Overslaan en naar de inhoud gaan

Chronisch obstructief longlijden

CHRONISCH OBSTRUCTIEF LONGLIJDEN

 Active Image

 

 Active Image

1.  ONDER DE TERM CHRONISCH OBSTRUCTIEF LONGLIJDEN WORDEN MEERDERE AANDOENINGEN SAMENGEBRACHT:
     
*    emfyseen:
     -    alveolaire destructie
     -    ontstaan grote gaten
*    chronische bronchitis:
     -    inflammatie luchtwegen
     -    geen alveolaire destructie
*    reactieve ademhalingsziekten:
     -    bronchospasmen
     -    mucuspluggen
     -    mucosaal oedeem
->  veroorzaken:
     -    obstructie grote luchtwegen
     -    verminderde ventilatie
 
2.  INCIDENTIE
     USA 15%
 
3.  PROGNOSE
->  naargelang graag van progressie
     -    weinig gevorderd:
          *    patiënt stopt roken   ->  goede prognose
     -    eindstadium:
          *    slechte prognose
          *    bedlegerig
 
4.  OORZAKELIJKE FACTOREN
-    roken = voornaamste oorzaak
-    longziekten
-    luchtvervuiling

-    alfa 1 antitrypsine deficiëntie   

 

1. Kliniek

-    dyspnee
-    tonthorax
-    hoest
-    wheezing
-    retracties
-    kleine ratio:   inspiratie
                         expiratie
-    cyanose
-    orthopnee
-    perifeer oedeem
-    opzetting halsvenen
-    S3 en S4 gallop

 

2. Diagnose

-    anamnese
-    lichamelijk onderzoek
-    pulse oximetrie
-    lab: bloedgassen
-    RX thorax:
     ->  pneumothorax
     ->  atelectase
     ->  pneumonie
     ->  congestief hartfalen
-    spirometrie: gouden standaard
-    echocardio: om linker ventrikelfalen uit te sluiten

 

3. differentiaaldiagnose

-    pneumothorax
-    chronisch hartfalen
-    pneumonie
-    longembolen
-    bovenste luchtwegobstructie
-    restrictieve longziekte

 

4. Therapie

1.  ZUURSTOF
-    bij eerste opvang: begin eventueel (enkel indien strikt nodig) tijdelijk 100% O2
-    let op voor CO2 narcose:
     ->  afbouwen O2 tot saturatie 92%
     ->  monitor patiënt goed
     ->  komt voor bij eindstandige COPD/ blue bloaters
 
2.  BRONCHODILATATIE
-    aerosols
-    zo nodig subcutaan
 
3.  STEROIDEN
-    methylprednisolone IV: 125 mg IV
-    prednisone PO: 4 mg/d PO gedurende 5 dagen
 
4.  ANTIBIOTICA:
-    controversieel
 
5.  BEADEMING
-    niet invasief = CPAP:
     ->  niet bij pneumonie
     ->  kan intubatie voorkomen
-    intubatie:
     ->  voldoende traag beademen
     ->  expiratie maximaal
     ->  vermijden air trapping/ barotrauma

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren