Overslaan en naar de inhoud gaan

antrax als oorlogswapen

 Miltvuur of antrax is een infectieziekte, die wordt veroorzaakt
door de bacterie Bacillus anthracis.
Miltvuur komt bij de mens in verschillende vormen voor.

    * Bij mensen die met vee of huiden omgaan treedt soms een zwarte
    pijnloze steenpuist-achtige ontsteking van de huid op, de pustula maligna.
    Deze geneest in de regel zonder ernstige gevolgen;
    als niet wordt behandeld kan de mortaliteit echter wel tot 20% bedragen.

    * Bij inademing van miltvuursporen kan een longontsteking gevolgd door sepsis optreden
    die snel dodelijk kan verlopen, vooral indien veel sporen zijn ingeademd;
    longmiltvuur (anthrax pulmonalis).

    * Tenslotte kan miltvuur ook via het maagdarmkanaal worden opgelopen;
    darmmiltvuur (anthrax intestinalis)
 

1. ziekteverloop
    afhankelijk van de besmetting
        cutane besmetting (natuurlijk verloop, meestal bij runderen)
            lokaal beeld
                papulae
                vesikel
                oedeem
                eschar
 
                    zwart in centrum
                    typische rode rand
            evolutie
                80%: genezen
                20%: zal evolueren naar toxic shock syndroom en overlijden
        inhalatie
            tracheobronchiale lymphadenitis
 
                kan binnen 1-6 dagen plots evolueren naar mediastinitis
                zal in 50% evolueren naar hemorrhagische meningitis
                kan binnen 24-36h evolueren naar toxic shock syndroom en overlijden
            pneumonitis
                zal in 50% evolueren naar hemorrhagische meningitis
                kan binnen 24-36h evolueren naar toxic shock syndroom en overlijden
        gastro-intestinale besmetting (door inname van vlees dat bij versnijden wordt besmet door contact met besmette huid)
                Toxic Shock syndroom en overlijden
2. diagnose
    kweek
        vesikelvocht
        exudaat
        eschar
        biopt huidlesie
        sputum: niet zinvol
        neusuitsrijkje soms zinvol (in functie van besmettingsvorm)
        bloedkweek
        faeces (bij gastro-intestinale vorm)

    typische radiologie: CT thorax

    typering antistoffen:
        PCR
        immunofluorescentie
        immunohistochemie
3. maatregelen

    behandeling met antibiotica
        fluorochinolonen
        doxycycline
    combinatie bij longaantasting
        profylaxie
            fluorochinolonen
            doxycycline
            vaccinatie:
                kan de duur van antibioticaprofylaxe inkorten
                mits voldoende vaccin aanwezig
    hygiëne
        er is geen overdracht van persoon tot persoon
        besmette producten
            afspoelen
            naspoelen met bleekwater

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren