Overslaan en naar de inhoud gaan

Neonatale sepsis

NEONATALE SEPSIS

 Active Image

 

1. Diagnostiek

1.  ANAMNESE
-    slecht eten
-    abnormaal gedrag:
     ->  geirriteerd
-    bewustzijnsveranderingen:
     ->  lethargisch
 
2.  KLINIEK
-    algemeen:
     *    toxisch uiterlijk
     *    bewustzijnsveranderingen:
          ->  geirriteerd
          ->  lethargisch
     *    huid:
          ->  gevlekt
          ->  grauw
          ->  cyanotisch
          ->  koud
          ->  geelzucht
     *    opzetting abdomen
     *    verlengde bloedingstijd
-    evaluatie sepsis:
     *    vitale parameters:
          ->  tachycardie tot bradycardie
          ->  tachypnoe tot apnoe
          ->  lichaamstemperatuur: koorts/ hypothermie
          ->  capillaire refill: verlengd
-    zoek oorzaak infectie
 
3.  LABO
-    glucose perifeer bedsite nemen
-    bloedname:
     *    CBC:  -    WBC: -    gestegen
                                   -    gedaald
                                   -    links shift
                    -    trombocytopenie
     *    culturen
     *    serum glucose
     *    elektrolyten:       -    hyponatriëmie
                                   -    hypernatriëmie
     *    stolling:              -    coagulopathie is een late complicatie
                                        ->  herhaal controles
     *    arteriële bloedgassen: metabole acidose
-    urine:
     *    culturen
-    stoelgang:
     *    culturen
 
4.  PULSE OXIMETRIE
 
5.  RX THORAX
-    pneumonie

 

2. Oorzakelijke Mechanismen

Levensgevaarlijke infectie pasgeborene tot 3 maanden
 
1.  NEONATALE SEPTISCHE SYNDROMEN
-    septische shock
-    hypoglycemie
-    stuipen
-    DIC: Disseminated intravascular coagulation
-    cardiovasculaire collaps
 
2.  RISICOFACTOREN
-    bij moeder perinataal:
     *    recente koorts > 37,5 °C
     *    urineweginfectie
     *    chorioamnionitis
     *    langdurig gescheurde vliezen > 18 h
     *    navloed
     *    uteriene gevoeligheid
     *    asfyxie tijdens bevalling
-    bij kind:
     *    prematuur
     *    fetale tachycardie > 180 /min
     *    mannelijk geslacht
     *    tweelingzwangerschap
     *    congenitale immuunstoornissen
     *    toedienen iizer IM
     *    galactosemie
     *    congenitale afwijkingen:
          -    urinewegen
          -    afwezigheid milt
          -    meningokele: open ruggetje
     *    infectie navelstreng: omfalitis
 
3.  OORZAKELIJKE KIEMEN
-    meestal aanwezig thv perineum moeder
-    bij sepsis:
     *    bacterieel (overgrote deel):
          -    Groep B streptococcen
          -    Escheria coli
          -    Listeria monocytogenes
          -    Treponema pallidum
          -    Stafylococcen: coagulase negatief
     *    viraal (minder frequent):
          -    Herpes simplex (meestal)
          -    Enterovirus
          -    Adenovirus
     *    fungaal (minderfrequent):
          -    Candida species
     *    protozoa:
          -    Malaria
          -    Borrelia
-    bij meningitis:
     *    bacterieel:
          -    Escheria coli
          -    Listeria monocytogenes
          -    Streptococcen:
                    *    Groep B streptococcen
                    *    andere
          -    Stafylococcen:
                    *    coagulase negatief
                    *    coagulase positief
          -    Haemofilus influenza
          -    bij hersenabces: Citrobacter diversus
          -    minder frequent:
                    *    Klebsiella
                    *    Enterobacter
                    *    Pseudomonas
                    *    Treponema pallidum
                    *    Mycobacterium tuberculosis
                    *    Mycoplasma hominis
                    *    ureaplasma urealyticum
     *    viraal (minder frequent):
          -    Enterovirus
          -    Herpes simplex
          -    CMV
          -    Toxoplasma gondii
          -    Rubella
          -    HIV
     *    fungaal (minder frequent):
          -    Candida albicans
          -    andere fungi

 

3. DD

1.  CARDIALE OORZAAK
-    myocarditis
-    linker hart decompensatie
 
2.  METABOLE STOORNISSEN
-    hypoglycemie
-    bijnierinsufficiëntie
-    metabole acidose
-    ureumcyclus stoornissen
 
3.  INVAGINATIE DARMEN
 
4.  KINDERMISHANDELING
 
5.  CENTRAAL ZENUWSTELSEL
-    bloeding intracranieel
-    perinatale asfyxie
 
6.  NEONATALE GEELZUCHT
 
7.  HEMATOLOGISCHE OORZAKEN
-    neonatale purpura fulminans
-    ernstige anemie
-    methemoglobinemie
-    congenitale leukemie

 

4. Therapie

1.  EERSTE OPVANG
-    ABC: ventilatoire ondersteuning
-    IV lijn
-    monitoring
 
2.  E.R.
-    ondersteunende maatregelen voor shock
-    start empirische antibioticatherapie
     ->  Welke?
     *    Ampicilline:
          -    posologie:     
                    *    < 7 dagen oud of < 2 kg => 150 mg/kg/d IV in 3 doses/d
                    *    > 2 weken en > 2kg => 200 mg/kg/d IV of IM in 4 doses/d
     EN
     1)  Gentamycine:
          -    posologie:
                    *    prematuur of < 7 dagen oud => 2,5 mg /kg /dosis over 2                          doses/dag
                    *    > 7 dagen en a terme => 2,5 mg /kg /dosis over 3                            doses/dag
     OF
     2)  3e generatie cephalosporine: Cefotaxime:
          -    posologie:
                    *    < 7 dagen oud => 100 mg/kg/d IV of IM over 2 doses/dag
                    *    1-4 weken oud => 150 mg/kg/d IV of IM over 3 doses/dag                  
     EN
     *    Vancomycine (eventueel)
          -    indien toestand blijft achteruit gaan
          -    bij vermoeden van Streptococcus pneumoniae

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren