Overslaan en naar de inhoud gaan

Longoedeem

LONGOEDEEM

 Active Image

 Active Image

Definitie: Ernstige aandoening waarbij ophoping van vloeistof in de longblaasjes ontstaat,
waardoor deze zich niet meer met lucht kunnen vullen.
Hierdoor wordt de gasuitwisseling verstoord, daalt het zuurstofgehalte in het bloed
en stijgt het koolzuurgehalte (CO2).
Deze toestand is zeer ernstig tot dodelijk en dient goed te worden behandeld.
 
OORZAKEN:
 
1.  CARDIOGEEN
-    veranderde capillaire permeabiliteit:
     ->  kleplijden:
          *    aorta
          *    mitraalklep
     ->  hypertensie:
          *    pre-eclampsie en eclampsie
     ->  volume overload
     ->  cardiomyopathie:
          *    linker hart falen
          *    ischemisch hartfalen: AMI
          *    infectie: endocarditis/ myocarditis
     ->  ritmestoornissen (en na conversie)
     ->  rheumatisch hartlijden: acute rheumatische koorts
     ->  congenitale harafwijkingen: septumdefect
-    classificatie chronisch hartfalen:
     ->  door New York Hart associatie:
          *    Klasse 1: niet gelimiteerd in dagelijks leven
          *    Klasse 2: normale activiteit lokt symptomen uit zoals vermoeidheid
                              en dyspnee
          *    Klasse 3: duidelijke limitatie dagelijkse activiteiten
          *    Klasse 4: symptomen in rust
 
2.  NIET CARDIOGEEN
-    veranderde capillaire permeabiliteit:
     ->  uremie
-    verhoogde capillaire pulmonaire druk:
     ->  v. pulmonalis:
          *    trombose (disseminated intravascular coagulopathy)
          *    stenose
          *    occlusieve aandoening: longembolen
          *    overload
     ->  aspiratie
     ->  pneumonitis:
          *    acute radiatie pneumonitis
          *    overgevoeligheidspneumonitis
     ->  shocklong
     ->  acute pancreatitis
     ->  bijna verdrinking
     ->  pneumonie
     ->  toxine:
          *    inhalatie rook/ toxische gassen
          *    slangengif
          *    endotoxines   
     ->  na anesthesie: na intubatie
-    gedaalde osmotische druk
     ->  hypoalbuminemie:
          *    nierfalen
          *    leverfalen
          *    proteïneverlies: darmlijden/ ernstige dermatologische ziekte
          *    ondervoeding
-    sterk negatieve interstitiële druk:
     ->  snelle evolutie pneumothorax
     ->  asthma met toegenomen eindexpiratoir volume
-    lymfatische obstructie:
     ->  na longtransplantatie
     ->  lymfetumoren
     ->  fibroserende lymfangitis
-    gecombineerde of ongekende oorzaak:
     ->  grote hoogte longoedeem
     ->  neurogeen
     ->  na cardiochirurgie
     ->  intoxicatie:
          *    toxische gassen
          *    narcoticamisbruik
     ->  transfusiereactie

     ->  majeur trauma   

 

1. Kliniek

1.  EPIDEMIOLOGIE
-    prevalentie: 1-2%
-    40-75 jaar: mannen > vrouwen
-    > 75 jaar: mannen = vrouwen
-    mortaliteit:
     *    5 jaar: mannen:   60%
                    vrouwen:   45%
     *    in hospitaal:   cardiogene shock:         80%
                              niet cardiale oorzaak:    50-60%
 
2.  SYMPTOMEN
-    bij cardiovasculaire shock:
     ->  tekenen rechter hartfalen:
          *    opzetting halsvenen
          *    lichamelijk onderzoek:
               -    abnormale harttonen: toegenomen P2, S3, S4
               -    pulsus alterans: alternerende zwakke en sterke pols
               -    hartkleplijden
          *    nachtelijke angor
-    bij alle oorzaken:
     ->  tachycardie
     ->  respiratoir:
          *    dyspnee: in rust/ inspanningsdyspnee
          *    orthopnee
          *    paroxysmale nachtelijke dyspnee
          *    hoest: sputum: rozig/ schuimend
          *    tachypnee
          *    Cheyne Stokes ademhaling
          *    lichamelijk onderzoek:
               -    wheezing
               -    reutels:    oorspronkelijk aan de basis 
                                   progressief ook apicaal
               -    dilatatie van de neusvleugels
               -    bij inspiratie:  intercostale retractie
                                        retractie supraclaviculaire fossa
     ->  algemeen:
          *    zwakte, vermoeidheid
          *    angst
          *    zweten
          *    huid koud, cyanose

 

2. Diagnostiek

1.  ANAMNESE
-    zeer belangrijk!
-    uitgebreide anamnese:
     *    voorgeschiedenis
     *    thuismedicatie
 
2.  LABO
-    CBC
-    elektrolieten: hyperkaliëmie
-    ureum, creatinine
-    hartenzymes
-    lipase: pancreatitis
-    levertesten: bilirubine, SGOT, SGPT
-    BNP: B-type natriuretisch peptide
     ->  differentieert oorzaak: COPD/ cardiaal
-    bloedgassen:
     ->  hypoxemie
     ->  mismatch ventilatie/ perfusie
     ->  acidose
 
3.  RX THORAX
-    alle oorzaken:
     ->  3 fasen:
          -    uitzetten bloedvaten: pulmonaire redistributie
          -    interstitieel oedeem: effusies, Kerley B lijntjes, vlindervormig
               infiltraat
          -    alveolaire infiltraten: kunnen verkeerdelijk worden gezien als
               pneumonie
-    cardiogene oorzaken:
     ->  cardiomegalie
-    niet cardiogene oorzaak:
     ->  geen cardiomegalie
     ->  pneumonie
     ->  COPD beeld
 
4.  ECG   
-    onderliggende cardiale oorzaken
 
5.  ECHOCARDIO
-    uitsluiten acuut kleplijden
-    functie linker ventrikel
-    meten cardiac output

 

3. differentiaaldiagnose

-    pneumonie
-    asthma
-    COPD opstoot
-    longembolen
-    hyperventilatie
-    harttamponade
-    pneumothorax
-    pleuravochtuitstorting

 

4. Therapie

1.  EERSTE OPVANG
-    ABC
-    IV lijn
-    patiënt best rechtop zetten
-    100% zuurstof
-    monitoring:
     *    hart
     *    pulse oximetrie
     *    bloeddruk
     *    Nitraten sublinguaal:
          ->  contra-indicatie:
               *    hypotensie: BDS < 90 mmHg
               *    rechter AMI
               *    Viagra
     *    Lasix
     *    zo nodig intubatie
     *    eventueel Morfine
 
2.  E.R.
-    Is patiënt hypotens met BDS < 90 mmHg?
     ->  NEEN:     => Nitraten (SL of IV)
                         => Morfine
                         => Diuretica:
                              *    contra-indicaties:     
                                   -    hypotens
                                   -    niet cardiogene oorzaak
                                   -    nierdialysepatiënt
     ->  JA:          => GEEN Nitraten/ Morfine/ diuretica
                         => WEL: Inotropica:
                              *    Dopamine
                              *    Dobutamine
                              *    Milrinone: COROTROPE: 1 amp = 10 mg/ 10 ml
-    Positieve druk beademing:
     ->  CPAP: niet bij risico AMI
     ->  intubatie:
          *    PEEP = positieve eindexpiratoire druk: 5-10 cm H2O
          *    Tidal volume: 12-15 ml/kg (om atelectase te voorkomen)
          *    Initieel 100% O2: zo snel mogelijk afbouwen
-    bij nierdialysepatiënt:
     ->  snelle dialyse
     ->  indien niet mogelijk:
          *    Nitroglycerine IV
          *    ACE inhibitoren:
               -    Enalapril:
                    *    ENALAPRIL
                    *    RENITEC: 1 amp = 5 mg/5ml
                    *    dosering:  1,25 mg IV over 5 min
                                        herhalen indien nodig
               -    Captopril:
                    *    CAPOTEN
                    *    CAPTOPRIL
                    *    posologie: PO: 25-50 mg/dag
-    intoxicatie:
     ->  CAVE recidief longoedeem eerste 3 dagen!

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren