Overslaan en naar de inhoud gaan

Corona virus

Inhoudstafel

Upgedate versie op 9/1/2023:

Deze informatie is een samenvatting en interpretatie van meerdere informatiebronnen en richtlijnen waarvan u de bronnen onderaan kan vinden. Het wil geen vaste leidraad zijn voor artsen en behandelaars, maar een informatieve toevoeging aan alle beschikbare (soms tegenstrijdige) bronnen voor artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en patiënten. Voor meer informatie kan u best uw arts raadplegen. 

Symptomen van een beginnende Covid-19 infectie:

-nieuwe continue hoest

-koorts

-verlies van geur en smaak

-griepaal beeld: moe, lusteloos

-soms: diarree, braken

Diagnosestelling van een beginnende Covid-19 infectie:

-Covid test: verschillende testen zijn mogelijk en beschikbaar:

    PCR test via nasopharyngeale wisser: enkel via labo's met aanvraag via de website van de overheid of via uw arts

    Sneltest: antigeentest via nasopharyngeale wisser: zelftest te koop in uw apotheker

    Bloedname met intraveneuse antigeentest: enkel via uw arts: geeft aan of u antistoffen heeft na een recente infectie of vaccinatie, niet als test of u actief een infectie heeft.

-Lichamelijk onderzoek crepitaties, dehydratatie,..

-Saturatiemeting (met een toestel op de vinger (saturatiemeter): 

Saturatiemeter: best 93 - 95%, zoniet overweeg om eventueel zuurstoftoediening te starten.

Bij toediening zuurstof: Best richten op minstens 92 - 93%, zeker pogen om boven 90% te blijven. 100% is zeker niet nodig en kan zelfs schade veroorzaken bij langurdende toediening!

95 a 97% zijn goede streefwaarden. Verlaag de dosis zuurstof eventueel bij COPD patiënten.

Minder dan 90% wijst op een ernstig zuurstoftekort, tenzij bij personen die dit gewoon zijn door hun chronische longaandoeningen (deze zijn soms 88-91% gewoon)!

-Meten van de ademfrequentie per minuut (normaal tussen 10-18), bij meer dan 25 is de patiënt in verhoogde stress door koorts, angst, acidose of mogelijk ook door zuurstofgebrek.

-Temperatuurname (koorts vanaf 38°C)

-Pols, bloeddruk: vooral te lage bloeddruk kan wijzen op uitdroging en uitputting

-op indicatie van uw arts: Bloedname veneus, eventueel urine-onderzoek

-op indicatie van uw arts en in het ziekenhuis: Bloedname arterieel voor meting van uw zuurstof- en CO2 concentratie

-op indicatie van uw arts: radiografie van de thorax (soms een CT scan)

 

 Triage voor indicatiestelling tot opname in een ziekenhuis (zware en kritische gevallen hebben een absolute opname indicatie, middelmatige gevallen dienen individueel te worden bekeken door de arts)

 Er worden 4 graden van ernst onderscheiden voor de kliniek van een infectie met Covid-19: De milde en middelmatige gevallen kunnen vaak thuis worden behandeld tenzij complicaties zich voordoen.

-milde gevallen: milde symptomen, geen beeld van longontsteking

-middelmatige gevallen: koorts en darmklachten, beeld van pneumonie op radiografie van dezuurstofsaturatie thorax

-zware gevallen: één van volgende criteria is bereikt: ademfrequentie >30/min, zuurstofsaturatie <+93%, in bloedgasanalyse partiële zuurstofdruk (PaO2)/zuurstofconcentratie (FiO2/ <= 300mmHg, op RX meer dan 50% toename van de longlesies binnen 24-48 uren 

-kritische gevallen: één van volgende criteria: nood aan kunstmatige beademing, shock, ander orgaanfalen waarvoor opname op intensieve zorgen nodig is

Indien de saturatie: </= aan 93% of indien deze <92% is bij patiënten met COPD (chronisch obstructief long lijden)

Criteria om dringend met de huisarts contact op te nemen of zich naar een spoedgevallendienst te begeven voor dringende evaluatie kunnen zijn:

- koorts die niet onder controle is te krijgen met paracetamol 1000mg 3dd + aspirine 500 3dd (of + ibuprofen 600 3-4dd)

- symptomen van uitdroging: onmogelijkheid om voeding en drinken binnen te houden

- tekort aan zuurstof (lage gemeten saturatie onder 93%) en/of snelle ademhaling

 

 Hygiënische maatregelen te nemen door de zieke en de verzorgenden:

