Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Preventief gebruik van hiv-remmers


De Gezondheidsraad adviseert mensen die een groot risico lopen op een hiv-infectie preventief hiv-remmers (PrEP) te verstrekken.

Lees het volledige artikel

Meer onderzoek nodig naar ME/CVS


Het onderzoek zou zich moeten richten op de oorzaken, diagnose en behandeling van de ziekte. Daarnaast zijn verbeteringen nodig in de praktijk.

Lees het volledige artikel

Minister Vandeurzen opent eerste Escape Room om zorgberoepen te promoten

In 35 middelbare scholen in Vlaanderen wordt de komende weken een escape room geïnstalleerd. Laatstejaarsleerlingen in de middelbare scholen kunnen zo ontdekken hoe straf een job in de zorgsector is.

Lees het volledige artikel

Kennismaking met vicevoorzitter Marianne Geleijnse


Prof.dr. Marianne Geleijnse is sinds 1 januari 2018 de nieuwe vicevoorzitter van de Gezondheidsraad.

Lees het volledige artikel

Ouderen vaccinatie aanbieden tegen pneumokokken


Vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken voorkomt een aanzienlijk aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen.

Lees het volledige artikel

Oorzaak luchtwegproblemen rond veehouderijen onduidelijk


Ook recente onderzoeken geven geen uitsluitsel over de vraag of er een oorzakelijk verband is tussen luchtwegproblemen en de nabijheid van veehouderijen.

Lees het volledige artikel

Rijgeschiktheid na eenmalige psychose


Bestuurders in rijbewijsgroep 1 die zijn hersteld na een eenmalige psychose, kunnen ook rijgeschikt worden verklaard voor beperkt beroepsmatig gebruik.

Lees het volledige artikel

Externe evaluatie Gezondheidsraad 2013 – 2016


Voor de vijfde keer is het functioneren van de Gezondheidsraad geëvalueerd.

Lees het volledige artikel

Gezondheidswinst vraagt om ambitieus plan voor luchtkwaliteit


Luchtverontreiniging in Nederland leidt nog steeds tot ziekte en sterfte.

Lees het volledige artikel

Juul van Rijn over de beweegrichtlijnen


Juul van Rijn over de ‘vertaalslag’ door het Kenniscentrum Sport van de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad.

Lees het volledige artikel

Openbaar conceptrapport over di- en triisocyanaten


De Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad adviseert over uitgangspunten voor het vaststellen van grenswaarden op de werkplek. In dit conceptrapport stelt de commissie voor di- en triisocyanaten een advieswaarde voor.

Lees het volledige artikel

Symposium Permanente Vorming en Kwaliteitscontrole voor de Verschillende Gezondheidszorgberoepen

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België organiseert op vrijdag 23 februari 2018 het symposium Permanente Vorming en Kwaliteitscontrole voor de Verschillende Gezondheidszorgberoepen.

Lees het volledige artikel

Marianne Geleijnse nieuwe vicevoorzitter Gezondheidsraad


De ministerraad heeft er vandaag mee ingestemd dat prof. Marianne Geleijnse bij de Koning wordt voorgedragen voor benoeming per 1 januari 2018.

Lees het volledige artikel

Joris Slaets sprak 5e Els Borst Lezing uit


Goede zorg richt zich niet alleen op voorkomen van narigheid maar ook op tegemoet komen aan verlangens, stelde Joris Slaets.

Lees het volledige artikel

Openbaar conceptrapport over fenytoïne


De Gezondheidsraad heeft een conceptrapport openbaar gemaakt waarin de Subcommissie Classificatie van reproductietoxische stoffen van de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de raad de reproductietoxische eigenschappen beoordeelt van fenytoïne.

Lees het volledige artikel

Werken met 1,2-dibroomethaan en het risico op kanker


De stof 1,2-dibroomethaan is kankerverwekkend.

Lees het volledige artikel

Rijgeschiktheid van mensen met hart- en vaataandoeningen


De vaste Commissie Rijgeschiktheid adviseert de regels voor rijgeschiktheid bij hart- en vaataandoeningen aan te passen.

Lees het volledige artikel

Blootstelling aan DEGME kan de voortplanting schaden


Werknemers die tijdens hun werk in aanraking komen met de stof diethyleenglycol (mono)methylether (DEGME), kunnen daar nadelige effecten van ondervinden.

Lees het volledige artikel

WBO: onderzoek naar kalkscore en kans op hart- en vaatziekten


De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van VWS om onder een aantal voorwaarden een vergunning te verlenen voor een onderzoek naar de relatie tussen aderverkalking en de kans op een hart- of herseninfarct.

Lees het volledige artikel

WBO: onderzoek naar risicomodel bij screening op darmkanker


De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om de vergunningaanvraag van het AMC voor een wetenschappelijk onderzoek naar een risicomodel binnen het landelijke bevolkingsonderzoek naar darmkanker af te wijzen.

Lees het volledige artikel

Bevolkingsonderzoeken naar kanker: Tijdig opsporen is belangrijk, kwaliteit blijft grootste prioriteit.

In het kader van de Gezondheidsdoelstelling Bevolkingsonderzoeken naar kanker stelde Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen op 26 oktober 2017, samen met het Centrum voor Kankeropsporing en Stichting Kankerregister, het jaarrapport 2017 voor.

Lees het volledige artikel

Meer diabetes en hart- en vaatziekten door nachtwerk


Op basis van de bewezen nadelige gezondheidseffecten van nachtwerk adviseert de Gezondheidsraad om waar mogelijk nachtwerk te beperken.

Lees het volledige artikel

tijdvoorjerelatie.be bundelt info over relatie-ondersteuning

Een relatie moet je koesteren, maar in elke relatie kan het al eens wat minder goed gaan. Op de website ‘tijdvoorjerelatie.be’ wordt het brede aanbod aan relatieondersteuning in Vlaanderen beter toegankelijk maakt.

Lees het volledige artikel

Pagina's