Overslaan en naar de inhoud gaan

Spuitpompen

SPUITPOMPEN OP SPOED EN INTENSIEVE ZORGEN

 Active Image

Omwille van de nauwkeurigheid wordt in de operatiezalen en intensieve zorgen steeds meer gebruik gemaakt van spuitpompen om medicatie toe te dienen.
Ook meer ziekenhuizen starten reeds met het gebruik ervan op gewone afdelingen, bijvoorbeeld voor insulinetoedieningen.
 
Bij een spuitpomp wordt de medicatie opgetrokken in een 50 ml spuit. Vaak dient zij hiervoor te worden verdund. Uiteraard kan elk ziekenhuis en afdeling gebruik maken van eigen protocols om de voor hun meest gebruikte verdunning te voorzien.
Zo zal bijvoorbeeld Levophed in de operatiezaal vaker in een meer verdunde concentratie worden gebruikt (2 of 4 mg per 50 ml) dan op intensieve zorgen (vaker 8 tot zelfs 16 mg per 50 ml).
 
Alhoewel op de spoedgevallendienst de meeste patiënten geen spuitpomp krijgen, dienen de artsen en verpleging ermee vertrouwd te zijn, omdat steeds vaker gestabiliseerde patiënten secundair worden getransporteerd naar een ander ziekenhuis en omdat het voorbereiden van de patiënt voor intensieve zorgen steeds vaker op de spoedgevallendiensten gebeurt.

 

1. ACTILYSE

ACTILYSE = ALTEPLASE (rTPA)
Type medicatie
 • Fibrinolyticum gebruikt voor het oplossen van bloedklonters bij:
  • longembolie;
  • myocard infarct nu echter vervangen door Metalyse (bolus);
  • TIA.
Vorm / concentratie
 • (1 flacon à 20 mg alteplase + 1 flacon à20 ml oplosmiddel) => wordt niet gebruikt op HB.
 • 1 flacon à 50 mg alteplase + 1 flacon à50 ml oplosmiddel.
Oplossing drip
 • Flacons oplossen met bijgevoegd oplosmiddel, niet schudden (schuimvorming).
Toe te dienen dosis
 • Puur toedienen volgens GUSTO-protocol (i.f.v. gewicht).
Bolus over 1 à 2 minuten
gewicht
bolus:
15 mg =
15 ml IV.< /span >
IV-perfusie:
0.75 mg/ kg over 30 min.(max. 50 mg)
IV-perfusie:
0.50 mg /kg over 60 min. (max. 35 mg)
totale dosis:
(max. 100 mg)
42
15 ml
63 ml/ uur = 32 mg
21 ml/ uur = 21 mg
68 mg
44
15 ml
66 ml/ uur = 33 mg
22 ml/ uur = 22 mg
70 mg
46
15 ml
69 ml/ uur = 35 mg
23 ml/ uur = 23 mg
73 mg
48
15 ml
72 ml/ uur= 36 mg
24 ml/ uur = 24 mg
75 mg
50
15 ml
75 ml/ uur = 38 mg
25 ml/ uur = 25 mg
78 mg
52
15 ml
78 ml/ uur = 39 mg
26 ml/ uur = 26 mg
80 mg
54
15 ml
81 ml/ uur = 41 mg
27 ml/ uur = 27 mg
83 mg
56
15 ml
84 ml/ uur = 42 mg
28 ml/ uur = 28 mg
85 mg
58
15 ml
87 ml/ uur = 44 mg
29 ml/ uur = 29 mg
88 mg
60
15 ml
90 ml/ uur = 45 mg
30 ml/ uur = 30 mg
90 mg
62
15 ml
93 ml/ uur = 47 mg
31 ml/ uur = 31 mg
93 mg
64
15 ml
96 ml/ uur = 48 mg
32 ml/ uur = 32 mg
95 mg
66
15 ml
99 ml/ uur = 50 mg
33 ml/ uur = 33 mg
98 mg
68
15 ml
100 ml/ uur = 50 mg
34 ml/ uur = 34 mg
99 mg
70 en meer
15 ml
100 ml/ uur = 50 mg
35 ml/ uur = 35 mg
100 mg
Houdbaarheid
 • Mag op kamertemperatuur bewaard worden, beschut tegen het licht.
 • Opgelost, op kamertemperatuur slechts 8u houdbaar ð oplossing onmiddellijk gebruiken.
 • Opgelost, in koelkast van 2-8 °C, 24 uur houdbaar.
Aandachtspunten
 • Toedienen via speciaal ingestelde infuuspomp (HB) of spuitpomp (IZ) en bij het gebruik van een spuitpomp een spuit van 100 ml gebruiken.
 • Mag niet met andere medicijnen toegediend worden. Hieronder valt ook Heparine.
 • Steeds via een aparte leiding toedienen.

 

 

2. ACTOSOLV

ACTOSOLV (UROKINASE)
 
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicatie
  • Plasminogeenactivator, gebruikt voor het oplossen van bloedklonters.
  • Wordt o.a. gebruikt bij arteriële trombolyse.
Vorm / concentratie
  • 1 flacon = 600.000 E.
Oplossing drip
  • 1 flacon van 600.000 E oplossen met 12 ml  water voor injectie.
  • Van deze oplossing 6 ml (= 300.000 E) verdunnen met 44 glucose 5% of NaCL 0.9´%.
  • Oplossing 50 ml = 300.000 E.
Houdbaarheid
  • Bewaren tussen 2° C en 8°C.
  • Na oplossen in de voorgeschreven heveelheid water voor injectie kan Actosolv maximum 12 uur bewaard worden bij 20°C.
Aandachtspunten
 • Toedienen via infuuspomp.
 • T.g.v. toediening kunnen bloedingen optreden. Bij ernstige bloedingen moet de behandeling onderbroken worden en moet een proteïnase-inhibitor (bv. aprotinine) toegediend worden.

 

3. ACTRAPID

 ACTRAPID = humane biosynthetische insuline
 
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicatie
 • Insulinepreparaat dat we gebruiken bij:
  • Hyperglycemie.
  • Diabetes patiënt waarbij we de glucose spiegel willen in de hand houden.
  • Op IZ voor het stabiliseren van de bloedsuiker : bij kritieke patiënten bloedsuiker tussen 90-120 mg/dl
Vorm / concentratie
 • 1 flacon = 10 ml = 100 E/ ml
Oplossing drip
 • 50 E Actrapid (0.5ml) + 49.5 ml NaCl. 0.9%.
 • 1 E = 1 ml
Toe te dienen dosis
 • Zie procedureglycemiecontrole.
 • Kan toegediend worden SC in shot of IV via een spuitpomp.
Opstartschema
   
50 E AR / 50 ml NaCl.0.9%
spuitpomp
Glyc 120 - 220
Start
met 2E /uur
Start met 2 ml/ uur
Glyc > 220
Start
met 4E /uur
Start met 4 ml/ uur
Follow-up schema
 • Start meestal met 2 E of 4 E/ uur.
 • Controle na 2 uur of 4 uur (indien glycemie <120)
> 140
+ 1 à 2 E/ uur
120-140 
+ 0.5 à 1 E/ uur
90-120 
Dosis constant houden
Schema afdeling na ontslag IZ
1l glucose 5% / 12 uur
50E actrapid /  50ml fys met spuitpomp = 1E = 1ml
STARTDOSIS BEPAALD DOOR ARTS :…………..
OPMERKINGEN
Glucosemeting via vingerprik om de 2 uur
Aanpassingsschema:
<60 mg :- 0,5E  + 10gr glucose IV
<100 mg : -0,5E
tussen 100 en 180 mg : dosis aanhouden
>180 mg : +0,5E 
 >360 mg : +0,5E + 3E actrapid IV in shot.
Vaste aanpassing insuline:
22u : - 1E 
08u : + 1E 
Zo glycemie: stijgt >150mg: +1Eipv.+0,5E  
                   daalt <150 mg: -1E ipv. -0,5E
                          
< 60mg of >360mg: controle na 1u ipv. 2u
Houdbaarheid
 • Flacons, bewaard in de koelkast, 6 weken houdbaar, beschermen tegen zonlicht.
Incompatibiliteit
 • Werking van de insuline wordt afgebroken  als het samen toegediend wordt met ACE inhibitoren (Capoten, Tritace, Renitec), niet selectieve beta blokkers (bv. Inderal), salicylaten, anabole steroïden en alcohol.
 • Toegediend via een infuus wordt een grote hoeveelheid van de insuline geabsorbeerd door het infusiemateriaal ® glycemie goed opvolgen.
  Opgelet bij de toediening van Humaan Albumines.

 

 

4. ADENOCOR

 ADENOCOR = Adenosine
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicatie
 • Anti-aritmicum gebruikt bij (supraventriculaire) tachycardieën en Wolff-Parkinson- White (W.P.W.-syndroom).
Vorm/ concentratie
 • 1 ampul = 2 ml = 6 mg
 • Gebruiksklare oplossing.
Toe te dienen dosis
 • Initieel : 3 mg in snelle IV bolus (< 2 sec).
 • Tweede dosis na 1 à 2 min.: 6 mg in snelle IV bolus (< 2 sec).
 • Derde dosis na nogmaals 1 à 2 min.:  12 mg in snelle IV bolus (< 2 sec).
 • Hogere doses worden niet aanbevolen.
Aandachtspunt
 • Gebeurt enkel in bolusinjectie daar dit snel ingespoten moet worden (werkingsduur na +/-  30 sec.).
 • Wordt enkel in bolus gegeven in aanwezigheid van arts vanwege het risico op totaal AV- blok.
 • Contra-indicaties
  • Inname dipyridamole (persantine®).
  • Astma bronchiale.
  • Geleidingsstoornissen.

 

 

5. ADRENALINE

 ADRENALINE = LEVORENINUM
 
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicatie
 • Sympaticomimeticum gebruikt bij cardiovasculaire urgentie met shocktoestand.
 • Wordt op hartbewaking enkel gebruikt bij reanimaties en wordt  niet via spuitpomp toegediend.
Vorm/ concentratie
 • 1 ampul = 1 ml = 1 mg.
 • 1 ampul = 10 ml = 10 mg.
Oplossing drip
 • Afhankelijk van het doktersvoorschrift is de concentratie 8mg/50 ml of 16 mg/ 50 ml :
  • 8 ml Adrenaline (8 mg) + 42 mlglucose 5%.
  • 16 ml Adrenaline (16 mg) + 34 mlglucose 5%.
Toe te dienen dosis
 • Op advies van arts naargelang de ernst van de toestand van patiënt.
Aandachtspunt
 • Toedienen via spuitpomp .
 • Beschermen tegen licht. Een roze, bruine verkleuring duidt op afbraak van adrenaline. Dergelijke verkleurde oplossingen worden best niet meer gebruikt.

 

 

6. AGGRASTAT

AGGRASTAT = TIROFIBAN
 
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicatie
  • Anti-thromboticum : inhibitor van bloedplaatjes-aggregatie  wordt gebruikt bij instabiele angort en AMI.
Vorm/ concentratie
  • 1 flacon = 50 ml = 0.25 mg/ ml  reeds opgelost in kant en klaar zakje (250 ml = 12,5 mg)
  • Kant en klaar zakje: infuusoplossing van 250 ml = 12,5 mg concentratie = 50 µg/ml.
Toe te dienen dosis
  • Initiële infuussnelheid : 0.4 µg/kg/min gedurende 30 minuten.
  • Onderhoudssnelheid : 0.1 µg/kg/min.
  • Bij ernstige nierinsufficiëntie : oplaaddosis = 100%, onderhoudsdosis =50%
  • Dosering op basis van het lichaamsgewicht
Lichaamsgewicht (kg)
Initiële infuussnelheid:
30 min. (ml/uur)
Onderhoudsinfuus
snelheid (ml/uur)
30 - 37
16
4
38 - 45
20
5
46 - 54
24
6
55 - 62
28
7
63 - 70
32
8
71 - 79
36
9
80 - 87
40
10
88 - 95
44
11
96 - 104
48
12
105 - 112
52
13
113 - 120
56
14
120 - 128
60
15
129 - 137
64
16
138 - 145
68
17
146 - 153
72
18
Toedieningsduur
  • Minstens gedurende 48 tot 108 uur.
  • Infuus mag verder gezet worden tijdens en nog 12 tot 24 uur na de angiografie.
Aandachtspunten
 • Steeds toedienen via (volumetrische) spuitpomp.
 • Indien de patiënt naar de afdeling gaat, NOOIT spuitpomp met Aggrastat® meegeven.
 • Oplossing is maar goed gedurende 24 uur!  Bewaring op kamertemperatuur.< p >

 

7. BEROTEC

BEROTEC = fenocerolhydrobromide
 
 
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicatie
  • Bronchodilatator gebruikt bij bronchospasmen en bronchial astma.
Vorm/ concentratie
  • 1 ampul = 10 ml = 0.5 mg of 500 ý
Oplossing drip
  • Puur toe te dienen
Toe te dienen dosis
Dosis: 0.25 ý - 5 ý/ min, gemiddeld 1.4 ý/ min
0.25 ý/ min
0.3 ml/ uur
0.5 ý/ min
0.6 ml/ uur
1 ý/ min
1.2 ml/ uur
1.5 ý/ min
1.8 ml/ uur
2 ý/ min
2.4 ml/ uur
2.5 ý/ min
3 ml/ uur
3 ý/ min
3.6 ml/ uur
3.5 ý/ min
4.2 ml/ uur
4 ý/ min
4.8 ml/ uur
4.5 ý/ min
5.4 ml/ uur
5 ý/ min
6 ml/ uur
Aandachtspunt

Toedienen via spuitpomp.

 

8. BURINEX

BURINEX = bumetanide
 
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicatie
 • Lis-diureticum gebruikt bij oedemen van renale, hepatische of cardiale oorsprong (hartdecompensatie, longdoedeem, hypertensie).
 • Gebruikt voor een snelle ontwatering, bv. bij decompensatie cordis.
Vorm/ concentratie
 • 1 ampul = 4 ml = 2 mg  (1 ml = 0.5 mg).
Oplossing drip
 • Puur toe te dienen.
Toe te dienen dosis
 • Bv.
  • 2 mg / uur = 4 ml / uur.
  • 4 mg / uur = 8 ml / uur
Aandachtspunten
 • Toedienen via spuitpomp.
 • Beschermen tegen fel licht.
 • Niet verenigbaar met Corotrope, is evenmin verenigbaar met dobutamine en dormicum. Van andere medicaties zijn geen gegevens beschikbaar. Samenlopen met andere medicatie dus zoveel mogelijk vermijden en best navraag doen.

 

 

9. CATAPRESSAN

CATAPRESSAN = clonidinehydrobromide
 
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicatie
 • Anti-hypertensivum.
Vorm/ concentratie
 • 1 ampul = 1 ml = 150 µg
Oplossing drip
 • Afhankelijk van het doktersvoorschrift is de concentratie 900 µg of 600 µg/ 48 ml :
  • 6 ml Catapressan (900 µg) + 42 ml glucose 5%.
  • 4 ml Catapressan (600 µg) + 44 ml glucose 5%.
Toe te dienen dosis
 • Bij concentratie 900 µg/ 48 ml 900 µg/ 24 uur = 2 ml / uur.
 • Bij concentratie 600 µg/ 48 ml600 µg/ 24 uur = 2 ml / uur.
Aandachtspunt
 • Toedienen via spuitpomp.

 

 

10. CEDOCARD

CEDOCARD = isosorbidedinitraat
 
 
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicatie
  • Vasodilatator die behoort tot de groep van de nitraten en vooral gebruikt wordt ter verwijding van de coronairen (bv. bij angina pectoris en persisterende pijn bij een hartinfarct) en bij arteriële hypertensie (oppassen voor een te snelle BD-daling).
Vorm/ concentratie
  • 1 ampul = 10 ml = 10 mg.
Oplossing drip
  • Puur toe te dienen via een spuitpomp.
  • 50 mg/ 50 ml.
Toe te dienen dosis
 
50 mg/ 50 ml
Hoeveelheid / 24 uur
1 mg/ uur
1 ml/ uur
24 mg/ 24 uur
2 mg/ uur
2 ml/ uur
48 mg/ 24 uur
3 mg/ uur
3 ml/ uur
72 mg/ 24 uur
4 mg/ uur
4 ml/ uur
96 mg/ 24 uur
5 mg/ uur
5 ml/ uur
120 mg/ 24 uur
6 mg/ uur
6 ml/ uur
144 mg/ 24 uur
7 mg/ uur
7 ml/ uur
168 mg/ 24 uur
8 mg/ uur
8 ml/ uur
192 mg/ 24 uur
Aandachtspunt
  • Toedienen via spuitpomp.

 

 

11. CORDARONE

CORDARONE = amiodaronhydrochloride
 
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicatie
 • Anti-aritmicum met anti-ischemische eigenschappen. Wordt gebruikt bij atriale extrasystolen, tachycardie, flutter en fibrillatie en bij venticulaire extrasystolen en tachycardie.
Vorm/ concentratie
 • 1 ampul = 3 ml = 150 mg.
Oplossing drip
 • Aantal mg Cordarone oplossen met glucose 5% tot 48 ml.
Toe te dienen dosis
 • Dosering is afhankelijk van het dr. voorschrift.
 • Afhankelijk van het dr. voorschrift is de concentratie 1200, 900 , 600 mg/ 48 ml.
 • Aantal mg per 48 ml glucose 5% / 24 uur = 2 ml/ uur.
  • 1200 mg / 24 uur = 24 ml + 24 ml glucose 5% 2 ml / uur.
  • 900 mg / 24 uur = 18 ml + 30 ml glucose 5%2 ml / uur.
  • 600 mg / 24 uur = 12 ml + 36 ml glucose 5%2 ml / uur.
 • Ofwel schema IZ
Oplossing : 24 ml (1200 mg) + 24 ml glucose 5%
1800 mg / 24 uur 
3 ml / uur
1500 mg / 24 uur 
2,5 ml / uur
1200 mg / 24 uur 
2 ml / uur
900 mg / 24 uur 
1,5 ml / uur
600 mg/ 24 uur 
1 ml / uur
Aandachtspunten
 • Toedienen via spuitpomp (geen druppelpomp gebruiken o.w.v. viscositeit).
 • Opletten bij toedienen met andere medicatie.

 

 

12. COROTROPE

COROTROPE = milrinon
 
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicatie
 • Vasodilatator met positief inotrope eigenschappen.
 • Kortdurende behandeling van congestieve hartinsufficiëntie en voornamelijk bij :
  • niet-obstructieve cardiopathieën;
  • alle hartinsufficiënties met laag debiet.
Vorm/ concentratie
 • 1 ampul = 10 ml = 10 mg.
Oplossing drip
 • 20 ml Corotrope (20 mg) + 30 ml glucose 5%.
Toe te dienen dosis
 • Maximale dosering : 1130 µg/ kg / 24 uur.
 • Standaard dosering : 770 µg/ kg / 24 uur.
 
 Onderhoudspersfusie dosering
Onderhoudspersfusie dosering
Onderhoudspersfusie dosering
Gewicht van de patiënt 
0,375 µg/kg/ min snelheid .... ml / uur 
0,500 µg/kg/ min snelheid .... ml / uur 
0,750 µg/kg/min snelheid .... ml /uur
50
 2.81 
3.75 
5.63
55
3.09 
4.13 
 6.19
60
3.38 
4.5
 6.75
65
3.66 
 4.88 
7.31
70
3.94 
 5.25 
7.88
75
4.22 
 5.63 
8.44
80
4.5
6
9
 85
4.78 
 6.38 
 9.56
90
 5.06 
6.75 
10.13
 100
  5.63 
7.5 
 11.25 
Bij verminderde nierfunctie
Creatinine klaring
( ml/ min/1.73 m³)
Dosis: (µg / kg / min )
10
0.23
20
0.28
30
0.33
40
0.38
50
0.43
Gebruiksaanwijzing
 • Via perifeer of centraal infuus.
 • Bewaring bij kamertemperatuur.
 • Mag niet samenlopen met Burinex, Lasix, Diprivan.
 • Verdunnen met NaCl 0.9% of glucose 5%.
Aandachtspunt
 • Toedienen via spuitpomp

 

 

13. CORVATON

CORVATON = molsidomine
 
 
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicatie
  • Vasodilatator (ook t.h.v. coronairen). Verhoogt de zuurstoftoevoer naar het myocard en wordt gebruikt bij angor en li-hartinsufficiëntie.
Vorm/ concentratie
  • 1 ampul = 10 ml = 20 mg.
Oplossing drip
  • Puur toe te dienen.
Toe te dienen dosis
1 mg/ uur 
 0.5 ml/ uur
2 mg/ uur 
1 ml/ uur
3 mg/ uur 
1.5 ml/ uur
Aandachtspunten
  • Toedienen via spuitpomp .
  • Speciale amber spuit (donkere spuit) en verlengleiding gebruiken. Sterk lichtgevoelig !

 

 

14. DEPAKINE

DEPAKINE = valproïnezuur + natriumvalproaat
 
 
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicatie
  • Anti-epilepticum dat gebruikt wordt bij veralgemeende of partiële epilepsie.
Vorm/ concentratie
  • 1 flacon = 400 mg (oplossen met bijgevoegde ampul van 4 ml).
Oplossing drip
  • 1200 mg Depakine (= 3 flacons) aanlengen met glucose 5% tot 48 ml.
Toe te dienen dosis
  • Op advies van arts naargelang de ernst van de toestand van patiënt.
Aandachtspunt

Toedienen via spuitpomp en aparte leiding.

 

15. DIPIDOLOR

DIPIDOLOR = piritramide
 
 
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicatie
  • Morphinomimeticum, voornamelijk gebruikt bij acute pijnbestrijding.
Vorm/ concentratie
  • 1 ampul = 2 ml = 20 mg.
Oplossing drip
  • 12 ml Dipidolor (6 ampullen = 120 mg) + 36 ml NaCL 0.9%.
Toe te dienen dosis
  • Start volgens advies van arts.
Aandachtspunt

Toedienen via spuitpomp.

 

16. DIPIDOLOR + DORMICUM

DIPIDOLOR & DORMICUM
= piritramide & midazolan
 
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicatie
  • Dipidolor = morphinomimeticum, voornamelijk gebruikt bij acute pijnbestrijding.
  • Dormicum = hypnoticum met krachtig kalmerende en slaapverwekkende werking. Wordt vooral gebruikt voor sedatie bij intensieve verzorging.
Vorm/ concentratie
  • 1 ampul Dipidolor = 2 ml = 20 mg.
  • 1 ampul Dormicum = 10 ml = 50 mg (op GHB nog steeds 3 ml = 15 mg en 5 ml = 5 mg in voorraad).
Oplossing drip
  • GIZ: 12 ml Dipidolor (120 mg) + 20 ml Dormicum (100 mg) + 16 ml NaCL 0.9%.
  • GHB: 12 ml Dipidolor (120 mg) + 12 ml Dormicum (60 mg) + 16 ml NaCL 0.9% 
Toe te dienen dosis
  • Start volgens advies van arts.
  • Meestal 2 ml/ uur.
Aandachtspunt

Toedienen via spuitpomp.

 

17. DIPRIVAN

DIPIVRAN = propofol
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicatie
  • Kortwerkend algemeen anestheticum met een snelle aanvang van werking. Wordt gebruikt voor sedatie bij beademde patiënten en voor kortstondige anesthesie, bv. elektrische reconversie.
Vorm/ concentratie
  • 1 ampul = 20 ml = 200 mg (10 mg/ ml = 1%).
  • 1 voorgevulde spuit = 50 ml = 1000 mg (20 mg/ ml = 2%).
Oplossing drip
  • 1 Voorgevulde spuit: 50 ml = 1000 mg (20 mg/ ml = 2%).
  • Opgelet in OK: spuit 50 ml = 500 mg (10 mg/ ml = 1%).
Toe te dienen dosis
  • Bij sedatie 1-4 mg/ kg/ uur.
  • Bij anesthesie: 6-12 mg/ kg/ uur.
Aandachtspunt
 • Puur toedienen via spuitpomp
 • Niet samen laten lopen met andere medicatie (vgl. met TPN!!).
 • Spuitpomp instellen op Astra Zeneca (glazen spuit).

 

18. DOBUTREX

DOBUTREX = DOBUTAMINE
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicatie
  • Sympathomimeticum (a, ß1, ß2) met een rechtstreeks inotroop effect. Wordt gebruikt wanneer een inotrope ondersteuning nodig is bij de behandeling van patiënten waarvan het hartdebiet onvoldoende is om aan de circulatoire noden te voldoen (bv. bij hartdecompensatie tgv. cardiomyopathie, myocardinfarct of bepaalde hartchirurgische ingrepen). Bij lage dosering ook diuretisch effect t.g.v. verbeterde niercirculatie en - infiltratie.
Vorm / concentratie
  • 1 flacon = 20 ml = 250 mg.
Oplossing drip
  • 20 ml Dobutamine (= 250 mg) + 30 ml glucose 5%.
  • 50 ml = 250 mg (5mg/ml).
Toe te dienen dosis
 
50 ml = 250 mg
1 ml = 5 mg = 5000
100  / min
1,2 ml /uur
150  / min
1,8 ml /uur
200  / min
2,4 ml /uur
250  / min
3 ml /uur
300  / min
3,6 ml /uur
350  / min
4,2 ml /uur
400  / min
4,8 ml /uur
450  / min
5,4 ml /uur
500  / min
6 ml /uur
550  / min
6,6 ml /uur
600  / min
7,2 ml /uur
650  / min
7,8 ml /uur
700  / min
8,4 ml /uur
750  / min
9 ml /uur
800  / min
9,6 ml /uur
850  / min
10,2 ml /uur
900  / min
10,8 ml /uur
950  / min
11,4 ml /uur
1000  / min
 12 ml /uur
Aandachtspunt

Toe dienen via spuitpomp.

 

 19. DYNATRA

DYNATRA = DOPAMINEHYDROCHLORIDE (schema GHB)
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicatie
  • Sympathomimeticum ) dat gebruikt wordt bij ernstige hypotensie of een bestaande shocktoestand.
  • In een lage dosering werkt het ook diuretisch doordat de niercirculatie stijgt.
Vorm/ concentratie
  • 1 ampul = 5 ml = 200 mg.
Oplossing drip
  • 5 ml Dopamine (= 200 mg) + 35 ml glucose 5%.
Toe te dienen dosis
 
40 ml = 200 mg
1 ml = 5 mg = 5000
100 / min
1,2 ml /uur
150 / min
1,8 ml /uur
200  / min
2,4 ml /uur
250 / min
3 ml /uur
300 /min
3,6 ml /uur
350 /min
4,2 ml /uur
400/ min
4,8 ml /uur
450 / min
5,4 ml /uur
500 / min
6 ml /uur
550 / min
6,6 ml /uur
600 /min
7,2 ml /uur
650 /min
7,8 ml /uur
700/ min
8,4 < strong > ml /uur
750 / min
9 ml /uur
800 / min
9,6 ml /uur
850 / min
10,2ml /uur
900 / min
10,8 ml /uur
950 / min
11,4 ml /uur
1000 / min
 12 ml /uur
Aandachtspunt

Toedienen via spuitpomp.

 

20. EBRANTIL

EBRANTIL = urapidil
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicatie
  • Anti-hypertensivum (vasodilaterend effect) dat gebruikt wordt  bij hypertensieve crisissen en therapieresistente hypertensie.
Vorm/ concentratie
  • 1 ampul = 10 ml = 50 mg.
Oplossing drip
  • Puur toe te dienen.
  • 50 ml = 250 mg (1 ml = 5 mg).
Toe te dienen dosis
  • Bolus : 25 mg = 5 ml.
  • Dagdosis : 15 à 30 mg / uur = 3 à 6 ml / uur.
  • Zonder bolus : starten aan 60 à 120 mg / uur ( 12 à 24 ml) .
  • Toedienen i.f.v. bloeddruk
Aandachtspunt

Toedienen via spuitpomp.

 

21. EUPHYLLINE

EUPHYLLINE = theophylline
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicatie
  • Brochodilatator die gebruikt wordt bij acute aanvallen van chronisch obstructieve ademhalingsaandoeningen (astma, emfyseem, …).
Vorm/ concentratie
  • 1 ampul = 10 ml = 200 mg.
Oplossing drip
  • 30 ml Euphylline (600 mg) + 20 ml NaCL 0.9%.
  • Voor te verdunnen kan ook glucose 5% gebruikt worden, doch glucose 5% geeft verkleuring.
Toe te dienen dosis
  • Op advies van arts naargelang de ernst van de toestand van patiënt.
Aandachtspunt

Toedienen via spuitpomp.

 

22. HEPARINE

HEPARINE
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicatie
 • Anti-coagulantium gebruikt bij longembolen, veneuze tromboze en preventie van thrombo-embolische aandoeningen.
 
Vorm/concentratie
 • 1 flacon = 5 ml = 25.000 E.
 
Oplossing drip
 • 5 ml Heparine (= 25 000 E) + 45 ml glucose 5%.
 • 1 ml = 500 E.
 
Toe te dienen dosis
 • Starten aan 2 ml/uur = 1000 E.
 
Aandachtspunten
 • Toedienen via spuitpomp .
 • Controle APTT 6u na start Heparine.
 
STENTSCHEMA
 • APTT > 80 - 120 sec:
  • Controleren om 8 en 18 uur.
  • Bij verandering na 6 uur controle aPTT.
 • < 80: 
  • 5000E in shot.
  • dagdosis + 5000E / 24 uur .
 • > 120:
  • dagdosis - 4000E / 24 uur.
 
GUSTO IV-PROTOCOL:heparin starten aan max. 800E/ uur
Gewicht
kg
Startdosis bolus
E
Infuussnelheid
ml / uur
56
3920
1.12
57
3990
1.14
58
4060
1.16
59
4130
1.18
60
4200
1.2
61
4270
1.22
62
4340
1.24
63
4410
1.26
64
4480
1.28
65
4550
1.3
66
4620
1.32
67
4690
1.34
68
4760
1.36
69
4830
1.38
70
4900
1.4
71
4970
1.42
72
5000
1.44
73
5000
1.46
74
5000
1.48
75
5000
1.5
76
5000
1.52
77
5000
1.54
78
5000
1.56
79
5000
1.58
80
5000
1.6
NOMOGRAM VOOR HEPARINE (Gusto IV)
APTT (sec)
Bolusdosis
Stop infuus
Snelheidsverandering
(E/ uur)
Herhaal aPTT
< 45
30 E/ kg
0
+0. 3 ml/ uur (+ 150E/ uur)
6 uur
45-49
0
0
+ 0.2 ml/ uur (+100E/ uur)
6 uur
50-70
0
0
0
Volgende morgen
71-85
0
0
- 0.1 ml/ uur (-50 E/ uur)
Volgende morgen
86-110
0
30 min
- 0.2 ml/ uur (-100 E/ uur)
6 uur
> 110
0
60 min
- 0.3 ml/ uur (- 150 E/ uur)
6 uur
Dit nomogram is gebaseerd op: 5 ml Heparine  (= 25000 E) + 45 ml glucose 5%
HEPARINE DRUKZAK
 • 1 flacon = 5 ml = 25000 E Heparine.
 • Drukzak 500 ml NaCL 0.9% Vascumed + 2500 E Heparine (= 0.5 ml).

 

23. KALIUMCHLORIDE

KCL
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Vorm/ concentratie
 • 100 ml = 7.45 g = 100 meq.
  • 1 ml = 1 meq.
  • 1 g = 100 meq/ 7.45 = 13.42 meq .
 • 1 g KCl = 13.42 meq KCL.
 
Oplossing drip
 • Puur toe te dienen.
 
Toe te dienen dosis
 • Op advies van arts.
 
Aandachtspunt
 • Toedienen via spuitpomp.
 • Pure oplossing enkel via een centralekatheter, nooit perifeer toedienen.

 

24. LASIX

LASIX = furosemide
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicament
  • Diureticum gebruikt bij oedemen van cardiale oosprong (t.g.v. hartinsufficiëntie).
  • Lasix kan een ernstig kaliumtekort doen ontstaan, vooral bij oudere patiënten.
  • Gebruikt voor een snelle ontwatering, bv. bij decompensatie cordis.
Vorm/ concentratie
  • 1 ampul = 25 ml = 250 mg (JUMBO).
  • 1 ml = 10 mg.
Oplossing drip
  • Puur toe te dienen.
Toe te dienen dosis
  • 1 mg/ min = 60 mg/ uur = 6 ml/ uur.
  • Max. dosis = 1 mg/ kg/ uur.
Aandachtspunt
 • Toedienen via spuitpomp.
 • Voor toediening donkere spuit en leiding gebruiken.Oplosssing niet gebruiken indien gele kleur.
 • Lasix is niet compatibel met veel medicatie waaronder adrenaline, noradrenaline en andere zure oplossingen!24. LASIX
  LASIX = furosemide
  DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
  Type medicament
  • Diureticum gebruikt bij oedemen van cardiale oosprong (t.g.v. hartinsufficiëntie).
  • Lasix kan een ernstig kaliumtekort doen ontstaan, vooral bij oudere patiënten.
  • Gebruikt voor een snelle ontwatering, bv. bij decompensatie cordis.
  Vorm/ concentratie
  • 1 ampul = 25 ml = 250 mg (JUMBO).
  • 1 ml = 10 mg.
  Oplossing drip
  • Puur toe te dienen.
  Toe te dienen dosis
  • 1 mg/ min = 60 mg/ uur = 6 ml/ uur.
  • Max. dosis = 1 mg/ kg/ uur.
  Aandachtspunt
 • Toedienen via spuitpomp.
 • Voor toediening donkere spuit en leiding gebruiken.Oplosssing niet gebruiken indien gele kleur.
 • Lasix is niet compatibel met veel medicatie waaronder adrenaline, noradrenaline en andere zure oplossingen!

 

25. LEVOPHED

LEVOPHED = norepinefrinewaterstoftartraat
 
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicament
 • Vasoconstrictor die gebruikt wordt bij spoedgevallen ten einde de bloeddruk te normaliseren in geval van acute hypotensie.
 • Geeft t.h.v. de coronairen eerder vasodilatie.
Vorm/ concentratie
 • 1 ampul = 4 ml = 8 mg  (ampul vermeldt 8 mg norepinefrinetartraat doch bevat slechts 4 mg actief bestanddeel norepinefrine).
Via centrale katheter
 • Oplossing via spuitpomp
  • 4 ml Levophed (= 1 ampulle) + 36 ml glucose 5 % = 4mg/40ml = 100 microgram/ml.
  • Dosis toe te dienen 
  • Voor persoon 50kg: startdosis: 0.5 micorgram /kg / min = 15ml/h 
  •        opvoeren tot max 2 microgram/kg/min = 60ml/h
  • Voor persoon 100kg: startdosis: 0.5 micorgram /kg / min = 30ml/h
  •        opvoeren tot max 2 microgram/kg/min = 120ml/h
 • Via perifeer infuus
  • Oplossing via spuitpomp
   • 2 ml Levophed (= ½ ampul) + 46 ml glucose 5 %.
   • 4 ml Levophed (= 1 ampul) + 44 ml glucose 5 %.
  • Oplossing via infuuspomp
   • 4 ml Levophed (= 1 ampul) / 1000 ml glucose 5%.
Aandachtspunt
 • Lichtgevoelig.
 • Niet gebruiken indien donkere verkleuring.

 

 

26. METALYSE

METALYSE = tenecteplase
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicament
  • Thrombolyticum dat gebruikt wordt voor de behandeling van myocardinfarcten binnen de 6 uur na het optreden van de symptomen. 
  • Metalyse helpt bij het oplossen van bloedproppen die zijn gevormd in de bloedvaten van het hart.
Vorm/ concentratie
  • 10.000 E (poeder voor IV oplossing) + 10 ml oplosmiddel.
Toe te dienen dosis
  • Metalyse wordt gegeven d.m.v. één intraveneuze injectie.
  • Men zal zo snel mogelijk nadat de pijn op de borst begint een enkele dosis toedienen.
  • Herhaling wordt niet aanbevolen.
  • Men berekent de dosis Metalyse aan de hand van het lichaamsgewicht van de patiënt :
 Lichaamsgewicht (kg)
Metalyse (E)
< 60 kg 
6000 E
60-70 kg  
7000 E 
70-80 kg  
8000 E 
80-90 kg  
9000 E 
> 90 kg  
10.000 E 
Aandachtspunten
 • Toedienen via spuitpomp.
 • Als de Metalyse is opgelost, mag het ot 24 uur bij 30° C worden bewaard. Voor microbiologische redenen is het echter aangeraden de oplossing voor injectie direct te gebruiken.
 • Bijwerkingen die vaak (> 10%) voorkomen : hypotensie, onregelmatige hartslag, pijn op de borst, bloeding op de plaats van de injectie.

 

27. NEOSYNEPHRINE

NEOSYNEPHRINE
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicament
  • Vasoconstrictor van de perifere arteriolen ( -receptoren).
  • Dit geeft een verhoging van de arteriële BD  wordt gebruikt bij hypotensie.
Bijwerkingen
  • Hypertensie.
  • Hoofdpijn, palpitaties, braakneigingen.
Concentratie
  • Steeds verdunnen.
  • 1 ampul = 10 mg verdunnen tot 20 ml  500 µg/ml.
  • Van de moederspuit 1 ml verdunnen op 10 ml  50 µg/ml (= dochterspuit).
Antidotum
  • Fentolamine mesilaat 5-10 mg IV of IM, te herhalen indien nodig .
Aandachtspunt

Toedienen via spuitpomp.

 

28. NEXIAM

NEXIAM = esomeprazol
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicament
  • Inhibitor van maagzuursecretie. Wordt gebruikt bij maag- en duodenumulcus.
Vorm/ concentratie
  • 1 Ampul = 40 mg (poeder).
  • Nexiam: 1 ampul = 40 mg poeder = equivalent aan 80 mg Losec.
  • Oplossen met 5 ml NaCl 0.9%, niet met glucose 5%!
Oplossing drip
  • 80 mg ( 2 ampullen) in 50 ml NaCL 0.9%.
  • 1 ml = 1,6 mg.
  • Oplossen in maximum 100 ml natriumchloride 0.9%. De gereconstitueerde oplossing voor intraveneuze infusie is helder en kleurloos tot zeer lichtgeel.
  • Bolus toedienen over 10 tot 30 min. 
  • Over toedienen in drip over langere periode zijn er geen indicaties beschreven in de bijsluiter !
Toe te dienen dosis
  • 80 mg bolus gevolgd door continu infuus 8 mg/ uur.
  • 8 mg/ uur = 5 ml/ uur.
Aandachtspunten
 • Toedienen via spuitpomp.
 • Oplossing bewaren buiten invloed van licht (bv. in gesloten medicatie-kast).
 • Na 12 uur nieuwe oplossing bereiden.
 • Max 40 mg/dag wordt terugbetaald!

 

29. NIMOTOP

NIMOTOP = nimodipine
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicament
  • Nimotop oefent op centraal gebied een anti-vasoconstrictorisch en anti-ischemisch effect uit.
  • Nimotop verhoogt de cerebrale doorbloeding, vooral in de beschadigde en minder geïrrigeerde gedeelten van de hersenen.
  • Wordt vooral gebruikt bij cerebrale vasculaire spasmen na een subarachnoïdale bloeding.
Vorm/ concentratie
  • 1 flesje = 50 ml = 10 mg.
Oplossing drip
  • Puur toe te dienen.
Toe te dienen dosis
  • Bij het begin van de behandeling gedurende 2 uur 1 mg (= 5 ml) Nimotop per uur.
  • Wanneer de tolerantie goed is, in het bijzonder wanneer er geen sterke bloedrukdaling optreedt, kan men de dosis na het 2de uur verhogen tot 2 mg (= 10 ml) per uur.
  • Bij patiënten met een lichaamsgewicht duidelijk lager dan 70 kg en/of een labiel bloeddrukverloop, kan men beginnen met een dosering van 0. 5 mg (= 2.5 ml) per uur.
Aandachtspunt
 • Toedienen via spuitpomp.
 • Voor toediening donkere spuit gebruiken.

 

30. PENTHOTAL

PENTHOTAL = thiopental
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicament
  • Barbituraat dat gebruikt wordt als anestheticum bij heelkundige ingrepen van korte duur (15 min.).
  • Op IZ voor neurotrauma's in een diepe slaap te houden.
Vorm/ concentratie
  • 1 flacon = 1 g (poeder voor intraveneuze toediening).
Oplossing drip
  • 2 flacons (= 2 g) aanlengen tot 50 ml met NaCL 0.9 %.
Toe te dienen dosis
  • Inspuiting van 50 à 75 mg Penthotal met intervallen van 20 à 40 sec. afhankelijk van de reactie van de patiënt.
  • Eens de anesthesie bereikt is, mag men aanvullende injecties van 25 à 50 mg uitvoeren indien de patiënt beweegt.
Aandachtspunt

Toedienen via spuitpomp

 

31. PRONESTYL

PRONESTYL
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicament
  • Anti-aritmicum dat gebruikt wordt ter behandeling van (levensbedreigende) ventriculaire tachycardieën.
Vorm/ concentratie
  • 1 flacon = 10 ml = 1 gr.
  • 1 ml = 100 mg.
Oplossing drip
  • Puur toedienen.
Toe te dienen dosis
  • Op advies van arts naargelang de ernst van de toestand van patiënt.
Aandachtspunten
 • Toedienen via spuitpomp.
 • Flacon in koelkast bewaren.

 

32. REOPRO

REOPRO = abciximab
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicament
  • Anti-thromboticum : inhibitor van bloedplaatjes-aggregatie.
  • Wordt als aanvullende behandeling naast heparine en acetylsalicylzuur gebruikt voor de preventie van ischemische cardiale complicaties bij patiënten tijdens een percutane coronaire interventie en bij instabiele angina.
Vorm/ concentratie
  • 1 flacon = 5 ml = 10 mg.
Oplossing drip
  • Bolus : 0.25 mg/ kg (10 min voor de procedure)
  • Infuus : 0.125 mg/ kg/ min (max. 10 mg/ min) gedurende 12 uur
 
bolus
bolus
Infuus
infuus
Kg
Mg
ML
Mg
ML
55
13.8
6.9
5
2.5
56
14
7
.5
2.5
57
14.3
7.1
5.1
2.6
58
14.5
7.3
5.2
2.6
59
14.8
7.4
5.3
2.7
60
15
7.5
5.4
2.7
61
15.3
7.6
5.5
2.7
62
15.5
7.8
5.6
2.8
63
15.8
7.9
5.7
2.8
64
16
8
5.8
2.9
65
16.3
8.1
5.9
2.9
66
16.5
8.3
5.9
3
67
16.8
8.4
6
3
68
17
8.5
6.1
3.1
69
17.3
8.6
6.2
3.1
 70
17.5
 8.8
6.3
3.2
71
17.8
8.9
6.4
3.2
72
18
9
6.5
3.2
73
18.3
9.1
6.6
3.3
74
18.5
9.3
6.7
3.3
75
18.8
9.4
6.8
3.4
76
19
9.5
6.8
3.4
77
19.3
9.6
6.9
3.5
78
19.5
9.8
7
3.5
79
19.8
9.9
7.1
3.6
80
20
10
7.2
3.6
81
20.3
10.1
7.2
3.6
82
20.5
10.3
verder idem
verder idem
83
20.8
10.4
   
84
21
10.5
   
85
21.3
10.6
   
86
21.5
10.8
   
87
21.8
10.9
   
88
22
11
   
89
22.3
11.1
   
90
22.5
11.3
   
91
22.8
11.4
   
92
23
11.5
   
93
23.3
11.6
   
94
23.5
11.8
   
95
23.8
11.9
   
96
24
12
   
97
24.3
12.1
   
98
24.5
12.3
   
99
24.8
12.4
   
100
25
12.5
   
101
25.3
12.6
   
102
25.5
12.8
   
103
25.8
12.9
   
104
26
13
   
105
26.3
13.1
   
106
26.5
13.3
   
107
26.8
13.4
   
108
27
13.5
   
109
27.3
13.6
   
110
27.5
13.8
   
111
27.8
13.9
   
112
28
14
   
113
28.3
14.1
   
114
28.5
14.3
   
Infuussnelheid: 4,17 ml/u gedurende 12uur (oplossen tot 48ml)
Aandachtspunten
 • Toedienen via spuitpomp.
 • Bij klaarmaken gebruik maken van de bijgevoegde filter (reopro bevat partikeltjes).

 

33. RYDENE

RYDENE = nicardipinehydrochloride
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicament
 • Calcium-antagonist (vasodilatatator) die vooral gebruikt wordt voor de behandeling van hypertensie en angina pectoris.
Vorm/ concentratie
 • 1 ampul = 5 ml = 5 mg  ( 1ml = 1 mg ).
Oplossing drip
 • Via centrale katheter.
  • Puur toe te dienen.
 • Via perifeer infuus.
  • Verdunnen met glucose 5 %.
  • 25 ml Rydene (= 25 mg of 5 ampullen) + 25 ml glucose 5%.
  • 1 mg/ uur = 2 ml/ uur.
  • 2mg/ uur = 4 ml/ uur.
Toe te dienen dosis
 • Opdrijven tot max. 15 mg/ uur.
 • Per 30 min verhogen met 0.5 mg, bij maligne hypertensie: per 10 min.
 • Onderhoudsdosis: 3 mg / uur (= 6 ml/ uur).
Aandachtpunten
 • Toedienen via spuitpomp.
 • Niet oplossen met Natriumbicarbonaat of Ringerlactaat.

 

34. RYTMONORM

RYTMONORM = propafenonhydrochloride
 
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicament
  • Anti-aritmicum dat gebruikt wordt ter behandeling van W.P.W.-syndroom, atriale flutter en fibrillatie.
  • Wordt in principe niet meer gebruikt voor vernticulaire ritmestoornissen.
Vorm/ concentratie
  • 1 ampul = 20 ml = 70 mg.
Oplossing drip
  • Puur toe te dienen (2.5 ampullen van 20 ml).
Toe te dienen dosis
  • De éénmalige dosis is 1 mg/kg (= 1 ampul voor lichaamsgewicht van 70 kg).
  • Dikwijls wordt het bekomen therapeutisch effect reeds bereikt met een dosis van 0.5 mg/kg.
  • De behandeling moet ingezet worden met kleine doseringen, terwijl de patiënt onder continue observatie gehouden wordt met controle van ECG  en BD.
  • Voor een korte perfusie van 1 à 3 uur zal Rytmonorm toegediend worden in een dosis van 0.5 tot 1 mg/min. en voor een langdurige perfusie zal een dagelijkse dosis van 560 mg gewoonlijk voldoende zijn.
Aandachtpunt
  • Toedienen via spuitpomp.
  • Traag IV toedienen.

 

 

35. SELOKEN

SELOKEN = metoprololtartraat
 
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicament
  • Cardio-selectieve bèta-blokker gebruikt voor de behandeling van arteriële hypertensie , angina pectoris en hartritmestoornissen (supraventriculaire tachycardie, atriale fibrillatie, ventriculaire extrasystolen).
Vorm/ concentratie
  • 1 ampul = 5 ml = 5 mg.
Oplossing drip
  • 5 ml Seloken (5 mg) + 45 ml glucose 5 %
   ofwel
  • puur toedienen.
Toe te dienen dosis
  • Starten met 5 mg IV .
  • Deze dosis mag herhaald worden op intervallen van 5 min. tot een bevredigend resultaat wordt bereikt.
  • Doorgaans volstaat 10-15 mg. Deze toediening gebeurt onder permanente controle van ECG en BD.
Aandachtpunt

Toedienen via spuitpomp.

 

36. SOMATOSTATINE

SOMATOSTATINE
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicament
 • Somatostatine is een oligopeptide opgebouwd uit 14 aminozuren.
 • Somatostatine werkt vooral lokaal als transportsubstantie en moduleert de endocriene en exocriene secreties evenals de motiliteit van het spijsverteringsstelsel :
  • inhibeert de functie, de motiliteit en de resorptie van het spijsverteringsstelsel;
  • vermindert de splanchnische circulatie zonder verandering van de systematische arteriële BD en van de hartfrequentie;
  • inhibeert de maagsecreties, welke een antihemostatisch effect hebben.
 
Indicaties
 • Behandeling van darm- en pancreasfistels.
 • Symptomatische behandeling van hypersecreties veroorzaakt door endocriene tumoren van het spijsverteringsstelsel.
 • Behandeling van acute slokdarmbloeding wanneer endoscopische sclerotherapie niet toepasbaar is, wegens de intensiteit van de bloeding.
 
Bijwerkingen
 • Glucoseproblemen bij toediening Somatostatine glycemie opvolgen.
 • Warmteopwellingen, nausea, abdominale last, diarree.
 
Vorm/ concentratie
 • Flesje met 250 µg of 3 mg poeder + 1 ampul oplosmiddel (1 ml).
 
Oplossing drip
 • Bij voorkeur oplossen in NaCL 0.9% (eerst oplossen met ampul).
 • 1 ml Somatostatine (3 mg) + 23 ml NaCL 0.9% = 24 ml in totaal.
 
Toe te dienen dosis
 • Bolus IV :  3.5 µg/ kg traag ( > 1 min ) IV.
 • Continu IV :  3 mg/ 12 uur 2 ml / uur (oplossing 3 mg/ 24 ml).
 • Halveringstijd van 1 à 2 min.
 
Aandachtpunt

Toedienen via spuitpomp.

 

37. SUFENTA FORTE

SUFENTA FORTE = sufentanil
 
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicament
  • Sufenta is een opiaat of centraal analgeticum met een zeer krachtige analgetische werking.
  • Wordt vooral gebruikt als een anesthesie-analgeticum, dat aangewezen is bij alle technieken waarbij de analgesie ofwel gedeeltelijk ofwel geheel d.m.v. een centraal analgeticum dient te worden bekomen.
Vorm/ concentratie
  • 1 ampul = 5 ml = 250 µg.
Oplossing drip
  • Puur toedienen (dus 10 ampullen van 5 ml).
Aandachtpunt

Toedienen via spuitpomp.

 

38. TILDIEM

TILDIEM = diltiazemhydrochloride
 
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicament
  • Calcium-antagonist (vasodilatatator) die gebruikt wordt ter vertraging van het ventriculaire antwoord van een voorkamerfibrillatie, en voor de  behandeling van hypertensie en angina pectoris (onderhoudsbehandeling).
Vorm/ concentratie
  • 1 flacon = 25 mg (GHB).
Oplossing drip
  • 100 mg (= 4 ampullen) oplossen tot 50 ml glucose 5%< /STRONG> .
  • 1 ml = 2 mg.
Toe te dienen dosis
  • Indien nodig start arts met een oplaaddosis van 25 mg over 5 minuten, nadien indien ritmestoornissen nog niet verdwenen zijn continueren met 250 mg/ 24 uur.
Aandachtpunt
 • Toedienen via spuitpomp .
 • Opgepast met bloeddrukval!

 

39. ULTIVA

ULTIVA = remifentanil
 
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicament
  • Analgeticum dat tijdens inductie en/of onderhoud van de algemene anesthesie wordt gebruikt.
Vorm/ concentratie
  • 1 ampul = 2 mg of 5 mg.
Oplossing drip
  • 5 mg oplossen in 50 ml glucose 5%.
Toe te dienen dosis
  • Ultiva dient alleen te worden toegediend in een omgeving die volledig is uitgerust met apparatuur voor het monitoren en ondersteunen van de ademhalings- en cardiovasculaire functies.
  • Start volgens advies van een arts : meestal aan 4 ml / uur.
Aandachtpunt

Toedienen via spuitpomp.

 

40. VENTOLIN

VENTOLIN = salbutamol
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicament
 • Brochodilatator die gebruikt wordt voor de symptomatische verlichting van ernstige bronchospasmen gepaard gaande met astma en chronische bronchitis en bij de behandeling van status astmaticus.
  • Bijwerkingen:
   • BD +hartritme.
   • K-gehalte englycemie.
   • Tremor en agitatie.
Vorm/ concentratie
 • 1 ampul = 1 ml = 500 µg.
Oplossing drip
 • 2 ml Ventolin (= 1000 µg) + 48 mlglucose 5%    20 µg/ ml.
 • 4 ml Ventolin (= 2000 µg) + 46 mlglucose 5%   40 µg/ ml.
Toe te dienen dosis
 • 5 µg/ min.
 • Dosis met tussenpozen van 10 min i.f.v. toestand patiënt verhogen van 5 tot 20 µg/ min.
Aandachtspunten
 • Tegen licht beschermen.
 • Elke spuit na 24 uur vervangen.
 • Toedienen via spuitpomp.

 

 

41. XYLOCARD

XYLOCARD = lidocaïnehydrochloride
DRIPS NIET LANGER DAN 24u LATEN AANHANGEN! 
Type medicament
 • Anti-aritmicum vooral gebruikt bij ventriculaire tachy-aritmieën (bv. VF).
Vorm/ concentratie
 • 1 ampul = 5 ml = 100 mg  (1 ml = 20 mg).
 • 1 spuit = 5 ml = 1000 mg.
Oplossing drip
 • Xylocard 1000 mg
  • 5 ml Xylocard (=1000 mg) + 45 ml glucose 5% 1 ml = 20 mg.
  • Enkel opgelost te gebruiken (deze ampullen nooit puur toedienen).
  • Deze ampullen steeds via een spuitpomp toedienen.
 • Xylocard 100 mg 1 ml = 20 mg
  • Deze ampullen kunnen traag IV ingespoten worden.
Toedieningsschema Xylocard(1 ml = 20 mg)
 • 1 mg/ min = 3 ml / uur
 • 2 mg/ min = 6 ml / uur
 • 3 mg/ min = 9 ml/ uur
ofwel
 • 1 g/ 24 uur = 2 ml/ uur
 • 2 g/ 24 uur = 4 ml/ uur
 • 3 g/ 24 uur = 6 ml/ uur
Max. toediening = 1 mg / kg / uur.
Aandachtpunt

Toedienen via spuitpomp.

 

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren