Overslaan en naar de inhoud gaan

mosterdgas

Mosterdgas is een effectief chemisch wapen dat nog frequent wordt aangemaakt.
Het voornaamste doel is om de (militaire) tegenstander gevechtsonklaar te maken eerder dan hem te doden.
Het is  sterk prikkelend en blaartrekkend op de huid en de ogen.
De effectiviteit wordt nog verhoogd door de vertraagde werking, waardoor de symptomen
pas optreden 2-24 uur nadat de besmetting heeft plaatsgevonden.

1. andere namen
    Yperiet
    (CH2CH2CL)2S

2. kenmerken
    ruikt als look, ajuin
    enkel gebruikt als chemisch wapen
    geelbruine olieachtige vloeistof
    weinig oplosbaar in water
    dampen zijn zwaarder dan lucht

3. blootstelling
    door inhalatie
    door huidcontact
    gaat vrij gemakkelijk doorheen kledij

4. klinisch beeld
    lokaal effect
        begint na enkele uren
        varieert lokaal in functie van
            huiddikte
            vochtigheid
    systemische werking
        lipofiele stof
        snelle absorptie
        brede distributie
        interageert met weefsels met hoge mitotische activiteit
            op slijmvliezen
                keelpijn
                hoest
                heesheid
                nasale secreties
                dyspnee
                conjunctivitis

    16 uur na blootstelling aan mosterdgas
 
        ontvelling (desquamatie)
        jeuk
        roodheid

    5 dagen na contact
 
        donkere pigmentatie
        ulcera
        Vesikels en bullae

 
5. therapie
    ogen overvloedig spoelen
    vloeistof op huid verwijderen met een adsorbens
        Vollersaarde
        bloem
        huishoudpapier
    op huid
        calamine lotion
        sulfadiazine créme
    symptomatisch

6. toepassing als chemisch wapen
    1e toepassing in Ieper in 1917
    vandaar de naam Yperiet
    intensief gebruik in conflict Iran vs Irak van 1984-1988

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren