Overslaan en naar de inhoud gaan

Urgentiearts - Diensthoofd spoedgevallen - Regio Antwerpen (Herentals) (created 2017-12-21)

Voor de spoedgevallendienst en MUG-functie hebben wij een vacature voor (m/v):  Medisch diensthoofd spoedgevallen

Functie:
• Verzekeren van een optimale coördinatie en de dagelijkse werking van de dienst spoedgevallen
• Zorgen voor een goede samenwerking binnen de dienst spoedgevallen (medisch en verpleegkundig) en dit
in nauw overleg met de betrokken leidinggevenden binnen het verpleegkundig departement
• Meewerken aan een goede samenwerking met de andere medische diensten binnen AZ Herentals en externe
partners zoals huisartsen (inclusief huisartsenwachtpost), dienst 100 en andere spoedgevallendiensten
• Bewaken van de patiënt- en klantgerichtheid
• Actief participeren in kwaliteitsverbeterende acties en werkgroepen en de NIAZ accreditatie

Profiel:
• Klinische ervaring en actief in de urgentiegeneeskunde
• Erkenning specialist urgentiegeneeskunde of houder van de bijzondere beroepstitel urgentiegeneeskunde
• Ervaring in leiding geven en samenwerkingsverbanden
• Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
• Collegiale attitude ten opzichte van andere zorgverstrekkers

Kennis:
• ALS, APLS, ATLS
• Rampenmanagement
• Gebruikte software binnen het ziekenhuis (KWS, PACS,…)

Wilt u meewerken aan kwaliteit en zorg? Kom dan ons dynamisch team versterken.
Voor meer informatie over de functie kunt u terecht bij dr. dr. Bart Bohy - medisch directeur (t 014 24 61 05).
Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u eveneens richten tot dr. Bart Bohy (bart.bohy@azherentals.be).
AZ St.-Elisabeth Herentals vzw
Nederrij 133
2200 Herentals
t 014 24 61 11
www.azherentals.be

Het AZ Herentals is een modern en dynamisch ziekenhuis dat professionele basiszorg aanbiedt. Het beschikt over 243 bedden,
verspreid over verschillende verpleegafdelingen. Onze missie als regionale zorginstelling bestaat erin een professionele basiszorg
aan te bieden aan alle patiënten, waarbij klantvriendelijkheid en kwaliteit de sleutelbegrippen zijn die gehanteerd worden door 130
artsen, ruim 700 ziekenhuismedewerkers en het bestuur onder het motto ‘Wij staan borg voor kwaliteit en zorg!’

Urgentiearts - Diensthoofd spoedgevallenRegio Antwerpen (Herentals)