Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Erkenning voor een paramedisch beroep of kinesitherapeut gebeurt automatisch via diploma

Wie afstudeert voor een paramedisch beroep of kinesitherapeut, hoeft geen erkenning meer aan te vragen. Het volstaat dat de school in een databank registreert wie afgestudeerd is. De school of de student hoeven niets meer op te sturen naar Zorg en Gezondheid, de erkenning volgt automatisch na registratie in de databank.

Lees het volledige artikel

Blootstelling aan fenytoïne kan de ontwikkeling van het ongeboren kind schaden


Werknemers die tijdens hun werk in aanraking komen met het geneesmiddel fenytoïne, kunnen daar nadelige effecten van ondervinden.

Lees het volledige artikel

Gezond langer doorwerken vraagt om maatwerk


Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om langer door te werken.

Lees het volledige artikel

Prof. Marion Koopmans ontvangt nieuwe Stevinpremie van NWO


Gezondheidsraadlid Marion Koopmans krijgt één van de twee Stevinpremies voor haar baanbrekende werk bij de gevaarlijke infectieziekten ebola en zika. De 2,5 miljoen euro van NWO mag ze besteden aan wetenschappelijk onderzoek van haar keuze.

Lees het volledige artikel

Versterk zelfredzaamheid ouderen vooral via sociale omgeving


Vooral in het sociale domein liggen onbenutte kansen voor het versterken van de zelfredzaamheid van ouderen.

Lees het volledige artikel

WBO: onderzoek naar online leefstijladvies om het risico op dementie te verlagen


De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van VWS om onder een aantal voorwaarden een vergunning te verlenen voor de zogenoemde DEMIN-studie.

Lees het volledige artikel

Vaccins beter benutten voor ouderen


De grootste seniorenorganisatie van Nederland KBO-PCOB kan haast niet wachten totdat staatssecretaris Bruins groen licht geeft voor vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken, aldus Ellen Willemsen.

Lees het volledige artikel

Verbeteren ouder-kindrelatie heeft bescheiden effecten


Er is veel aandacht voor de rol van veilige hechting bij het voorkomen van jeugdtrauma’s.

Lees het volledige artikel

Voorkom gezondheidsrisico’s bij overgang naar circulaire economie


De Gezondheidsraad adviseert om bij de overgang naar een circulaire economie rekening te houden met de risico’s van gevaarlijke stoffen.

Lees het volledige artikel

Voorzorg rond hoogspanningslijnen blijft nodig


Gezien de mogelijke samenhang tussen kinderleukemie en hoogspanningslijnen blijft voorzorgsbeleid nodig volgens de Gezondheidsraad.

Lees het volledige artikel

Preventief gebruik van hiv-remmers


De Gezondheidsraad adviseert mensen die een groot risico lopen op een hiv-infectie preventief hiv-remmers (PrEP) te verstrekken.

Lees het volledige artikel

Meer onderzoek nodig naar ME/CVS


Het onderzoek zou zich moeten richten op de oorzaken, diagnose en behandeling van de ziekte. Daarnaast zijn verbeteringen nodig in de praktijk.

Lees het volledige artikel

Minister Vandeurzen opent eerste Escape Room om zorgberoepen te promoten

In 35 middelbare scholen in Vlaanderen wordt de komende weken een escape room geïnstalleerd. Laatstejaarsleerlingen in de middelbare scholen kunnen zo ontdekken hoe straf een job in de zorgsector is.

Lees het volledige artikel

Kennismaking met vicevoorzitter Marianne Geleijnse


Prof.dr. Marianne Geleijnse is sinds 1 januari 2018 de nieuwe vicevoorzitter van de Gezondheidsraad.

Lees het volledige artikel

Ouderen vaccinatie aanbieden tegen pneumokokken


Vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken voorkomt een aanzienlijk aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen.

Lees het volledige artikel

Oorzaak luchtwegproblemen rond veehouderijen onduidelijk


Ook recente onderzoeken geven geen uitsluitsel over de vraag of er een oorzakelijk verband is tussen luchtwegproblemen en de nabijheid van veehouderijen.

Lees het volledige artikel

Rijgeschiktheid na eenmalige psychose


Bestuurders in rijbewijsgroep 1 die zijn hersteld na een eenmalige psychose, kunnen ook rijgeschikt worden verklaard voor beperkt beroepsmatig gebruik.

Lees het volledige artikel

Externe evaluatie Gezondheidsraad 2013 – 2016


Voor de vijfde keer is het functioneren van de Gezondheidsraad geëvalueerd.

Lees het volledige artikel

Gezondheidswinst vraagt om ambitieus plan voor luchtkwaliteit


Luchtverontreiniging in Nederland leidt nog steeds tot ziekte en sterfte.

Lees het volledige artikel

Juul van Rijn over de beweegrichtlijnen


Juul van Rijn over de ‘vertaalslag’ door het Kenniscentrum Sport van de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad.

Lees het volledige artikel

Openbaar conceptrapport over di- en triisocyanaten


De Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad adviseert over uitgangspunten voor het vaststellen van grenswaarden op de werkplek. In dit conceptrapport stelt de commissie voor di- en triisocyanaten een advieswaarde voor.

Lees het volledige artikel

Symposium Permanente Vorming en Kwaliteitscontrole voor de Verschillende Gezondheidszorgberoepen

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België organiseert op vrijdag 23 februari 2018 het symposium Permanente Vorming en Kwaliteitscontrole voor de Verschillende Gezondheidszorgberoepen.

Lees het volledige artikel

Marianne Geleijnse nieuwe vicevoorzitter Gezondheidsraad


De ministerraad heeft er vandaag mee ingestemd dat prof. Marianne Geleijnse bij de Koning wordt voorgedragen voor benoeming per 1 januari 2018.

Lees het volledige artikel

Pagina's