Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Volksgezondheidsprijs 2016 voor Umar Ikram


Vorig jaar droeg Umar Ikram bij aan de onderbouwing van het advies over de geestelijke gezondheid van vluchtelingen. Voor zijn proefschrift kreeg hij op 12 april jl. de Volksgezondheidsprijs 2016.

Lees het volledige artikel

'Geen brief aan de informateur'

Schrijven geen brieven aan de informateur, maar steek de handen uit de mouwen.

Lees het volledige artikel

80 procent horizontaal toezicht in 2020

In 2020 dient 80 procent van de ziekenhuizen met deze vorm van toezicht werken.

Lees het volledige artikel

Agenda Jeugd vraagt aandacht voor problemen 18+

Jeugdpoort wil dat er een integrale aanpak komt voor jeugdzorg-cliënten die volwassen worden.

Lees het volledige artikel

VvEd richt beroepsregister ervaringsdeskundigen op

Ervaringsdeskundigen die aan de kwaliteitscriteria van de VvEd voldoen, kunnen zich aanmelden voor het register.

Lees het volledige artikel

Zorginstituut pakt opnieuw regie bij geboortezorg

Het Zorginstituut gaat de indicatoren voor goede geboortezorg opstellen. Gynaecologen en verloskundigen zijn er samen niet op tijd uitgekomen.

Lees het volledige artikel

De grote Rom-onrust

De ene partij duikelt over de andere heen om uitspraken over Rom te doen, zonder dat er alternatieven lijken te zijn.

Lees het volledige artikel

Sociaal Afhaalpunt werkt tegen eenzaamheid

Zonnehuisgroep Amstelland heeft op twee locaties een Sociaal Afhaalpunt geopend.

Lees het volledige artikel

Patiënten zijn de baas

Succesvolle bestuurders laten zich leiden door wat patiënten en cliënten belangrijk vinden, blijkt op het Zorgvisie-congres Professioneel Zorgbestuur op 11 april.

Lees het volledige artikel

Van Rijn: ‘Transformatie jeugdzorg komt op gang’

Het is volgens de staatssecretaris niet realistisch om te verwachten dat de decentralisatie van de Jeugdwet in twee jaar ‘tot zijn recht zou komen’.

Lees het volledige artikel

CIZ maakt fout bij overzetten cliënten huishoudelijke hulp

Fout bij wijziging van Modulair Pakket Thuis (MPT).

Lees het volledige artikel

Ernst Kuipers Zorgmanager van het Jaar

Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van Erasmus MC in Rotterdam, is gekozen tot Zorgmanager van het Jaar 2017.

Lees het volledige artikel

Vitamine K-injectie voor baby’s vermindert risico op bloedingen


De Gezondheidsraad adviseert de toediening van vitamine K aan zuigelingen aan te passen.

Lees het volledige artikel

Verzekeraars willen concentratie prostaatoperaties

Zorgverzekeraars hebben de ACM gevraagd om operaties bij prostaatkanker te concentreren op twee locaties in Nederland.

Lees het volledige artikel

Seh Antoniushove sluit deuren

De spoedeisende hulp van HMC Antoniushove verhuist 24 april naar het HMC Bronovo.

Lees het volledige artikel

Zorgprominenten: ‘Zet in op inhoud, niet boekhouding’

Twaalf zorgprominenten lanceren een manifest waarin ze een inhoudelijke route voorstellen om de groei van zorguitgaven te verminderen.

Lees het volledige artikel

Antistolling en voorkamerfibrillatie

Antistollingsmiddelen (of anticoagulantia) zijn geneesmiddelen die o.a. worden voorgeschreven aan mensen met voorkamerfibrillatie, een hartritmestoornis, om het risico op een beroerte te verminderen. Sinds een aantal jaren zijn de "nieuwe orale anticoagulantia" of NOACs op de markt. Hun gebruik is handiger dan dat van de klassieke geneesmiddelen, omdat er geen maandelijkse controles van het bloed meer nodig zijn. De andere kant van de medaille is dat hun prijs ook veel hoger is: een jaarlijkse bijkomende kost van bijna 100 miljoen €. Na een kritische analyse oordeelde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) dat hun voordelen niet zo vanzelfsprekend zijn als ze lijken. Als hun werkzaamheid al hoger ligt dan die van de oudere geneesmiddelen, bedraagt dit verschil niet meer dan een aantal tienden van een procent, op voorwaarde dan nog dat ze correct worden gebruikt.

Er stellen zich inderdaad drie problemen: (1)...

read more

Lees het volledige artikel

Naar één geïntegreerd systeem voor de behandeling van ernstige trauma's

Vandaag is er een internationale tendens om de zorg voor zwaar gewonde patiënten te organiseren in ‘geïntegreerde systemen’. In deze systemen wordt de zorg voor de slachtoffers gecentraliseerd in een aantal ziekenhuizen die strategisch verspreid zijn over het gehele land. Deze ‘Major Trauma Centres’ voldoen aan zeer hoge eisen op gebied van uitrusting, medewerkers en beschikbaarheid (24u/24 en 7d/7).

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bestudeerde een aantal buitenlandse voorbeelden en ging na hoe dergelijke manier van werken in ons land kan worden ingevoerd. Ons systeem blijkt reeds over vele troeven te beschikken, maar toch blijven er een aantal leemten, vooral dan op gebied van samenwerking tussen de verschillende actoren. De hervorming van het ziekenhuislandschap, die momenteel volop aan de gang is, biedt een unieke gelegenheid om ook de zorg voor ernstig gewonde slachtoffers in ons land te...

read more

Lees het volledige artikel

Pneumokokkenvaccinatie bij ouderen: een economische evaluatie

Naar aanleiding van de griepvaccinatie, stelt zich ook de kwestie van de vaccinatie tegen pneumokokken bij ouderen. Deze vaccinatie wordt bij ons vrij weinig uitgevoerd, terwijl de aggressiviteit van de pneumokok nochtans niet mag worden onderschat: ze kan zorgen voor long – en hersenvliesontstekingen en bloedvergiftigingen, en ze veroorzaakt het overlijden van meer dan 20% van de ernstig zieke patiënten. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en de Universiteit Antwerpen vergeleken de kosten en baten (kosteneffectiviteit) van de twee pneumokkovaccins die in België op de markt zijn, om na te gaan welk vaccinatieschema onze senioren optimaal zou beschermen, daarbij rekening houdend met de huidige budgettaire uitdagingen. Mere lezen...

read more

Lees het volledige artikel

Naar een uitbreiding van de terugbetaling van de hepatitis c-behandelingen?

De nieuwe antivirale middelen tegen hepatitis C zijn meer doeltreffend en hebben minder nevenwerkingen dan de oude, maar zijn ook zeer duur: ongeveer €40.000  per behandeling. Momenteel wordt deze behandeling enkel terugbetaald voor patiënten met gevorderde leverschade en bij levertransplantatie. De minister van Volksgezondheid heeft al aangekondigd dat ze de terugbetaling vanaf 2017 zal uitbreiden naar patiënten met minder gevorderde schade. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) pleit ervoor om op de ingeslagen weg verder te gaan, met het oog op het uiteindelijk behandelen van alle besmette patiënten, want hoe eerder men behandelt, hoe groter de gezondheidswinst.

Dergelijke uitbreiding van de terugbetaling moet wel stapsgewijs gebeuren, om de uitgaven van de ziekteverzekering onder controle te houden.Om een grotere prijskorting te verkrijgen en om de terugbetaling sneller te kunnen uitbreiden zouden ook...

read more

Lees het volledige artikel

Planning van gezondheidszorgpersoneel en gegevens over vroedvrouwen

In 2017 publiceert de Planningscommissie Medisch aanbod een kadaster van de actieve vroedvrouwen en een inschatting van de toekomstige behoeften. Als voorbereiding hierop onderzocht het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voor dit beroep de gegevens over de opleiding en hun huidige werksituatie. De gegevens zijn duidelijk: in 2015 waren er ruim 10.000 vroedvrouwen en ze waren vooral actief in de ziekenhuizen. Er bestaan echter nog heel wat onzekerheden omtrent de toekomstige behoefte aan vroedvrouwen: hoe zal de thuiszorg na een verkort verblijf in de materniteit worden georganiseerd? Zullen er meer zwangerschappen met een verhoogd risico zijn, die door een arts moeten worden opgevolgd? Zullen de gynaecologen-verloskundigen meer taken aan de vroedvrouwen toevertrouwen? Zullen deze laatsten op hun beurt ondersteuning vragen aan andere professionals? Het KCE formuleerde een reeks van algemene aanbevelingen die ook nuttig kunnen zijn voor planningsoefeningen...

read more

Lees het volledige artikel

Welke testen routinematig uitvoeren vóór geplande, niet-cardiothoracale chirurgie?

Vóór een operatie laat men patiënten vaak een batterij van testen ondergaan, zoals bloed- en urineonderzoek, een electrocardiogram, een röntgenfoto van de borstkas of andere medische beeldvorming. Met deze testen wil men eventuele complicaties voorspellen die zich tijdens of na de operatie (operatierisico) kunnen voordoen. Maar zijn die testen wel altijd en allemaal nodig, ook als de patiënt geen klachten heeft? Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) nam 15 testen onder de loep en ging na welke (niet) routinematig aanbevolen zijn vóór een niet-dringende operatie (met uitsluiting van transplantatie , hart-, en longchirurgie). Het ontwikkelde ook een app voor smartphone, tablet of PC, die gratis kan worden gedownload via de App store (iOS), Google play (Android) of http://preop.kce.be. read more

Lees het volledige artikel

Hoe kan dagchirurgie in België verder worden uitgebreid?

Dankzij de medische vooruitgang neemt dagchirurgie steeds meer toe. Minister van Volksgezondheid De Block wil er, binnen het kader van de ziekenhuishervorming, ook meer op inzetten. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) maakte een staat op van de huidige situatie in België en ging na hoe meer ingrepen kunnen verschuiven van een ‘klassieke’ ziekenhuisopname naar dagchirurgie. Zo kunnen voor een cataractoperatie vandaag de meeste Belgische patiënten dezelfde dag nog naar huis, net zoals in andere landen. Voor andere ingrepen, zoals voor galblaasverwijderingen, is er echter nog ruimte voor verbetering. Ook zijn er nog heel grote verschillen tussen de ziekenhuizen voor veel ingrepen. Het huidige complexe financieringssysteem vormt vandaag veruit de grootste belemmering voor een verdere uitbreiding van dagchirurgie. Het KCE beveelt daarom één enkel transparant systeem aan, dat dagopname financieel aanmoedigt. read more

Lees het volledige artikel

De financiële compensatie van de slachtoffers van transfusie-ongevallen – een poging om de discriminatie te verminderen

Verschillende honderden mensen, die in de jaren 1980 in België door een bloedtransfusie werden besmet met het hepatitis C-of het HIV-virus, bleven tot op vandaag in de kou staan. De Minister van volksgezondheid vroeg het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) om voor hen een oplossing uit te werken. Het KCE beveelt aan om het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO) de slachtoffers een forfaitaire schadevergoeding te laten uitbetalen. Omdat het gaat om vrij oude feiten, beveelt het KCE ook aan dat deze mensen het oorzakelijk verband tussen de transfusie en de besmetting niet zouden moeten bewijzen. Ze zouden enkel moeten aantonen dat ze in België een bloedtransfusie kregen en dat ze besmet zijn met het virus. De directe slachtoffers zouden dan een bedrag van €20.000 ontvangen, de secundaire slachtoffers  €10.000 of €5.000. Geschat wordt dat voor de uitbetaling van deze vergoedingen een budget van € 67 miljoen nodig is, gespreid...

read more

Lees het volledige artikel

Geplande keizersnede: wat zijn de gevolgen voor de gezondheid van moeder en kind?

De laatste dertig jaar is het aantal keizersneden overal ter wereld toegenomen. In België is de ingreep goed voor ongeveer 21% van het totale aantal geboorten, maar onder de ziekenhuizen bestaan er belangrijke verschillen (van ongeveer 12 tot 33 % van de bevallingen die zij uitvoeren). Wanneer er bij moeder of kind een medisch probleem is, kan een keizersnede ongetwijfeld (zeer) ernstige gevolgen voorkomen. Maar wat als als de ingreep om niet-medische redenen wordt uitgevoerd, wat steeds meer het geval is ? Wegen de voordelen dan nog op tegen de nadelen? Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg  (KCE) maakt de balans op van de gevolgen voor moeder en kind, op korte en op lange termijn.

Doordat talrijke studies tegenstrijdige resultaten opleveren, kunnen voor de gevolgen op lange termijn moeilijk definitieve conclusies worden getrokken. Voor de gevolgen op korte termijn worden de reeds gekende risico’s van...

read more

Lees het volledige artikel

Pagina's