Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Annelien Bredenoord sprak 6e Els Borst Lezing uit


Nieuwe voortplantingstechnologie en nieuwe familievormen roepen nieuwe ethische vragen op, aldus Annelien Bredenoord.

Lees het volledige artikel

Wijziging de de attractiviteitspremie voor verpleegkundigen

Verpleegkundigen, die werken in een ziekenhuis uit de private sector en die vanaf 1 september 2018 erkend werden voor een bijzondere beroepstitel of bijzondere beroepsbekwaamheid, hebben geen recht meer op de uitbetaling van de attractiviteitspremie.

Lees het volledige artikel

Eerste nieuwsbrief van de Gezondheidsraad is uit


De digitale nieuwsbrief Graadmeter is de opvolger van het gelijknamige papieren tijdschrift dat vorig jaar voor het laatst verscheen.

Lees het volledige artikel

Testen donorbloed op hepatitis E voortzetten


Mensen die bloedproducten ontvangen kunnen ernstig ziek worden van een hepatitis E-infectie. Daarom is het van belang donorbloed te blijven testen op dit virus.

Lees het volledige artikel

WBO: onderzoek naar leververvetting en -fibrose binnen De Maastricht Studie


De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van VWS om een vergunning te verlenen voor een deelonderzoek naar leververvetting en leverfibrose binnen De Maastricht Studie, onder één voorwaarde.

Lees het volledige artikel

WBO: een stoppen-met-roken-strategie binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker


De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van VWS om onder een aantal voorwaarden een vergunning te verlenen voor een onderzoek naar het effect van een stoppen-met-roken-strategie. Hiervoor krijgen alle vrouwen die deelnemen aan het onderzoek een vragenlijst voorgelegd.

Lees het volledige artikel

Meer warmte op komst: waarschuwingsfase warmteactieplan opnieuw van kracht

Vanaf zaterdag 21 juli wordt heel warm weer voorspeld. Daarom start Zorg en Gezondheid vandaag de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan. Intermediairs die werken naar kwetsbare groepen, zoals gemeentes, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang en jeugdverenigingen krijgen dan een herinnering en tips om maatregelen te nemen tegen de warmte. Daarnaast luidt voor iedereen het advies: draag zorg voor anderen, drink voldoende, hou jezelf en je huis koel.

Lees het volledige artikel

De gezondheid van de persoon zou diens pensioenleeftijd moeten bepalen


stelt Allard van der Beek, voorzitter van de Commissie Langer doorwerken.

Lees het volledige artikel

Openbaar conceptrapport ‘2,4-dichloro-1-nitrobenzene en 1,4-dichloro-2-nitrobenzene’

Lees het volledige artikel

Reflectie nodig over gebruik medische expertsystemen


Medische expertsystemen kunnen zich volgens sommige bedrijven ontwikkelen tot ‘digitale dokters’. In de praktijk roept de komst van deze toepassingen van kunstmatige intelligentie ethische vragen op

Lees het volledige artikel

Rijgeschiktheid eenogige beroepschauffeurs


De vaste Commissie Rijgeschiktheid adviseert om bij de Europese Commissie te pleiten voor een soepelere regeling voor vrachtwagenchauffeurs en buschauffeurs die het gezichtsvermogen in een oog verliezen.

Lees het volledige artikel

Openbaar conceptrapport over 4,4’-Methyleenbis(2-chlooraniline)


In dit conceptrapport maakt de commissie een schatting van de blootstelling aan 4,4’-methyleenbis(2-chlooraniline) die leidt tot een vooraf vastgesteld extra risico op kanker.

Lees het volledige artikel

Openbaar conceptrapport over 1,2-Dichloorethaan


In dit conceptrapport maakt de commissie een schatting van de blootstelling aan 1,2-dichloorethaan die leidt tot een vooraf vastgesteld extra risico op kanker.

Lees het volledige artikel

Erkenning voor een paramedisch beroep of kinesitherapeut gebeurt automatisch via diploma

Wie afstudeert voor een paramedisch beroep of kinesitherapeut, hoeft geen erkenning meer aan te vragen. Het volstaat dat de school in een databank registreert wie afgestudeerd is. De school of de student hoeven niets meer op te sturen naar Zorg en Gezondheid, de erkenning volgt automatisch na registratie in de databank.

Lees het volledige artikel

Blootstelling aan fenytoïne kan de ontwikkeling van het ongeboren kind schaden


Werknemers die tijdens hun werk in aanraking komen met het geneesmiddel fenytoïne, kunnen daar nadelige effecten van ondervinden.

Lees het volledige artikel

Gezond langer doorwerken vraagt om maatwerk


Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om langer door te werken.

Lees het volledige artikel

Prof. Marion Koopmans ontvangt nieuwe Stevinpremie van NWO


Gezondheidsraadlid Marion Koopmans krijgt één van de twee Stevinpremies voor haar baanbrekende werk bij de gevaarlijke infectieziekten ebola en zika. De 2,5 miljoen euro van NWO mag ze besteden aan wetenschappelijk onderzoek van haar keuze.

Lees het volledige artikel

Versterk zelfredzaamheid ouderen vooral via sociale omgeving


Vooral in het sociale domein liggen onbenutte kansen voor het versterken van de zelfredzaamheid van ouderen.

Lees het volledige artikel

WBO: onderzoek naar online leefstijladvies om het risico op dementie te verlagen


De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van VWS om onder een aantal voorwaarden een vergunning te verlenen voor de zogenoemde DEMIN-studie.

Lees het volledige artikel

Vaccins beter benutten voor ouderen


De grootste seniorenorganisatie van Nederland KBO-PCOB kan haast niet wachten totdat staatssecretaris Bruins groen licht geeft voor vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken, aldus Ellen Willemsen.

Lees het volledige artikel

Verbeteren ouder-kindrelatie heeft bescheiden effecten


Er is veel aandacht voor de rol van veilige hechting bij het voorkomen van jeugdtrauma’s.

Lees het volledige artikel

Voorkom gezondheidsrisico’s bij overgang naar circulaire economie


De Gezondheidsraad adviseert om bij de overgang naar een circulaire economie rekening te houden met de risico’s van gevaarlijke stoffen.

Lees het volledige artikel

Voorzorg rond hoogspanningslijnen blijft nodig


Gezien de mogelijke samenhang tussen kinderleukemie en hoogspanningslijnen blijft voorzorgsbeleid nodig volgens de Gezondheidsraad.

Lees het volledige artikel

Pagina's