Overslaan en naar de inhoud gaan

CHLOORGAS

1. kenmerken
    geelgroen gas
    vloeibaar onder druk
    doordringende geur
    zwaarder dan lucht
    matig oplosbaar in water
    reageert sterk zuur
    in contact met andere stoffen risico op brand en ontploffing
2. kan mogelijk vrijkomen na een industrieel incident

3. werking op het lichaam
    irriterend tot corrosief
    op ademhaling
        brandend gevoel
        hoest, dyspnee
        necrotiserende tracheabronchitis
        longoedeem
        vaak na latentietijd tot 24h
    ogen
        pijn, irriterend
        aantasting
            cornea
            conjunctiva
    huid
        pijn
        erytheem
        brandwonden
        vrieswonden als vloeibaar
4. therapie
    overvloedig spoelen met water
    symptoombehandeling
    observatie minstens 24h

5. toepassing als chemisch wapen
    In Ieper WW1

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren