Overslaan en naar de inhoud gaan

AMMONIAK

1. kenmerken
    kleurloos
    sterke doordringende geur
    wordt vloeibaar onder druk
    lichter dan lucht
    ontvlambaar en in mengsel met lucht ontplofbaar
    zeer goed wateroplosbaar

2. werking
    reageert STERK BASIS met vorming van NH4OH
    irriterend tot corrosief
    op ademhaling
        brandend gevoel
        hoest, dyspnee
        epitheliale loslating en luchtwegobstructie
        longoedeem
        vaak na latentietijd tot 24h
    op de ogen
        pijn, irriterend
        aantasting
            cornea
            conjunctiva
    op de huid
        pijn
        erytheem
        brandwonden
        vrieswonden als contact met vloeibaar product

3. therapie bij overvloedig contact met ammoniak:
    overvloedig spoelen met water
    symptoombehandeling
    observatie minstens 24h
    tracheostomie zo nodig

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren