. 
De infectie kan leiden tot ongecompliceerde ziekte, milde pneumonie of ernstige pneumonie.
 
Risicoinschatting
Er kunnen bijkomende geïmporteerde gevallen in de EU verwacht worden.
 
België beschikt over een procedure voor de aanpak van een mogelijk geval van COVID-19.
België beschikt ook over de capaciteit om de diagnose te stellen. 
 
Diagnostiek
De diagnostiek wordt uitgevoerd door het Nationaal Referentie Centrum Respiratoire Pathogenen (UZ Leuven). 
De beslissing om een test aan te vragen gebeurt in overleg met de arts infectieziektebestrijding uit uw provincie of regio (zie verder).

Voor de staal afname, de verpakking en transport van de stalen, zie procedure voor ziekenhuizen of de website van het Nationaal Referentie Centrum Respiratoire Pathogenen.

Behandeling
WHO stelde een eerste voorstel van klinische aanpak voor. 
 

Reizigers die terugkeren uit China en respiratoire symptomen ontwikkelen tijdens de reis of in de 14 dagen volgende op de terugkeer, dienen hun arts op te bellen en een raadpleging te vragen na het vermelden van de reis.  

De volgende maatregelen moeten toegepast worden bij elke patiënt die aan de definitie van een verdacht geval van COVID-19 (zie onder) voldoet:  

1.  Isoleer de patiënt en geef de patiënt een chirurgisch masker.
 
2. Neem maatregelen om het behandelende en verzorgende personeel te beschermen via de gebruikelijke standaard, “droplet” en “contact” procedures.
 
3.  Neem zo spoedig mogelijk contact op met de arts infectieziektebestrijding uit uw provincie of regio, van wie u de telefoonnummers hieronder kan vinden. Deze zal samen met u het geval evalueren en over de te nemen maatregelen beslissen. 

Vlaanderen: 

Antwerpen: 03/224.62.06 

Limburg: 011/74.22.42 

Oost Vlaanderen: 09/276.13.70

Vlaams-Brabant: 016/66.63.53 

West-Vlaanderen: 050/24.79.15 

Buiten de kantooruren: 02/512.93.89  
 
Brussel Hoofdstedelijk Gewest: 0478/77.77.08 
 
Wallonië en Ostbelgien (AVIQ): 071/20.51.05
 
 
 

 

Voeg een nieuwe reactie toe

Login of registreer om te kunnen reageren