Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Planning van het aanbod van artsen in België: wiskundige modellering of strategische beslissing?

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bestudeerde het wiskundig projectiemodel voor het artsenbestand gebruikt door de Planningscommissie (FOD Volksgezondheid), en liet het door verschillende belanghebbenden (stakeholders) kritisch evalueren. Het blijkt technisch voldoende performant te zijn – zelfs één van de beste in Europa - maar het zou beter moeten worden afgestemd op de maatschappelijke evoluties en het beleid.

De afgelopen maanden stond het projectiemodel voor het artsenbestand van de Planningscommissie Medisch Aanbod volop in de belangstelling. Het model wordt gebruikt om het artsenbestand voor de volgende 25 jaar in te schatten en te plannen. Het wordt beschouwd als één van de meest volledige en performante in Europa, omdat het talrijke variabelen en verschillende mogelijke evoluties inbouwt, met zeer genuanceerde projecties als resultaat.

Reeds in 2008 vroeg de Cel Planning van het...

read more

Lees het volledige artikel

RIVM: ‘Zorguitgaven stijgen naar 174 miljard’

Door de vergrijzing, nieuwe technologieën en de stijging van de welvaart zullen de zorguitgaven flink stijgen, voorspelt het RIVM.

Lees het volledige artikel

Kwaliteitskader verpleeghuizen voelt nog onwennig

Het kwaliteitskader en het extra geld bieden verpleeghuizen een historische kans, zo bleek op het congres Waardigheid & Trots.

Lees het volledige artikel

Cordaan toch verder met Actiz

Ook in 2018 blijft zorgorganisatie Cordaan lid van branchevereniging Actiz.

Lees het volledige artikel

Santiz nieuwe naam ziekenhuizen Achterhoek

Santiz is de nieuwe naam voor de overkoepelende organisatie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en het Slingeland Ziekenhuis.

Lees het volledige artikel

België heeft 7000 ziekenhuisbedden te veel

Belgische ziekenhuizen moeten capaciteit afbouwen en laagvolume complexe operaties concentreren.

Lees het volledige artikel

Discussie nodig over een genetisch eigen kind voor iedereen


De techniek waarmee in het laboratorium zaad- en eicellen gemaakt kunnen worden (in-vitrogametogenese, IVG) belooft in theorie dat iedereen een genetisch eigen kind kan krijgen, ook als dat niet op de natuurlijke manier kan. Naast de technische haken en ogen die er nog zijn, kleven hieraan ook de nodige ethische vragen.

Lees het volledige artikel

Meer onderscheid nodig tussen zorgverzekeraars

ACM en NZa willen meer verschil in dienstverlening en collectieve verzekeringen.

Lees het volledige artikel

NZa: ‘Zorg mensen op MEE-lijst niet altijd passend’

De moeilijk plaatsbare cliënten in de gehandicaptenzorg krijgen wel een vorm van zorg, maar die sluit niet altijd aan bij wat ze nodig hebben.

Lees het volledige artikel

Rijnstate publiceert uitkomsten kankerzorg

Ziekenhuis zet kwaliteitsgegevens op website.

Lees het volledige artikel

Nieuwe kliniek vult gat vertrekkende orthopeden Haga

Een expertisecentrum voor bot- en gewrichtsklachten zet in op lange consulten.

Lees het volledige artikel

Evaluatie Gezondheidsraad 2013-2016 gestart


Voor de vijfde keer zal het functioneren van de Gezondheidsraad worden geëvalueerd.

Lees het volledige artikel

‘Elke gemeente moet regisseur verwarde personen instellen’

Voorzitter Onno Hoes van het schakelteam: 'Los het op of schaal op'.

Lees het volledige artikel

‘Zorg heeft bestuurders nodig met lef’

De huidige vraagstukken zijn te complex voor standaardoplossingen.