   -isolatie

   -verluchten kamer

   -lichaamsbeweging

   -bedekken mond en neus bij hoesten en niezen

   -mondmasker indien mensen nabij

   -regelmatig de handen wassen

   -regelmatig wassen van kledij en beddengoed

   -bevochtigen van de kamer: natte handdoeken op verwarming, vernevelaar

   -spoelen van de neus en sinussen met zoutoplossing via neti pot: best 2x/dag

   -overmatig gebruik door de verzorgenden van: 

   -chloorhoudende ontsmettingsmiddelen

   -mondmaskers

   -handschoenen (of handontsmetting)

   -wegwerpkledij of schorten voor verzorgenden

  -voedingssupplementen en vitamines:

 Deze kunnen zeker geen kwaad en wordt aanbevolen door veel artsen. Uiteraard kan u best vooraf de nodige vitamines nemen bij eventuele tekorten. Vraag hierover informatie bij uw arts.

       -vitamine C: 1-3g/d po. Bij ernstige infecties kan de dosis worden verhoogd tot 10g/d. In dat geval best te nemen onder de vorm van een preparaat met bioflavenoiden.

       -Vitamine D: D Cure (25 000 IE): 1 co/week

       -Zink: 50mg - 100mg elementair zink 1-3x/d:  

      -Quercetine forte 400mg 3dd. 

      -Nattokinase (mannavital) 1-2dd (Gelijktijdig gebruik van nattokinase met bloedverdunnende geneesmiddelen (anticoagulantia) gebeurt het best onder controle van een arts.)

-neusspoelingen met een zoutoplossing zijn een hygiënische maatregel die tijdens de infectie best 2x/d worden uitgevoerd en preventief best 1x/d. Hiervoor kan u een yogi nose buddy of een neti pot aankopen en gewoon zout oplossen in lauw water. U kan ook commerciële, best hypertone zoutoplossingen kopen in spray vorm. Mogelijk spoelen deze minder intensief omdat u minder gebruikt. 

-Voorkom uitdroging: Regelmatig inname van water. Tijdens ernstige ziekte eventueel cola met suiker zonder prik of bouillon om uitdroging tegen te gaan.

Wat is er mogelijk binnen de medische behandeling bij bewezen Covid-19 infectie:

*Behandeling met zuurstof:

Zuurstoftherapie voor een Covid-19 infectie is enkel nodig als de patiënt bewezen zuurstoftekort heeft. Deze wordt gemeten met een saturatiemeter of met een arteriële bloedgasanalyse.

Een saturatiemeter kan men online bestellen of bij de apotheek kopen. Er is wel verschil in de kwaliteit van saturatiemeters. De meer professionele duurdere modellen gebruiken vaak dubbele infrarood lichtfrequenties waardoor ze nauwkeuriger zijn dan de goedkopere modellen.

Zuurstof kan worden toegediend indien de gemeten lager is dan 93%. Probeer de saturatie steeds boven 90% te houden omdat anders in de weefsels echt zuurstoftekort kan optreden. Uitzondering hierop zijn mansen met chronisch obstructief longlijden (COPD) die chronisch een lagere zuurstofsaturatie gewend zijn. Voor hen is de streefwaarde lager.

Welke dosis zuurstof geven we? Om te beginnen 2-5 liter per minuut.

Hoe kunnen we aan zuurstof geraken?

via een toestel oxycure concentrator of via zuurstofflessen die zijn te verkrijgen via de huisapotheek.

U kan zelf online of via uw apotheek een zuurstofconcentrator kopen. De basismodellen zijn er vanaf 700-800 euro. Duurdere modellen geven soms hogere debieten en werken soms "slimmer" dwz geven enkel een zuurstofpuls af als u inademt. 

Let op: Tijdens zuurstoftherapie mag u geen vuur of sigaretten in de buurt hebben om geeft brand te veroorzaken! Indien u nog rookt is het de uitgesproken moment om voorgoed te stoppen!

Voor zuurstoftherapie met terugbetaling is een voorschrift van een arts nodig: Uw arts kan hiervoor naast het voorschrift een aanvraag indien voor terugbetaling Bij acute hypoxemie terugbetaald tot 3 maanden/jaar.

Hiervoor dient hij een aanvraagformulier in te vullen voor machtiging tot vergoeding zuurstof bij acute hypoxemie op korte termijn:Dit kan worden bekomen via de link: https://www.oxycure.be/wp-content/uploads/2017/08/SSPEC10-Aanvraag-voor-... 

Naast dit aanvraagformulier voor terugbetaling maakt u arts dus ook een voorschrift voor de apotheek.

 

Op het voorschrift voor de apotheek dienen volgende gegevens te worden ingevuld:

- benodigde dosering zuurstof in liter/min

- benodigde aantal uren/dag

- met of zonder bevochtiger

- of een extra draagbare zuurstoffles van 1M3 nodig is. Deze wordt meestal standaard bijgeleverd door de fabrikanten als reserve.

