Overslaan en naar de inhoud gaan

Anatoom patholoog - Regio Antwerpen (Herentals) (created 2018-06-22)

Het AZ Herentals is een modern en dynamisch ziekenhuis dat professionele basiszorg aanbiedt. Het beschikt over 243 bedden,
verspreid over verschillende verpleegafdelingen. Onze missie als regionale zorginstelling bestaat erin een professionele basiszorg
aan te bieden aan alle patiënten, waarbij klantvriendelijkheid en kwaliteit de sleutelbegrippen zijn die gehanteerd worden door 130
artsen, ruim 700 ziekenhuismedewerkers en het bestuur onder het motto ‘Wij staan borg voor kwaliteit en zorg!’
Het laboratorium voor pathologische anatomie van het AZ Herentals verricht histopathologische en cytopathologische
onderzoeken van overwegend binnen het AZ Herentals weggenomen weefsel- of celmateriaal. Daarnaast worden ook moleculair biologische testen op menselijk genetisch materiaal uitgevoerd.

Om de continuïteit te garanderen en het kader van
de dienst anatomo-pathologie aan te vullen
heeft het AZ Herentals een vacature voor een (m/v):
Functie: Anatoom-patholoog
Als anatoom-patholoog levert u, d.m.v. morfologische diagnostiek en met behulp van microscopisch onderzoek van
cellen en weefsels, een fundamentele bijdrage tot diagnose en optimale behandeling.
Zo verricht u volgende onderzoeken ten behoeve van huisartsen en collega-specialisten:
• Histologische onderzoeken van weefsels (o.m. histopathologisch en immuunhistochemisch onderzoek op
paraffine- en vriescoupes, histochemisch onderzoek).
• Cytologische onderzoeken op lichaamsvochten, uitstrijken van slijmvliesoppervlakten of puncties (bijv. cervix-
uitstrijkjes, borstpuncties).
• Klinische autopsies, met als doel de verdieping van de wetenschappelijke kennis
enerzijds en de kwaliteitsborging
binnen ons ziekenhuis anderzijds.
U voert regelmatig interdisciplinair overleg met collega-specialisten en/of huisartsen en bent een belangrijk raadgever voor de behandelende arts inzake diagnostiek en behandeling. Zo maakt u deel uit van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC).
U maakt, in overleg met uw dienst, de vereiste interne procedures op om als laboratorium anatomo-pathologie te blijven voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden volgens de WIV-praktijkrichtlijn en volgens de ISO 15189-norm. Tevens waakt u mee over de nauwgezette naleving hiervan.
Profiel:
• Als arts voltooide u de bijkomende specialisatie in de anatomo-pathologie.
• U bezit over een gehomologeerde toelating voor de uitoefening van uw specialisatie.
• U bent kwaliteitsbewust met een grote dosis verantwoordelijkheidszin en draagt nauwkeurigheid en volledigheid
hoog in het vaandel.
• U bent gedreven om de dienst samen met uw team en collega-arts verder uit te bouwen en te optimaliseren.
• Ervaring met BELAC-accreditatie is een extra troef.
Aanbod:
• Deeltijds of voltijds
• Mogelijkheid tot ontplooiing binnen het Ziekenhuisnetwerk Kempen.

Wilt u meewerken aan kwaliteit en zorg? Kom dan ons dynamisch team versterken.
Voor meer informatie over de functie kunt u terecht bij dr. dr. Bart Bohy - medisch directeur (t 014 24 61 05). Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u eveneens richten tot dr. Bart Bohy (bart.bohy@azherentals.be). AZ St.-Elisabeth Herentals vzw
•Nederrij 133
•2200 Herentals
•t 014 24 61 11
www.azherentals.be

Anatoom patholoogRegio Antwerpen (Herentals)