Lees het volledige artikel

Meer leren van heropnames

Een middelgroot ziekenhuis heeft zes ongeplande heropnames per dag. Een deel daarvan is vermijdbaar.

Lees het volledige artikel

Zes manieren om heropnames te voorkomen

Een gemiddeld ziekenhuis krijgt per dag zes ongeplande heropnames. Expert Loes Schouten kent zes interventies om ze te voorkomen.

Lees het volledige artikel

Benodigde ziekenhuiscapaciteit in 2025 en criteria voor aanbodbeheersing van complexe kankerchirurgie, radiotherapie en materniteit

In het kader van haar plannen voor de hervorming van het ziekenhuislandschap vroeg minister De Block aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) om na te gaan hoeveel bedden de Belgische algemene ziekenhuizen in 2025 nodig zullen hebben. Het blijkt dat er vandaag in het algemeen al teveel capaciteit is, en dat deze trend zich zal voortzetten. De grote uitzondering hierop zijn de bedden voor geriatrie en revalidatie, waaraan er nu reeds een tekort is, dat alleen maar zal toenemen. We moeten ook nog veel meer in het dagziekenhuis behandelen dan nu het geval is.

Het KCE onderzocht ook de huidige en toekomstige behoeften voor een aantal specifieke types van zorg: de materniteiten, complexe kankerchirurgie en radiotherapie. Operaties bij complexe kankers en radiotherapie zouden enkel nog mogen worden uitgevoerd in een klein aantal ziekenhuizen, met gespecialiseerde expertise, die zo voldoende ervaring kunnen opbouwen en behouden. Hierdoor verhoogt de...

read more

Lees het volledige artikel

Hoeveel ziekenhuisbedden zijn er nodig tegen 2025?

In het kader van haar plannen voor de hervorming van het ziekenhuislandschap vroeg minister De Block aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) om na te gaan hoeveel bedden de Belgische algemene ziekenhuizen in 2025 nodig zullen hebben. Het blijkt dat er vandaag in het algemeen al teveel capaciteit is, en dat deze trend zich zal voortzetten. De grote uitzondering hierop zijn de bedden voor geriatrie en revalidatie, waaraan er nu reeds een tekort is, dat alleen maar zal toenemen. We moeten ook nog veel meer in het dagziekenhuis behandelen dan nu het geval is.

Het KCE onderzocht ook de huidige en toekomstige behoeften voor een aantal specifieke types van zorg: de materniteiten, complexe kankerchirurgie en radiotherapie. Operaties bij complexe kankers en radiotherapie zouden enkel nog mogen worden uitgevoerd in een klein aantal ziekenhuizen, met gespecialiseerde expertise, die zo voldoende ervaring kunnen opbouwen en behouden....

read more

Lees het volledige artikel

Minder fouten verloskunde na simulatietraining

Simulatietraining bij verloskundige teams in ziekenhuizen zorgt voor minder schade bij acute complicaties tijdens de bevalling.

Lees het volledige artikel

Benelux en Oostenrijk onderzoeken horizon scanning

In het project worden potentieel belangrijke farmaceutische innovaties in kaart gebracht voordat ze op de geneesmiddelenmarkt komen.

Lees het volledige artikel

UMC Utrecht kampt weer met probleemafdeling

‘Negatieve organisatiecultuur’ en samenwerkingsproblemen op afdeling thuisbeademing.

Lees het volledige artikel

Zorg voor ernstig beperkten op orde

De IGZ heeft de kwaliteit van zorg voor mensen met een ernstige meervoudige beperking beoordeeld met een speciale methode.

Lees het volledige artikel

Ziekenhuizen reserveren onnodig OK-ruimte

Met een computersimulatiesysteem kunnen ziekenhuizen hun OK-ruimtes beter benutten.

Lees het volledige artikel

Radboudumc haalt patiënten uit bed

De zorg in het ziekenhuis is te veel rond het bed georganiseerd, stelt het Radboudumc.

Lees het volledige artikel

Pagina's