*Koortswerende en ontstekingsremmende middelen:

    Paracetamol 1g 3dd

     Aspegic 500mg 3dd

     Colchicine gedurende 3 dagen 2 x 0,5mg/d, gevolgd door 10 dagen 1 x 0,5mg/d

*Ondersteunende behandeling met bloedverdunners preventief:

LMWH laag moleculair gewicht heparines:

De dosis Clexane of Fraxiparine is meestal ofwel de preventieve dosis (40mg/d subcutaan) 1x per dag,

Soms kan uw arts een verhoogde dosis aanbevelen tussen de preventieve dosis en de curatieve dosis (De dosis wordt dan verhoogd naar het gewicht van de patiënt omgezet naar mg/d subcutaan).

Een alternatief is gedurende 10 dagen Innoheb 14000 E SC

Na de eerste behandeling (van 10 dagen) kan het overgezet worden naar Asaflow 80mg 1dd welke nog gedurende 4 dagen wordt verdergezet. 

*Behandeling ter preventie van zwaardere vormen met zuurstoftekort en/of shock:

-glucocorticoïden:

    *Budenoside inhalatie:   (puffer voor inhalatie van 200mcg waarvan 2 x 4 puffen/d)

    Nog beter: unidose vernevelsuspensie van 1mg, 2x/d gedurende 14 dagen):

De PRINCIPLE-studie1, een pragmatische, gerandomiseerde studie uitgevoerd bij ambulante patiënten met symptomatische COVID-19, toont dat budesonide via inhalatie (800 µg 2 x p.d. ged. 14 dagen) de tijd tot door de patiënt zelf gerapporteerd herstel met enkele dagen kan verkorten (van 15 dagen met standaardzorg tot 12 dagen met budesonide toegevoegd aan de standaardzorg). Ziekenhuisopname of sterfte waren niet gunstiger in de behandelde groep.

   *dexamethasone

6mg per os 1 tablet per dag gedurende max 10 dagen (beschikbaar in België en Nederland) om cytokinase cascade tegen te gaan: vroegtijdig starten bij pneumonie en zeker bij elke patiënt met zuurstofnood. dexamethasone dient voor thuisbehandeling magistraal te worden voorgeschreven door uw arts omdat er geen merkproduct voor oraal gebruik bestaat.

Indicaties:

-patiënt in ernstige en kritisch zieke fase

-zuurstofnood bij Covid-19 infectie

-hoge koorts (boven 39°C)

-op CT scan beeld van >30% van het longoppervlak matglasaspect

-Verhoogd interleukine-6 in het bloed (> 5 ULN)

Dexamethasone verlaagt het risico op overlijden bij ziekenhuispatiënten met COVID-19 die zuurstof krijgen toegediend of aan de beademing liggen. Dexamethasone is al tientallen jaren goedgekeurd voor de behandeling van verschillende aandoeningen, zoals reumatische problemen, huidziekten, ernstige allergieën en astma. Het heeft ontstekingsremmende eigenschappen. Bij patiënten die geen zuurstof kregen toegediend of die niet aan de beademing lagen, had dexamethasone geen aantoonbaar positief effect.

   *glucocorticoïden intraveneus (IV): in ziekenhuismidden en indien de patiënt niets meer kan eten of innemen. Best start met methylprednisolone 40mg 1 tot 2x per dag (0,75-1,5 mg/kg/d)

bij verbetering van de symptomen afbouwen door elke 3 dagen de dosis te halveren. Overstappen op orale dosis van 20mg/d. Afbouw tijdens verdere genezing

   *Maagbeschermingomeprazole 40mg 1dd gedurende maximaal een maand en enkel bij ernstig zieke patienten

*Medicatie tegen braken: 

Volgende geneesmiddelen kunnen hiervoor worden gebruikt:

Litican 50mg zo nodig, max 4dd, zo nodig 50mg via inspuiting intra musculair of intra veneus

Domperidone 10mg zo nodig, max 4dd, zo nodig via inspuiting  5mg intra musculair of intra veneus

*Vochttherapie: 

Indien u dreigt uit te drogen kan u best kleine beetjes water en cola zonder prik drinken of een ORS oplossing. Als u echt onvoldoende vocht binnen houdt is ziekenhuisopname geïndiceerd voor aanvulling van uw vochttekort door intraveneuze infusen.

*Bij diabetespatiënten die insuline gebruiken: opvolging en corrigeren verhoogd bloedglucose.

Zo nodig corrigeren verhoogde bloedglucose met verhoogde insulinetoediening. Bij gekende diabetici kunnen soms veel hogere dosissen dan anders nodig zijn.

*corrigeren van laag kaliumgehalte: enkel indien dit wordt vastgesteld met bloedname:

Dit kan peroraal met ultra-K (kalium, gluconaat): Meng de inhoud van een soeplepel in een glas water of fruitsap; in te nemen tijdens de maaltijd. De aanbevolen dosering is 3 tot 4 soeplepels per dag tot het kaliumverlies is hersteld.

*slaapmedicatie: Enkel indien slapeloosheid optreedt

*antibiotica:

Het doel is om secundaire bacteriële infecties tegen te gaan. Het is zeker NIET geïndiceerd bij milde tot matige gevallen. Is geïndiceerd bij ernstig zieke patiënten met beeld van pneumonie, overmatige fluimen,COPD, corticoidgebruik. De keuze van antibiotica is vooral quinolones, 2e en 3e generatie cephalosporines, beta lactamase inhibitoren. In België wordt vaak toch amoxicilline/clavulaanzuur 875/125 3dd po of 1g iv 4dd gegeven.

*behandeling van secundaire fungeale infecties:

anti-fungale therapie zoals voriconazole, posaconazole of echinocandine. Indicatie enkel onder volgende omstandigheden:

-meer dan 7 dagen innemen van glucocorticoiden

-beeld van agranulocytose

-pat met COPD en positieve culturen op aspergillus op bronchusaspiraat

-postieve GM test in het bloed (galactomannan)

BRONNEN:

*Aanvraagformulier voor machtiging tot vergoeding zuurstof bij acute hypoxemie op korte termijn: via de link: https://www.oxycure.be/wp-content/uploads/2017/08/SSPEC10-Aanvraag-voor-... 

*Tingbo Liang, Handbook of Covid-19 prevention and treatment march 2020. Online via de link:

https://www.researchgate.net/publication/339998871_Handbook_of_COVID-19_Prevention_and_Treatment

 * INTERIM CLINICAL GUIDANCE FOR ADULTS WITH SUSPECTED OR CONFIRMED COVID-19 IN BELGIUM: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_InterimGuidelines_Treatment_ENG.pdf

*Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19 (infectie met SARS–CoV-2):  https://swab.nl/nl/covid-19

 *NHG-Richtlijnen Covid-19 https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/covid-19 en https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/covid-19#samenvatting-richtlijne...

 *https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/

 *https://www.idsociety.org/COVID19guidelines

*https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-medicijn-tegen-corona/updates-medicijnen-tegen-corona

 *  WHO Solidarity Trial Consortium. Repurposed Antiviral Drugs for Covid-19 — Interim WHO Solidarity Trial Results. Online op 02/12/20. Doi: 10.1056/NEJMoa2023184  Voor de Supplementary Appendix, klik hier

*  Harrington DP, Baden LR en Hogan JW. A Large, Simple Trial Leading to Complex Questions. Editorial. Online op 02/12/20. Doi: 10.1056/NEJMe2034294

*  Beigel JH, Tomashek KM et al. (for the ACTT-1 Study Group Members) Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Final Report. N Engl J Med 2020;383:1813-26. DOI: 10.1056/NEJMoa2007764, met editoriaal (DOI: 10.1056/NEJMe2018715)

*  The RECOVERY Collaborative Group. Lopinavir–ritonavir in patients admitted to hospital with COVID-19 (RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial. The Lancet 2020;396:1345-52 (Doi: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32013-4/fulltext)

*  Update on remdesivir - EMA will evaluate new data from Solidarity trial. Website EMA, bericht van 20/11/20

*  Rchwerg B, Agoritsas et al. Rapid Recommendations. A living WHO guideline on drugs for covid-19. BMJ 2020;370:m3379 (Doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3379)

*  L-M Yu, Bafadhel M et al. Inhaled budesonide for COVID-19 in people at high risk of complications in the community in the UK (PRINCIPLE): a randomised, controlled, open-label, adaptive platform trial. The Lancet, online op 10/08/21. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01744-X

*  Ramakrishnan S, Nicolau DV et al. Inhaled budesonide in the treatment of early COVID-19 (STOIC): a phase 2, open-label, randomised controlled trial. Lancet Respir Med 2021;9:763–72. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00160-0, met editoriaal (Agusti A, Torres F en Faner R. Early treatment with inhaled budesonide to prevent clinical deterioration in patients with COVID-19. Lancet Respir Med 2021;9:682-3 https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00171-5)

*  Mangin D en Howard M. The use of inhaled corticosteroids in early-stage COVID-19. The Lancet, online op 10/08/21. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01809-2

*https://swab.nl/nl/covid-19#to_33

BijlageGrootte
PDF icon aanvraag terugbetaling zuurstof thuis296.96 KB

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren