Overslaan en naar de inhoud gaan

Braken bij kinderen

Braken bij kinderen

synoniemen voor braken: emesis, vomitus
 

Braken is een natuurlijke reflex die zowel bij dieren als bij mensen vaak

voorkomt om het lichaam te beschermen tegen inname van giftige stoffen of

vervallen voedingsmiddelen. Bij sommige diersoorten is het een fysiologische reactie

die vaak voorkomt, bijvoorbeeld om voorverteerd voedsel aan te bieden aan

hun jongen (vooral bij vogels) of om onverteerbare voedselbestanddelen weer

uit te braken (bijvoorbeeld bij uilen).

Braken kan bij mensen wijzen op een banale aandoening

als gastro-enteritis, maar ook op een meer ernstige aandoening van het

centrale zenuwstelsel of van het maagdarmstelsel.

Bij kinderen kan herhaald braken sneller leiden tot uitdroging.

 
Algemeen

Braken kan passen in een variabel klinisch beeld

Bij kinderen kan dehydratatie voorkomen:

Let hierbij vooral op:

        tachycardie
        tachypnee
        bleekheid
        verlengde capillaire refill
        tekenen van shock

    

Bewustzijnsveranderingen kunnen secundair

ontstaan door:

        shock
        hypoglycemie
        sepsis
        metabole stoornissen
        intoxicatie

 
Karakteristieken van braaksel

    Kleur:

    Galkleurig:
        Wijst op een obstructie distaal van de ampula van Vater
        Bij kinderen kan dit wijzen op een ernstige oorzaak:
            Malrotatie
            volvulus
            obstructie
            intusseptie
            sepsis

    Niet galkleurig:Het probleem zit proximaal van de pylorus
        Helder bloed: thv slokdarm tot aan de cardia
        Koffiegruis: bloed gemengd met maagvocht

    Fecaal braken: zeer distaal letsel

    
    Wanneer begint het braken?

    Is er een verband met inname van voedsel?

    refluxbraken:
        begint onmiddellijk na de geboorte
        blijft eerder constant even erg

    Braken door een hypertrofische pylorisstenose:
        Begint op 3-4 weken oud
        wordt steeds erger tot projectiel braken

    Braken door obstructie of ischemische ileus:
        ontstaat plots
        snel verergerend ziektebeeld

 
Abdomen

Opzetting suggereert obstructie

Peristaltiek

        normaal aanwezig
        hyperperistaltiek
        afwezig

Peritoneale prikkeling suggereert perforatie

        afwezigheid van peristaltiek
        loslaatpijn
        slingerpijn
        spierverzet
        hypersonore percussie

 
Neonatus
   
      Gastro intestinaal mechanisch

    Reflux

    Meconium ileus

    Necrotiserende enterocolitis

    Hypertrofische pylorusstenose

    Intusseptie

    Malrotatie met dundarmvolvulus

    Ziekte van Hirschprung

    Niet bezenuwd sigmoid

 
   
      Congenitale obstructies

    Atresie

    Stenose

    Webs

    Vreemd lichaam (bezoar)

   
      Paralytische ileus

    Metabool-endocrien

    Aangeboren metabole afwijkingen

    Aminozuren in de urine

    Stoornissen van de vetzuuroxidatie

    Stoornissen van de ureumcyclus

    Uremie

    Congenitale adrenale hyperplasie

    Kernicterus

    

   
      Neurologisch

    Centraal zenuwstelsel

        Bloeding

        Tumor

        Hydrocephalus

   
      Infecties

    Otitis Media

    Urineweginfectie

    Pneumonie

    Sepsis

    Meningitis / Encephalitis

   
      Voedingsproblemen

    Chalasie

    Slechte voedingstechniek

    Overvoeden

    Slechte positionering

    Melkallergie

   
      Toxisch
   

      Trauma

 

Oorzaken bij oudere baby of kind

    Gastro-intestinaal mechanisch
    Infectieus
        Gastro-enteritis
        Pancreatitis
        Appendicitis
        Peritonitis
    Paralytische ileus
    Trauma
        duodenaal hematoom
    obstructie
        hernia
        adhesies
        intusseptie
        vreemd lichaam
        bezoar
    metabool/endocrien
        diabetische keto-acidose
        uremie
    neurologisch
        centraal zenuwstelsel
            massa (tumor)
            bloeding
    voedingsproblematiek
    toxicologisch

   
      Diabetische keto-acidose
   
      Uremie
   
      Neurologisch
   
      Czs
   
      Massa
   
      Bloeding
   
      Infectieus
   
      Voedingsproblematiek
   
      Toxicologisch
   
      Trauma

 
Lab
   
      Metabole testen

        glucose
        electrolieten

Infectieparameters

In functie van de verwachte diagnose

Zwangerschapstest

indien het kind na de menarche is

Beeldvorming:

    Is niet altijd nodig
    Kan worden gebruikt in functie

    van de verwachte diagnose:
        echo abdomen of klein bekken
        rx abdomen (al dan niet met contrastinloop)
        CT abdomen

Behandeling
   
 Eerste opvang

    Doe steeds een vingerprik voor een glucosemeting

    Geef fysiologische oplossing IV

 Op spoed

    Corrigeer volgende indien afwijkend:

        Vloeistofbalans

        Electrolieten

    Overweeg het plaatsen van een maagsonde indien:

            Het abdomen is opgezet
            Het kind persisterend braakt

    Bij een acute buik: vraag dringend chirurgisch advies

    Bij een infectieus beeld: overweeg antibiotica

    Overweeg het gebruik van middelen tegen braken:

            Metoclopramide (Primperan)

            1 tablet = 10mg

            bij siroop 5ml = 5 mg

            IV ampulen: 1 ampule = 10mg

            Suppo
            Posologie: Volw=20 mg, kind=10mg

                            Geef elke 6 uren een dosis van 0,1 mg/kg

            
            Ondansetron (Zofran)

                Verpakkingswijze:

                    1co=8mg

                    1 suppo = 16mg

                    1 IV ampule = 4mg of 8mg

                Posologie:

                    4-8mg (0,1 mg/kg/dosis) elke 6h

    Opnamecriteria voor braken bij kinderen:

            Instabiele patiënt:

                tachycardie

                hypovolemie

            ernstige oorzaak

            onzekere diagnose

            onvoldoende vochtinname

            Slechte sociale situatie

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren