Overslaan en naar de inhoud gaan

Trauma bij zwangere vrouwen

I.       PRIMAIRE BENADERING

1.1.     PRINCIPES

          Overleving van de moeder primeert: foetus zonder moeder sterft ook!


igv reanimatie: Voer ZELF een spoedsectie uit binnen 4-5 minuten om het leven van de moeder te kunnen redden

          Tijdens de zwangerschap treden veranderingen op: Deze hebben een invloed op beleid en diagnostiek

         Leg patient in linker zijligging om compressie vd V Cava en aorta te vermijden
         Verandering van vitale parameters ontstaan laat igv hypovolemie
         Bloedverlies kan de fetus ernstig in gevaar brengen

    -    agressief vochtbeleid nodig ter preventie hypovolemische shock

    -    opzoeken specifieke letsels:

             ->  trauma ad uterus: stomp/ penetrerend
             ->  placentaloslating
             ->  omnionvochtembolen
             ->  autoimmunisatie
             ->  vroegtijdig scheuren van de vliezen

    -    speciale aandacht geven aan foetus

    -    vroegtijdig overleg met gynaecoloog/ chirurg
          ->  opname in ziekenhuis vaak vereist
     voorzie fetale monitoring
    evalueer reacties van de uterus
    -    overweeg toediening van Rh(D) immuunglobulines

1.2.     MATERNAAL
         A. igv reanimatie
       volg de guidelines
       linker zijligging of manueel opzijduwen van de uterus
       compressies iets hoger: boven het midden vh sternum
       voer een spoedsectie uit binnen 4-5 minuten om het leven van de moeder te kunnen redden

          B:  igv intubatie en beademing wordt overwogen:
        gebruik een kleinere tube
        pas de instelling vd ventilator aan. Streef vooral naar
           SpO2 >/= 94%
           PO2 >70 mmHg
           pCO2 30-32 mmHg
        inleiding tot vroegtijdige bevalling kan de diafragmabewegingen verbeteren
        er is een hoger risico voor aspiratie bij maskerbeademing of niet invasieve beademing
                 Hyperventilatie is gewenst

          C:  -    bij shock verergering door compressie op v. Cava:
                    daarom:
                    ->  op linker zij transporteren: tenzij vermoeden ruggemergletsel
                    ->  indien in rugligging:
                         -    kussen onder rechter heup
                         -    manueel duwen van foetus naar links
               -    vanwege verhoogd bloedvolume:
                    ->  later veranderen van parameters bij bloedverlies
                    ->  tegen dan is foetus reeds in shock: moeder nog stabiel
               -    vroegtijdige IV lijn:
                    ->  onmiddellijk afnemen bloedstaal:
                         -    toxico
                         -    bloedgroep
                         -    kruisproef
                         -    fibrininogeen
                    ->  voldoende bloed toedienen
                    ->  vermijden vasopressoren
               -    monitoring:
                    ->  CVD meting
                    ->  puls oximetrie
                    ->  CO2 metingen
                    ->  arteriële bloedgassen:
                         ! bicarbonaat is fysiologisch laag bij zwangerschap
          nodige radiografieën moeten worden gemaakt

1.3.     FOETUS
          -    denken aan uterusruptuur:
               ->  abdominale gevoeligheid: soms krampen
               ->  spierweerstand
               ->  loslaatpijn
               ->  peritonitis vaak moeilijk zichtbaar
               ->  abnormale ligging foetus: bv. dwarse ligging
               ->  gemakkelijke palpaties foetus: doordat hij uit de uterus ligt
               ->  moeilijke palpatie uteriene fundus: fundusruptuur
               ->  soms tekens van hypovolemie
          -    denken aan placentaloslating:
               ->  vaginaal bloedverlies
               ->  uteriene gevoeligheid
               ->  frequente uteriene contracties:
                    -    tot uteriene tetanie
                    -    uterus contraheert bij palpaties
               ->  abdominale gevoeligheid: soms krampen
               ->  soms tekens van hypovolemie
          -    foetale doppler:
               ->  vanaf 10 weken zwangerschap
               ->  continue doppler monitoring:
                    -    vanaf 20-24 weken
                    -    is normaal 120-160
          -    indicatoren foetale nood:
               ->  abnormale basale hartritme
               ->  repetitieve deceleraties
               ->  afwezigheid van acceleraties
               ->  frequente uteriene contracties

II.     DEFINITIEVE BEHANDELING
          Alle rhesusnegatieve zwangeren met trauma abdomen komen
          in aanmerking voor Rh immunoglobuline therapie

Voeg een nieuwe reactie toe

Login of registreer om te kunnen reageren