Overslaan en naar de inhoud gaan

Pneumothorax

PNEUMOTHORAX

 Active Image

Ophoping van lucht of gas in de borstholte tussen de beide pleurabladen.
 
De meest voorkomende vormen zijn:
     spontane pneumothorax:
          ontstaat door een opening in de pleura pulmonalis
     open pneumothorax:
          ontstaat door of met een open verbinding naar buiten via een opening in de borstwand.
     ventielpneumothorax:
          Is een open pneumothorax waarbij tijdens de inademing lucht wordt aangezogen
          via een defect in de thoraxwand dat zich bij de uitademing sluit
          zodat de hoeveelheid lucht steeds toeneemt.
     Spanningspneumothorax:
          Is een pneumothorax waarbij de druk zodanig hoog is dat zowel de longen
          als de bloedvaten en het hart worden platgedrukt.
          Hierdoor ontstaat een levensgevaarlijke toestand met hartstilstand. 
 
OORZAKEN:
 
1.  TRAUMATISCHE PNEUMOTHORAX
-    stomp trauma
-    penetrerend trauma: hals/ thorax
-    iatrogeen:
     ->  plaatsen diepe catheter
     ->  andere endovasculaire procedures
 
2.  SPONTAAN
-    idiopathisch: spontane primaire pneumothorax:
     -> jonge, gezonde patiënten
     ->  geen onderliggend longlijden
     ->  spontane ruptuur: alveolus, brochiole
-    secundaire pneumothorax:
     ->  respiratoir:
          *    COPD
          *    asthma
          *    infecties:
               -    necrotiserende bacteriële pneumonie
               -    tuberculose
               -    fungale pneumonie
               -    pneumocystis carinii
          *    neoplasma
          *    interstitiële longziekte:
               -    sarcoïdose
               -    idiopathische longfibrose
               -    lymfangiomyomatose
               -    pneumoconiose
          *    longinfarct
     ->  bindweefselziekten:
          *    cystische fibrose
     ->  endometriose
 
 
1. Kliniek
1.  GEWONE PNEUMOTHORAX
-    ernst symptomen vaak evenredig met grootte
-    thoracale pijn:
     *    unilateraal
     *    scherp
     *    pleurale pijn
     *    plots ontstaan
-    dyspnee
-    tachypnee
-    tachycardie > 120/min
 
2.  TENSIE PNEUMOTHORAX
-    cardiovasculair collaps:
     *    tachycardie > 120/min
     *    hypotensie
     *    zweten
     *    cyanose
     *    tracheale deviatie

 

 

2. Diagnostiek

1.  ANAMNESE
-    typisch verhaal
 
2.  TENSIE PNEUMOTHORAX
-    is klinische diagnose
-    onmiddellijke therapie is vereist
 
3.  RX THORAX
-    staand
-    bij expiratie: beste beeld
 
4.  ECG
-    cardiogene oorzaken van thoracale pijn
-    aspecifieke afwijkingen:
     *    T-inversie
     *    linker asdeviatie
     *    kleine R
 
5.  CT THORAX
-    zeer sensitief
-    niet veel meerwaarde

 

3. differentiaaldiagnose

-    COPD opstoot
-    asthma
-    longembolen
-    AMI
-    pericarditis
-    pneumomediastinum
-    aorta aneurysma dissectie
-    pleuritis
-    thoraxwandpijn
-    acuut abdominaal proces

 

4. Therapie

1.  EERSTE OPVANG
-    ABC
-    Monitoring:
     *    hart
     *    bloeddruk
     *    pulse oximetrie
-    02 100%
-    IV lijn
-    klinisch beeld tensiepneumothorax:
     ->  onmiddellijk thoracostomie:
          *    tweede intercostaalruimte: midclaviculair
          *    4de-5de intercostaalruimte: voorste axillaire lijn
 
2.  SPOEDDIENST
-    < 15% collaps:
     ->  observatie 6 uren
     ->  100 % zuurstof
     ->  herhalen RX thorax
-    15-30% collaps:
     ->  erna observatie
     ->  eenmalige aspiratie of
     ->  mini thoraxdrain:
          -    met waterslot: - 20 cm H2O
          -    Heimlich klep
     ->  thoraxdrain:
          -    indicatie:  -    > 30% collaps
                              -    tensiepneumothorax: risico/vermoeden
                              -    pneumothorax bij beademde patiënt
                              -    secundaire pneumothorax -> pneumothorax na
                                   trauma: penetrerend (schotwonde thorax) of stomp
          -    maat van drain:
                              -    primaire pneumothorax: kleine diameter: 7-14 Fr
                              -    secundaire spontane pneumothorax: 20-28 Fr
                              -    dikke drain:   > 28 Fr
                                                       indicaties:     -    pleuraal vocht
                                                                           -    beademde patiënt
          -    met waterslot op -20 cm H2O

               of met een Heimlichklep             

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren