Overslaan en naar de inhoud gaan

Actiekaart i9: ha (hulpverl amb) transport nr ziekenhuizen

HULPVERLENER AMBULANCIERS DIE INSTAAN VOOR HET TRANSPORT NAAR
HET ZIEKENHUIS

Functieomschrijving:
Instaan voor de overbrenging van de slachtoffers vanuit de VMP naar de door de
(adj.) coördinator regulatie (COORD REG) aangewezen opvangstructuren (grote
noria).

Aanstelling door:
(adj.) DIR MED, (adj.) COORD REG, COORD AMB.

Vakbekwaamheid:
Hulpverlener ambulanciers of verpleegkundigen houder van een geldig
onderscheidingsteken uitgereikt door FOD VVVL (badge 100).
Andere hulpverleners houder van een geldig brevet van hulpverlener ambulancier
uitgereikt door een erkende provinciale ambulancierschool.
Bijkomende informatie:
Met grote noria wordt bedoeld het transport van de slachtoffers of betrokkenen
vanaf de VMP naar de ziekenhuizen en PSIP structuren.

Voor de volledige actiekaart, selecteer PDF bijlage 

Voeg een nieuwe reactie toe

Login of registreer om te kunnen reageren