Overslaan en naar de inhoud gaan

Vaak gestelde vragen

F.A.Q.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
 
Hier worden vaak gestelde vragen over de website beantwoord.
Indien u nog een vraag heeft die hier niet wordt behandeld, twijfel dan niet om
contact met ons op te nemen via info@medics4medics.com
 
 
 
1. welke informatie is beschikbaar?
informatie die een arts of gespecialiseerd verpleegkundige kan gebruiken tijdens het werk.
 
 
2. Wat zijn de doelen van deze website?
1.Gratis ter beschikking stellen van medische informatie aan hulpverleners
2.Deze site wil een forum vormen voor
     praktijkgericht online onderwijs
     online artsenwijzer
     online patiëntenadvies
     discussie ivm verbeteringen therapieschema's
3. Daarnaast is het een pleidooi voor werken met mindmaps. Dit fenomeen is in de medische wereld nog weinig geïntegreerd. Nochtans is het een ideaal sysyteem om grote hoeveelheden nauwkeurige informatie geordend aan te leren.
 
 

3. Is de auteur verantwoordelijk voor medisch handelen op basis van deze informatie?

Neen. Elk arts is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen, ongeacht de informatiebron.
Bovendien is geneeskunde geen "exacte wetenschap". Wat de ene verkondigt als goede therapie is voor de ander onzin. Elke dag worden komen er duizenden nieuwe gegevens vrij via publicaties die vaak eerdere publicaties tegenspreken.
In deze website krijgt u een idee van wat mogelijk is en waaraan u eventueel nog kan denken in een bepaalde situatie.
 
4, Wat staat er in de disclaimer ivm aansprakelijkheid en copyright?

Copyright

Deze website bevat verschillende soorten gegevens die worden beschermd door het merkenrecht of auteursrecht. Het is verboden om gegevens van deze website te downloaden, kopiëren of verspreiden, hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk. Het is wel toegestaan om kopieën die nodig zijn voor lezing of navigatie te maken. Het is niet toegestaan om koppelingen te maken (hypertext of afbeelding) naar de site en gegevens op te slaan zonder onze voorafgaande toestemming.

Downloads

Downloads gebeuren volledig op eigen risico. Medics4Medics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat als een gevolg van het downloaden, installeren, opslaan of gebruik maken van onze websiteinhoud, waaronder virussen.

Inhoud

De inhoud van de gegevens, die gedeeltelijk is geautomatiseerd en gepubliceerd namens derden (klanten, kandidaten) is niet onderzocht voor de volledige naleving van de wet. De inhoud vertegenwoordigt niet steeds onze eigen mening. Medics4Medics verbindt zich ertoe deze onderzoeken op potentieel illegale inhoud, en indien nodig te verwijderen.

Vacatures, aanbiedingen en kandidaturen

Wij vragen dat u zorgvuldig de verklaring over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer leest die wordt verspreid via de website. Zodra persoonlijke informatie over u wordt doorgegeven aan een derde partij, wordt Medics4Medics volledig en definitief ontheven zonder mogelijkheid van beroep, van alle aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik van de gegevens door een derde partij.

Wij adviseren u om de identiteit van alle derden aan wie u uw persoonlijke gegevens verschaft te verifiëren. Zend bijvoorbeeld nooit persoonlijke gegevens naar een privé e-mailadres. Het is raadzaam dat u bepaalde gevoelige gegevens niet deelt met derden zonder eerste zeker te zijn van hun ethische waarden en eventueel bonafide gebruik van deze gegevens. Dit is geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Links naar andere websites

Als u een link op onze website volgt, is de inhoud van die website volledig buiten onze zeggenschap of invloed. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid in dit opzicht. In geval de link leidt naar illegale inhoud en dit onder onze aandacht wordt gebracht, zullen we, indien nodig en na onderzoek, deze link deactiveren.

Houd er rekening mee dat de gebruiksvoorwaarden en de verklaring over de bescherming van de persoonlijke levenssfeergebruik bij derde websites waarnaar een koppeling is gemaakt van onze eigen website  kunnen afwijken. Het is uw verantwoordelijkheid om daaraan te voldoen.

Bijlagen, inhoud

Zorg ervoor dat u geen bijlagebestanden stuurt die virussen bevatten. Persoonlijke gegevens die u verstrekt aan Medics4Medics mogen niet de volgende items bevatten:

Informatie over uw gezondheidstoestand (ziekte, zwangerschap, enz.);

Informatie over uw etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap, seksuele geaardheid;

Informatie die geen verband houden met het functieprofiel.

U bent verantwoordelijk voor de waarheid en de nauwkeurigheid van de informatie die u verzendt. Het mag niet in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving, noch in strijd met de openbare orde maatregelen ('illegale inhoud'); Dit betekent bijvoorbeeld dat het verboden is om gegevens (bijvoorbeeld een CV) voor een derde persoon of voor een fictief persoon te maken of door te zenden behalve met de uitdrukkelijke toestemming. U bent ook verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens en, in het bijzonder, uw e-mailadres. Het feit van het plaatsen van gegevens op onze website verbindt u automatisch ter compensatie ons voor de gevolgen van elke klacht tegen ons als gevolg van het niet naleven van de bovenstaande bepalingen.

Rechten voorbehouden door Medics4Medics

Medics4Medics kan geen garantie geven dat de aangeboden diensten op een bepaald moment beschikbaar zijn. Het is niet mogelijk om de mogelijkheid van storingen, fouten of storingen in online-service uit te sluiten. Er zullen geen vorderingen tot schadevergoeding worden vermaakt, ongeacht de oorzaken of omstandigheden.

Hoewel automatisch regelmatig een reservekopie van de inhoud wordt gemaakt, is het raadzaam dat u back-ups neemt van uw gegevens.

Medics4Medics behoudt zich het recht om diensten of gegevens te herzien, uit te breiden, te beperken of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Diversen

Gebruik van het Internet is op eigen risico.

De verklaring over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing op dezelfde manier als deze gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht tot herziening van deze gebruiksvoorwaarden op elk moment, zonder enige verplichting om u vooraf op de hoogte te stellen. Nietigheid of tekort aan een of andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de voorwaarden als geheel.

 

5, Wat zijn de tarieven plaatsing advertenties op Medics4Medics Vacaturebank

 Personeelsadvertenties voor artsen en ziekenhuispersoneel kunnen op de Medics4Medics website worden geplaatst. Medics4Medics hanteert verschillende plaatsingstarieven in functie van een eenmalige bestelling of een abonnement wordt genomen. Er mag per instelling slechts één vacature per functie worden geplaatst.

 Vaste prijs per plaatsing vacature

  • Aanlevering via het online-formulier op de Vacaturebank: € 200,-- per vacature voor een periode van 8 weken.

 

Geen meerprijs bij:

  • Aanlevering van de vacaturetekst via word-bestand, pdf file of e-mail: geen meerprijs bij individuele bestellingen

 

Betaling vooraf:

Bij aanlevering van de tekst dient een betaling te gebeuren via overschrijving op rekening nr BE10320055787804 tav Medics4Medics, Oevelse Dreef 14 te 2260 Westerlo met vermelding ‘vacature + specialiteit + naam ziekenhuis of instelling’ Bij niet ontvangen van de overschrijving 7 dagen na inbrengen van de aanlevering vervalt de aanvraag.

Abonnementskorting en groepskorting binnen ziekenhuisnetwerken:

Type 1 abonnement: Hierbij betaalt een instelling jaarlijks een vast bedrag waarbij het gedurende het ganse jaar een maximum van 5 vacatures tegelijkertijd op de website kan plaatsen. Het aanbrengen van de tekst dient te gebeuren via het online invulformulier.

Type 2 abonnement: Ziekenhuizen die via een netwerk samen vacatures plaatsen kunnen een korting krijgen via hun abonnement mits ze type 2 abonnement nemen. Hierbij betaalt de instelling die de administratie van het netwerk doet jaarlijks een vast bedrag waarbij het gedurende het ganse jaar een maximum van 10 vacatures tegelijkertijd op de website kan plaatsen. Het aanbrengen van de tekst dient te gebeuren via het online invulformulier.

Voor meer informatie over de Medics4Medics Vacaturebank of abonnementsprijzen en promoties kunt u ons een mail sturen via info@medics4medics.com

 

Voeg een nieuwe reactie toe

Login of registreer om te kunnen reageren