Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Cliënten Rigtergroep versneld naar tijdelijke woonzorglocatie

Nijmegen heeft vanaf 15 september een alternatieve woon-zorg locatie beschikbaar.

Lees het volledige artikel

Schippers: ‘Boete voor Rom niet acceptabel’

De minister vindt dat ggz-cliënten de keuze moeten hebben om niet mee te werken aan de kwaliteitsmeting.

Lees het volledige artikel

Twee adviezen over rijgeschiktheid


De beoordeling van de rijgeschiktheid van mensen met narcolepsie en idiopathische hypersomnie is aan de specialist. De eisen met betrekking tot rijgeschiktheid bij medicijngebruik (hoofdstuk 10 van de Regeling eisen geschiktheid 2000) zijn aan een brede evaluatie toe.

Lees het volledige artikel

Rijbewijskeuring van personen met narcolepsie en idiopathische hypersomnie


Op verzoek van de minister van IenM heeft de Gezondheidsraad geadviseerd over rijbewijskeuring van personen met narcolepsie en idiopathische hypersomnie.

Lees het volledige artikel

Rijgeschiktheid bij langdurig gebruik van ICADTS-categorie III geneesmiddelen


Op verzoek van de minister van IenM heeft de Gezondheidsraad geadviseerd over een onderzoeksrapport over de effecten op het rijgedrag bij langdurig gebruik van ICADTS categorie III-medicijnen.

Lees het volledige artikel

Groei zorgcoöperaties ondanks hindernissen

De emancipatiebeweging van actieve bewoners groeit maar dreigt vast te lopen.

Lees het volledige artikel

ETZ moet infectiepreventie verbeteren van IGZ

ETZ moet een aantal maatregelen voor infectiepreventie doorvoeren.

Lees het volledige artikel

‘Goede zorgwoning ondenkbaar zonder kennis over de huurder’

Ouderen zoeken niet zelden een complete huurwoning, maar de ene oudere is de andere niet.

Lees het volledige artikel

Ziekenhuizen starten campagne tegen laaggeletterdheid

Eerste project van ziekenhuisnetwerk mProve.

Lees het volledige artikel

Fusie revalidatiecentra Sophia en Rijnlands goedgekeurd

ACM keurt de fusie tussen Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatie Centrum goed.

Lees het volledige artikel

‘Wanhoop bij jongere met complexe psychische stoornis’

Jongeren met complexe psychische problemen voelen zich vaak wanhopig door de zoektocht naar hulp.

Lees het volledige artikel

‘Samenwerking voor 18-plussers ontbreekt vaak’

Gemeenten hebben te weinig aandacht voor beleidsplannen rondom jongeren die 18 worden en zorg nodig hebben.

Lees het volledige artikel

Zorginstituut: NIP-test uit basispakket

Volgens het Zorginstituut is de basisverzekering niet voor NIP-test bedoeld.

Lees het volledige artikel

Maakt eHealth goede zorg beter?


Op 28 september a.s. organiseren Nictiz en CEG een bijeenkomst over de ethiek van eHealth.

Lees het volledige artikel

Meer geld, meer kwaliteit?

Verpleeghuizen krijgen 435 miljoen euro extra in 2018. Maar wordt de kwaliteit van zorg daarmee ook beter?

Lees het volledige artikel

‘Vervang niet-reanimeren-penning door melding epd’

Internist Frank Bosch betwijfelt het nut van de niet-reanimerenpenning.

Lees het volledige artikel

Medewerkers Rigtergroep aan lot overgelaten

Nijmegen laat medewerkers van de Rigtergroep in de kou staan.

Lees het volledige artikel

Nederlanders extreem tevreden over therapeuten

Gemiddeld geven Nederlanders hun therapeut het rapportcijfer 8,8.

Lees het volledige artikel

IGZ geeft ggz-aanbieder Just Care aanwijzing

De inspectie ziet ernstige tekortkomingen in de zorgverlening van de ggz-aanbieder in Den Haag.

Lees het volledige artikel

Leven & Zorg overgenomen door MOB

De Amsterdamse tak van het failliete Leven & Zorg wordt overgenomen door MOB.

Lees het volledige artikel

‘Goede eerste lijn geen garantie voor minder SEH-bezoek’

Onderzoek van Philips in zeven landen.

Lees het volledige artikel

Te lang wachten op plek in verpleeghuis

Slechts één op de vijf verpleeghuizen biedt aspirant-bewoners plek binnen de landelijke norm van zes weken wachten.

Lees het volledige artikel

WBO: MoederVlekkenKliniek


De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om de vergunningaanvraag van de MoederVlekkenKliniek af te wijzen.

Lees het volledige artikel

Pagina's